Partnerské nabíjecí stanice

Spolupracujeme s hotely, restauracemi, nákupními centry a rekreačními zařízeními, aby nabíjení na cestách bylo stejně snadné jako u vás doma. Poloha partnerských zařízení je uvedena v mapách nabíjecích stanic na webu společnosti Tesla a v mapách palubní navigace. Odešlete informace o doporučeném umístění nabíjecí stanice.

Navrhněte místo pro nabíjecí stanici

Níže zadejte informace o doporučeném umístění nabíjecí stanice a tým společnosti Tesla, který má na starost nabíjení, je zhodnotí.

Kontaktní údaje

Navrhované umístění nabíjecí stanice

Instalace cílového nabíjecího místa

Kvalifikované firmy se musí obrátit na kvalifikovaného elektrikáře, který jim vytvoří cenovou nabídku na instalaci dvou nebo více nástěnných nabíječek Tesla. Manažer projektů společnosti Tesla zajistí cenově příznivé a technicky vhodné řešení.

Najít elektrikáře