Podpora

Často kladené dotazy týkající se náhrady v rámci svolávací akce 8GB eMMC

Na jaké opravy se vztahuje nárok na náhradu?
Svolávací akce 8GB eMMC se vztahuje na poruchy 8GB eMMC způsobené nadměrným opotřebením. Seznamte se s výchozím oznámením, ve kterém najdete podrobné informace o tom, na co se svolávací akce vztahuje.

Upozorňujeme, že jakékoli zaplacené opravy výše uvedených dílů či stavů provedené po 9. dubnu 2021 nesplňují podmínky pro nárok na náhradu.

Kdo má nárok na náhradu?
Zákazníci, kteří dříve zaplatili za opravu, na kterou se vztahuje svolávací akce 8GB eMMC, mohou mít nárok na náhradu.

Mám nárok na náhradu i po opravě třetí stranou?
U předchozích oprav provedených jiným poskytovatelem služeb než společností Tesla lze nárokovat náhradu až do výše 48675 Kč . Pokud chcete získat náhradu za opravy provedené třetí stranou, musíte předložit dokumentaci, která jasně prokazuje, že oprava byla provedena za účelem řešení problému, na který se vztahuje svolávací akce 8GB eMMC, že k ní došlo v době platnosti svolávací akce a že byla dokončena nejpozději 9. dubna 2021.

Jak mohu zažádat o náhradu?
Pokud se na vaše vozidlo vztahuje svolávací akce 8GB eMMC, zobrazí se vám na účtu Tesla formulář žádosti o náhradu. Přihlaste se ke svému účtu Tesla a vyplňte formulář.

Již jsme identifikovali opravy provedené společností Tesla, u kterých by mohl vzniknout nárok na náhradu, a odhadli jsme, zda by vám tento nárok mohl vzniknout. Tyto opravy se ve formuláři automaticky vyplní i s datem uskutečnění, vyjádřením nároku na náhradu a dalšími údaji. Budete mít také možnost zadat informace o opravách uskutečněných třetí stranou.

Vezměte prosím na vědomí, že toto je jediný způsob, jak požádat o náhradu. Servisní centra Tesla a týmy zákaznické podpory nemají možnost zpracovávat ani poskytovat aktualizace stavu žádostí o náhradu.

Co mám dělat, když na svém účtu Tesla nevidím žádost o náhradu?
Pokud na svém účtu tuto možnost nevidíte, je pravděpodobné, že opravy, které společnost Tesla provedla na vašem vozidle, nesplňují podmínky svolávací akce 8GB eMMC. Existuje k tomu nejméně jeden důvod. Seznamte se s naším výchozím oznámením, ve kterém najdete podrobné informace o tom, na co se svolávací akce vztahuje.

Mám na podání žádosti o náhradu omezenou dobu?
Nároky na náhradu lze uplatnit do dvou let od data platby za opravy zahrnuté do svolávací akce 8GB eMMC Recall, případně do 9. dubna 2023. Pokud jste za opravu, u níž vznikl nárok na náhradu, platili dříve než před dvěma lety, můžete nárok uplatnit do roka od data tohoto oznámení o náhradě, případně do 2. března 2022.

Co se stane poté, co odešlu žádost o náhradu?
Posouzení nároku může trvat až 60 dní od jeho přijetí. Jakmile posouzení dokončíme, oznámíme vám e-mailem, jak bylo o schválení nároku rozhodnuto. Pokud bude nárok schválen, může vám náhrada dorazit za další tři až čtyři týdny. V případě zamítnutí nároku si přečtěte podrobnější informace o možných důvodech.

Jak obdržím svou náhradu?
Náhradu vám pošleme bankovním převodem na váš účet nebo na účet, který jste uvedli v žádosti.

Proč byl můj nárok na náhradu zamítnut?
Pokud váš nárok zamítneme, oznámíme vám toto rozhodnutí e-mailem do 60 dnů od přijetí nároku. V oznámení budou uvedeny důvody zamítnutí. Některé časté důvody zamítnutí nároku:

  • Oprava se netýkala stavu popsaného ve svolávací akci 8GB eMMC.
  • Vozidlo v době opravy nemělo originální kartu eMMC dodanou společností Tesla.
  • Vozidlo nebylo původně vybaveno součástí, které se svolávací akce 8GB eMMC týká.

Co mám dělat, pokud mám otázky nebo chci znovu podat svou žádost za účelem přezkoumání poté, co byla schválena nebo zamítnuta?
Pokud budete mít k rozhodnutí společnosti Tesla o schválení nebo zamítnutí nároku, které obdržíte e-mailem, nějaké dotazy, případně pokud se domníváte, že jste žádost odeslali nekompletní, nebo chcete, aby společnost Tesla své rozhodnutí přehodnotila, odpovězte na e-mail s oznámením a připojte veškerou dokumentaci na podporu svých tvrzení. Upozorňujeme, že následná posouzení dobu zpracování nároku prodlouží.

Mám nárok na náhradu za upgrade informačního a zábavního systému?
Pokud jste zaplatili za upgrade informačního a zábavního systému Tesla poté, co servis Tesla diagnostikoval, že karta eMMC ve vašem vozidle nefunguje správně kvůli stavu popsanému ve svolávací akci 8GB eMMC, můžete mít nárok na náhradu až do výše nákladů na opravu 8GB karty eMMC platné v době upgradu.

Jestliže jste však měli aktivní záruku nebo program úpravy záruky, kterým byl stav popsaný ve svolávací akci 8GB eMMC kryt, a rozhodli jste se zakoupit upgrade informačního a zábavního systému, nárok na náhradu vám nevznikne.

Jak se u oprav, kde vznikl nárok, vypočítá částka náhrady?
Výše náhrady se počítá na základě nákladů na práci a díly v době opravy, k nimž se připočtou příslušné daně. Pokud faktura obsahující úlohu opravy, u níž vznikl nárok na náhradu, zahrnuje také práci nebo náhradní díly, jež nespadají do svolávací akce 8GB eMMC, u nákladů na tyto díly či práci nárok na náhradu nevznikne. Náhrada bude vyplacena jen za náklady spojené s výměnou 8GB karty eMMC z důvodu opotřebení.

Zpět na začátek

SDÍLET