Umělá inteligence a autopilot

Vyvíjíme a nasazujeme autonomii ve velkém do oblasti vozidel, robotů a dalších. Věříme, že přístup založený na vyspělé umělé inteligenci pro zobrazování a plánování, podporovaný efektivním využitím dedukčního hardwaru, je jediný způsob, jak dosáhnout obecného řešení nejen pro plně autonomní řízení.

Čip pro plně autonomní řízení

Čip pro plně autonomní řízení

Na dedukčních čipech pro umělou inteligenci běží náš software pro plně autonomní řízení. Při jejich vývoji je prostor uvažovat o nejrůznějších drobných vylepšeních architektury a mikroarchitektury s cílem dosáhnout současně maximálního výkonu na watt. Navrhujte uspořádání, časování a provádějte energetické analýzy. Vytvářejte robustní testy a srovnávací tabulky k ověření funkčnosti a výkonu. Implementujte ovladače k programování čipu a komunikaci s ním. Zaměřte se na optimalizaci výkonu a redundanci. Ověřte funkčnost křemíkového čipu a uveďte ho do sériové výroby pro naše vozidla.

Čip pro superpočítač Dojo

Čip pro superpočítač Dojo

Vyvíjejte čipy pro trénování umělé inteligence, které běží v našem systému Dojo. Implementujte při tom přelomovou technologii v různých kontextech, od nejmenších tréninkových uzlů až po tréninkové dlaždice s několika heterogenními čipy. Navrhujte s důrazem na maximální výkon, propustnost a šířku pásma na všech úrovních podrobností. Určete fyzickou metodiku, uspořádání a další fyzické aspekty čipu. Vyvíjejte metody ověření funkční správnosti čipu před instalací křemíkové vrstvy a po ní. Programujte kompilátory a ovladače k optimalizaci výkonu našich neuronových sítí v celém systému Dojo. Další informace o aritmetických formátech a metodách používaných v systému Dojo najdete v našem nejnovějším dokumentu white paper dostupném ke stažení.

Systémy Dojo

Systémy Dojo

Pracujte na návrhu systému Dojo, od křemíkového rozhraní firmwaru až po softwarová rozhraní API na vysoké úrovni určená k jeho ovládání. Využijte nejmodernější technologie k řešení náročných problémů při dodávce energie a chlazení, programujte kontrolní smyčky a škálovatelný monitorovací software. Pracujte se všemi aspekty návrhu systému a naše inženýry omezuje jen jejich představivost. S pomocí našich zkušených týmů strojních a tepelně energetických inženýrů a elektroinženýrů vyvíjejte novou generaci řešení strojového učení, která se bude využívat v datacentrech společnosti Tesla. Při tréninku vozového parku Tesla nasazujte tréninkové úlohy využívající naše rozsáhlé datové sady a pracujte na návrhu veřejného rozhraní API, které systém Dojo masově zpřístupní.

Neuronové sítě

Neuronové sítě

Využijte data ze špičkového výzkumu k hlubokému strukturovanému učení neuronových sítí o problémech od vnímání až po ovládání. Naše sítě pro jednotlivé kamery analyzují nezpracované obrazy a provádějí sémantickou segmentaci, detekci objektů a odhad monokulární hloubky. Naše sítě pro pohled z ptačí perspektivy pořizují videozáznam ze všech kamer a výstupem je rozvržení silnic, statická infrastruktura a 3D objekty přímo v pohledu shora dolů. Naše sítě se učí v reálném čase z nejrůznějších a nejsložitějších scénářů po celém světě, iterativně získávaných z našeho fleetu téměř 1 milionu vozidel. Celkový počet neuronových sítí systému Autopilot zahrnuje 48 sítí, jejichž učení trvá 70 000 GPU hodin 🔥. Jejich společným výstupem je 1 000 odlišných tenzorů (předpovědí) v každém časovém kroku.

Autonomní algoritmy

Autonomní algoritmy

Vyvíjejte základní algoritmy, které řídí automobil vytvořením vysoce věrného zobrazení světa a plánováním trajektorií v daném prostoru. Abyste mohli naučit neuronové sítě předvídat takové skutečnosti, vytvoříte pomocí algoritmů přesná a rozsáhlá podkladová data kombinující informace ze senzorů automobilu napříč prostorem a časem. Využijete nejmodernější metody k vytvoření robustního systému plánování a rozhodování, který bude fungovat v nejistých komplikovaných situacích reálného světa. Využijte své algoritmy v rámci celého Tesla fleetu.

Základy kódu

Základy kódu

Průchodnost, latence, správnost a determinismus jsou hlavní metriky, pro které náš kód optimalizujeme. Vytvořte softwarové základy systému Autopilot od nejnižších úrovní zásobníku a integrujte je s naším vlastním hardwarem. Implementujte super-spolehlivé bootloadery s podporou bezdrátových aktualizací a vytvářejte upravené kernely systému Linux. Pište rychlé a paměťově efektivní, nízkoúrovňové kódy umožňující zachytit vysokofrekvenční, velkoobjemová data z našich senzorů a sdílet je s větším počtem spotřebitelských procesů, aniž by to ovlivnilo latenci přístupu k centrální paměti nebo důležitý funkční kód z cyklů CPU. Komprimujte a unifikujte výpočetní postupy napříč řadou různých hardwarových procesních jednotek integrovaných do více systémů na čipu.

Infrastruktura vyhodnocování

Infrastruktura vyhodnocování

Tvořte nástroje pro vyhodnocování otevřených a uzavřených smyček, hardware-in-the-loop a infrastruktury ve velkém měřítku za účelem zrychlení tempa inovací, sledování vylepšení výkonu a předcházení regresím. Využijte anonymizovaných charakteristických klipů z našeho fleetu a integrujte je do velkých sad testovacích případů. Pište kód simulující naše reálné prostředí a generující vysoce realistickou grafiku a další data ze senzorů, která zásobují náš software systému Autopilot za účelem živého odladění či automatického testování.

Tesla Bot

Tesla Bot

Vyvíjíme novou generaci automatizace, včetně univerzálního, dvounohého, humanoidního robota schopného provádět úkoly, které jsou nebezpečné, opakující se, nebo nudné. Hledáme konstruktéry pro mechaniku, elektrotechniku, ovládací prvky a software, kteří by nám pomohli využít našich odborných znalostí v oblasti umělé inteligence i mimo náš vozový park.

Požadováno

Odesílání...

Děkujeme za odeslání, ozveme se vám!

Omlouváme se, v tuto chvíli nemůžeme váš požadavek zpracovat. Opakujte akci později prosím.