Podpora

Udělejte si sami – Model X

Majitelé vozů Tesla mohou na svém Modelu X provádět základní postupy nebo údržbu, aniž by si museli plánovat servisní schůzky. Postup provádějte pouze tehdy, pokud se na něj cítíte, a vždy dodržujte všechny uvedené pokyny.

Odpovědi na další otázky naleznete na stránce Podpora.

 

Restartování dotykové obrazovky

Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo se chová neobvykle, můžete zkusit problém vyřešit tím, že ji restartujete.

Varování: Aby byla zajištěna bezpečnost cestujících ve vozidle i ostatních účastníků silničního provozu, dotyková obrazovka by se měla restartovat pouze ve chvíli, kdy je vozidlo zaparkováno.

 • Zařadit režim Park.
 • Podržte obě tlačítka pro posun na volantu, dokud dotyková obrazovka nezčerná.
 • Po několika sekundách se objeví logo Tesla. Počkejte přibližně 30 sekund, než se dotyková obrazovka restartuje. Pokud dotyková obrazovka stále nereaguje nebo se po několika minutách chová neobvykle, zkuste vozidlo vypnout a znovu zapnout.

Poznámka: Restartováním dotykové obrazovky pomocí tlačítek pro posun se Model X nevypne a nezapne.

Zpět na začátek

 

Vypnutí a opětovné zapnutí napájení vozidla

Pokud vozidlo chová neobvykle nebo se objevuje nepopsatelná výstraha, můžete problém vyřešit tak, že vypnete a znovu zapnete napájení vozidla.

 • Zařadit režim Park.
 • Na dotykové obrazovce klepněte na tlačítko „Controls“ (Ovládací prvky) > „Safety & Security“ (Bezpečnost a zabezpečení) > „Power Off“ (Vypnout).
 • Počkejte nejméně dvě minuty bez jakékoliv interakce s vozidlem. Neotvírejte dveře, nedotýkejte se brzdového pedálu, nedotýkejte se dotykové obrazovky atd.
 • Po uplynutí dvou minut vozidlo probuďte sešlápnutím brzdového pedálu.

Zpět na začátek

 

Párování telefonu pomocí Bluetooth

Po spárování bude možné používat hands-free telefonu s podporou technologie Bluetooth k uskutečňování a přijímání telefonních hovorů, přístupu k seznamu kontaktů, nedávným hovorům atd. Umožňuje také přehrávat mediální soubory z telefonu. Jakmile je telefon spárován, Model X se k němu může připojit vždy, když je telefon v dosahu.

Chcete-li telefon spárovat, postupujte takto, zatímco sedíte v Modelu X:

 • Ujistěte se, že je zapnutá dotyková obrazovka i telefon.
 • V telefonu povolte funkci Bluetooth a nastavte telefon jako viditelný.
  Poznámka: U některých telefonů může být pro zbývající část postupu potřeba přejít do Nastavení Bluetooth.
 • Klepněte na ikonu Bluetooth v horní části dotykové obrazovky.
 • Na dotykové obrazovce klepněte na „Add New Device“ (Přidat nové zařízení) > „Start Search“ (Zahájit hledání). Dotyková obrazovka zobrazí seznam všech dostupných zařízení Bluetooth v provozním dosahu.
 • Na dotykové obrazovce klepněte na telefon, který chcete spárovat. Během několika sekund se na dotykové obrazovce zobrazí náhodně vygenerované číslo, v telefonu by se mělo zobrazit stejné číslo.
 • Ověřte, že číslo zobrazené v telefonu odpovídá číslu zobrazenému na dotykové obrazovce. Poté v telefonu potvrďte párování.
 • Pokud se na telefonu zobrazí výzva, určete, zda chcete Modelu X povolit přístup ke svým kontaktům a mediálním souborům.

Při spárování se Model X automaticky připojí k telefonu a dotyková obrazovka zobrazí vedle názvu telefonu symbol Bluetooth, který označuje, že připojení je aktivní.

Zpět na začátek

 

Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi je k dispozici jako metoda datového připojení a je často rychlejší než mobilní datové sítě. Připojení k Wi-Fi je užitečné zejména v oblastech s omezeným nebo žádným mobilním připojením. Pro zajištění rychlého a spolehlivého doručování aktualizací softwaru a map doporučuje společnost Tesla ponechat vaše vozidlo připojené k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné (například pokud je zaparkováno v garáži přes noc).

Připojení k síti Wi-Fi:

 • Dotkněte se ikony mobilního připojení (obvykle LTE nebo 3G) v horním rohu dotykové obrazovky. Model X spustí skenování a zobrazí zjištěné sítě Wi-Fi, které jsou v dosahu.
 • Vyberte síť Wi-Fi, kterou chcete použít, zadejte heslo (pokud je to nutné) a klepněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit).
 • Vozidlo se připojí k síti Wi-Fi a automaticky se k ní připojí vždy, když je síť v dosahu.

Můžete se také připojit ke skryté síti, která není zobrazena v seznamu nalezených sítí. Stačí klepnout na „Wi-Fi Settings“ (Nastavení Wi-Fi), ve výsledném dialogovém okně zadat název sítě, vybrat nastavení zabezpečení a poté klepnout na tlačítko „Add Network“ (Přidat síť).

Poznámka: Pokud je v dosahu více než jedna dříve připojená síť, Model X se připojí k naposledy použitému modelu.

Poznámka: Můžete také použít mobilní hotspot nebo připojení k internetu v telefonu přes Wi-Fi tethering (platí poplatky a omezení mobilního operátora).

Poznámka: V servisních centrech Tesla se Model X automaticky připojí k Wi-Fi síti Tesla Service.

Zpět na začátek

 

Programování HomeLink®

Naprogramování HomeLink®(je-li součástí výbavy):

 • Zaparkujte Model X tak, aby byl přední nárazník před garážovými vraty, bránou nebo světlem, které chcete naprogramovat.

  Upozornění: Během programování se zařízení může otevřít nebo zavřít. Před programováním se ujistěte, že v okolí zařízení nejsou žádní lidé nebo objekty.

 • Vezměte si dálkové ovládání zařízení a zkontrolujte, že má nabitou baterii. Tesla doporučuje před programováním HomeLink vyměnit baterii v dálkovém ovládání zařízení.
 • Klepněte na ikonu HomeLink v horní části dotykové obrazovky.
 • Klepněte na tlačítko „Create HomeLink“ (Vytvořit HomeLink) a vyberte režim, který chcete použít: Standard, D-Mode nebo UR-Mode.
 • Pomocí dotykové obrazovky zadejte název zařízení a klepněte na „Enter“ nebo „Create HomeLink“ (Vytvořit HomeLink).
 • Klepněte na tlačítko Start a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Poznámka: Pokud se při programování zařízení zobrazí obrazovka s názvem „Train the receiver“ (Natrénujte přijímač), nezapomeňte, že se jedná o časově omezený krok. Po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart (Učit se / Programovat / Chytré) na dálkovém ovládání zařízení máte přibližně 30 sekund na návrat do vozidla, stisknutí tlačítka „Continue“ (Pokračovat) a poté dvakrát stisknutí názvu natrénovaného zařízení HomeLink. Zvažte pomoc asistenta s tímto krokem.
 • Jakmile je zařízení naprogramováno, klepnutím na tlačítko „Save“ (Uložit) dokončíte programovací rutinu HomeLink.
 • Ujistěte se, že HomeLink funguje dle očekávání. V některých případech může proces programování vyžadovat více pokusů, než bude úspěšné.

Po naprogramování můžete zařízení ovládat klepnutím na příslušnou ikonu HomeLink na stavovém řádku dotykové obrazovky. HomeLink si pamatuje polohu naprogramovaných zařízení. Když se přiblížíte ke známé poloze, automaticky se zobrazí ovládací prvek HomeLink na dotykové obrazovce. Když se vzdálíte, zase zmizí.

Poznámka: Pokud potřebujete další pomoc nebo máte otázky týkající se kompatibility, obraťte se na HomeLink.

Zpět na začátek

 

Vyhlazování brzd

Po výměně brzdových destiček a/nebo brzdových kotoučů byste měli brzdit vyhladit. Kromě toho by vyhlazení brzd mohlo eliminovat situaci, kdy brzdy při brzdění vydávají vysoký kvílivý zvuk, zejména pokud se tento zvuk objevuje při jízdě v dešti, v chladném a/nebo vlhkém počasí nebo pokud se na povrchu brzdových dílů objevila rez. Teto situace může nastat u všech vozidel s kotoučovými brzdami a brzdný výkon tím není nijak ovlivněn.

Vyhlazení brzd:

Poznámka: Dodržujte všechny místní zákony týkající se bezpečnosti provozu a manévrujte pouze na vhodném místě, kde je tato činnost legální, s malým až nulovým provozem.

 • Na dotykovém displeji klepněte na tlačítko „Controls“ (Ovládací prvky) > „Driving“ (Jízda) > „Regenerative Braking“ (Rekuperační brzdění) > „Low“ (Nízké).
 • Poznámka: Toto nastavení neexistuje u novějších vozidel. Pokud toto nastavení neexistuje, pokračujte v postupu.

 • Jeďte rychlostí přibližně 80–90 km/h na rovné silnici.
 • Vyviňte mírný a konzistentní tlak na brzdový pedál, abyste vozidlo pomalu zpomalili, a uvolněte pedál při rychlostí 15 km/h.
 • Opakujte tento postup 6krát a mezi aplikacemi počkejte nejméně 30 sekund.

Poznámka: Pokud hluk přetrvává, kontaktujte společnost Tesla pomocí mobilní aplikace nebo naplánujte servisní schůzku.

Zpět na začátek

 

Odemknutí a nastartování vozidla pomocí mobilní aplikace Tesla

Pomocí mobilní aplikace můžete odemknout a nastartovat Model X. To může být užitečné v případech, kdy nemáte přístupovou kartu nebo klíč, dochází k problémům s klíčem v telefonu nebo nejste fyzicky blízko u vozidla (například chcete odemknout vozidlo pro svého manžela z druhé strany města).

Poznámka: Váš telefon i vozidlo musí být aktivně připojeny k mobilní službě a na dotykové obrazovce musí být povolen mobilní přístup (Controls > Safety & Security > Allow Mobile Access), aby mohla mobilní aplikace komunikovat s vaším vozidlem. Společnost Tesla doporučuje, abyste při parkování v oblasti s omezenou nebo chybějící mobilní službou, jako je například krytá parkovací garáž, měli po ruce fyzický klíč.

Odemknutí vozidla pomocí mobilní aplikace:

 • Otevřete mobilní aplikaci.
 • Klepněte na položku „Controls“ (Ovládací prvky) > „Unlock“ (Odemknout).
 • V automaticky otevíraném okně s potvrzením klepněte na tlačítko „Ano“.

Nastartování vozidla pomocí mobilní aplikace:

 • Otevřete mobilní aplikaci.
 • Klepněte na položku „Controls“ (Ovládací prvky) > „Start“.
 • V automaticky otevíraném okně s potvrzením zadejte heslo k Tesla účtu.

Poznámka: Po povolení bezklíčové jízdy budete mít dvě minuty na zahájení jízdy. Pokud platnost dvouminutového okna vypršela před jízdou, budete muset znovu povolit bezklíčovou jízdu.

Zpět na začátek

 

Výměna baterie klíče

Baterie klíče vydrží při běžném používání přibližně rok. Když je baterie vybitá, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva. Vyměnit ji můžete takto:

Poznámka: Tesla doporučuje vyměnit baterii ve všech klíčích současně.

 • Položte klíč stranou s tlačítkem na měkký povrch a pomocí malého plochého nástroje nebo nehtu uvolněte spodní kryt.Poznámka: Pokud je ke klíči připevněna šňůrka, můžete uvolnit spodní kryt tak, že položíte palec proti „X" na spodním krytu a poté pevně vytáhnete šňůrku směrem k sobě (tedy zatlačíte klíč ven z krytu). Kryt také můžete vypáčit tak, že umístíte malý nástroj s plochou čepelí, nehet nebo nástroj poskytnutý společností Tesla proti kabelu šňůrky.
 • Baterii vyjmete tak, že ji pod úhlem opatrně uvolníte z přídržných svorek.
 • Vložte novou baterii (typ CR2354) stranou „+“ nahoru. Baterie přesně zapadne na místo, kam ji musíte posunout pod úhlem směrem ke kladnému kontaktu (kontakt v blízkosti středu klíče), poté pevně zatlačit dolů na druhou stranu a zajistit, aby pevně držela v zamýšlené poloze.
  Poznámka: Tesla doporučuje používat baterie Panasonic CR2354. Ty lze zakoupit u on-line prodejců, v místních supermarketech a drogeriích.
  Upozornění: Baterie by měla tlačit na pružinu na kladném kontaktu. Baterii neumisťujte na kontakt a nezatlačujte ji svisle dolů. Tím byste mohli poškodit kontakt.
  Poznámka: Před montáží baterii vyčistěte a nedotýkejte se rovných ploch baterie. Otisky prstů na rovných plochách baterie mohou snížit životnost baterie.
 • Podržte kryt pod úhlem, zarovnejte ouška na nejširší straně krytu s odpovídajícími drážkami na klíči a poté pevně zatlačte kryt do klíče, dokud nezapadne na místo.
 • Vyzkoušejte, zda klíč funguje, odemknutím a zamknutím vozidla.

Zpět na začátek

 

Odemknutí, když klíč nefunguje

Pokud se Model X neodemkne, když k němu přijdete nebo když dvakrát kliknete na tlačítko pro odemknutí v horní části klíče, baterie klíče může být vybitá. I když k tomu dojde, můžete stále pomocí klíče Modelu X odemknout a řídit.

Poznámka: Přestože můžete klíč nadále používat, měli byste zvážit dálkové odemknutí a spuštění vozidla pomocí mobilní aplikace. Poté vyměňte baterii klíče, jakmile se vám to bude hodit.

Pro odemknutí Modelu X (a vypnutí bezpečnostního alarmu) pomocí klíče nejprve umístěte klíč na základnu sloupku dveří mezi přední dveře a vyklápěcí dveře na straně řidiče. Pak zmáčkněte kliku dveří řidiče. Pokud se Model X neodemkne, upravte polohu klíče a zkuste to znovu. Vozidlo se odemkne, jen když bude klíč ve správné poloze.

Pokud se Model X stále neodemkne, vyjměte a znovu vložte baterii klíče a zkuste to znovu.

Poznámka: Následující obrázek předpokládá vozidlo s levostranným pohonem (LHD). U vozidla s pravým pohonem (RHD) se místa zrcadlí.

Jakmile bude v kabině Modelu X a budete se chtít rozjet, umístěte spodní část klíče proti středové konzoli, bezprostředně pod 12V zásuvku, poté sešlápnutím a podržením brzdového pedálu Model X nastartujete.

Poznámka: Odemknutí Modelu X tímto způsobem deaktivuje zamykání. Po výměně baterie klíče je nutné zamykání ručně znovu aktivovat.

Zpět na začátek

 

Výměna filtru HEPA

Pokud je filtr HEPA osazen, Tesla ho doporučuje vyměnit každé 3 roky (každý rok v Číně).

Výměna filtru HEPA:

 • Otevřete kapotu.
 • Odstraňte zadní krycí desku pod kapotou.
 • Odstraňte levou i pravou krycí desku pod kapotou.
 • Odstraňte přední krycí desku pod kapotou.
 • Opatrně sklopte těsnění zavazadlového prostoru, abyste uvolnili přední část koberce z úložné jednotky pod kapotou. Poté odpojte elektrický konektor od obou světel úložné jednotky pod kapotou.
 • Vyjměte koberec z úložné jednotky pod kapotou.
 • Odstraňte spojovací prvky (x20), které upevňují úložnou jednotku pod kapotou k vozidlu.
 • Vyjměte úložnou jednotku pod kapotou z vozidla.
 • Uvolněte z kanálu starý filtr HEPA.
 • Vložte nový filtr HEPA na místo tak, aby byl zajištěn kanálem.
 • Umístěte úložnou jednotku pod kapotou na místo a poté utáhněte upevňovací prvky (x2), které ji zajišťují:
  • 6 spojovacích prvků (7 Nm)
  • 4 spojovací prvky (7 Nm)
  • 10 spojovacích prvků (4 Nm)
 • Umístěte koberec zpět do úložné jednotky pod kapotou.
 • Připojte elektrické konektory ke světlům úložné jednotky pod kapotou a poté upravte těsnění, aby nedošlo k vniknutí.
 • Znovu nasaďte přední, levou, pravou a zadní krycí desku pod kapotou a zavřete kapotu.

Zpět na začátek

 

Instalace bezdrátové nabíječky telefonu

Bezdrátovou nabíječku telefonu lze zakoupit v internetovém obchodě Tesla. Bezdrátovou nabíječku telefonu nainstalujete do Modelu X vybaveného středovou konzolí následujícím způsobem:

 • Otevřete posuvné víko středové konzole a dveře dokovací stanice pro telefon.
 • Podložku vytáhněte z dokovací stanice telefonu rovně směrem nahoru.
 • Pomocí křížového šroubováku odstraňte šrouby (x2), které upevňují stávající držák adaptéru dokovací stanice pro telefon ke středové konzoli. Vyjměte stávající dokovací stanici pro telefon, pokud je osazena.
 • Částečně spusťte dvířka dokovací stanice pro telefon a poté zatlačte držák adaptéru dokovací stanice pro telefon směrem k přední části vozidla. Vyjměte držák adaptéru dokovací stanice pro telefon ze středové konzole.
 • Částečně spusťte dveře dokovací stanice pro telefon a nainstalujte nový držák adaptéru dokovací stanice pro telefon.

  Poznámka: Ujistěte se, že ouška jsou plně zapnuta ke středové konzoli.

 • Zarovnejte otvory v novém držáku adaptéru dokovací stanice pro telefon s otvory ve středové konzoli a poté zašroubujte šrouby (x2), které upevňují držák adaptéru dokovací stanice pro telefon ke středové konzoli (utáhněte na 0,28 Nm / 0,2 ft-lbs).
 • Vložte kabel USB směrem dolů přes otvor v držáku adaptéru dokovací stanice pro telefon.
 • Částečně spusťte dvířka dokovací stanice pro telefon a vložte novou bezdrátovou nabíječku telefonu tak, aby ouška na každé straně byla zarovnána s pozicemi na středové konzoli. Zatlačte bezdrátovou nabíječku telefonu směrem dolů, dokud bezdrátová nabíječka telefonu se slyšitelným cvaknutím zapadne na místo.
 • Nastavte kabel USB tak, aby šel nahoru a přes otvor za novým držákem adaptéru dokovací stanice pro telefon. Vytáhněte kabel USB tak, aby pod dvířky dokovací stanice pro telefon byla minimální vůle.
 • Připojte kabel USB opatrně přes pojistná ouška na kanálu v tvarovaném plastu ve středové konzoli.

  Upozornění: Dbejte na to, abyste pojistná ouška nepoškodili.

 • Připojte USB k jednomu z portů středové konzole.
 • Vraťte podložku dokovací stanice pro telefon zpět na místo tak, aby byl výřez zarovnán s kabelem USB. Přední část zatlačte dolů tak, aby se zasunula pod konzolu adaptéru dokovací stanice pro telefon a byla dokonale v rovině se středovou konzolí.

Zpět na začátek

 

Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

Pokud jsou pneumatiky studené a Model X již více než tři hodiny stojí, postupujte takto:

 • Cílový tlak v pneumatikách naleznete na štítku Informace o pneumatikách a zatížení umístěném na středovém sloupku dveří řidiče.
 • Sejměte víčko ventilu.
 • Pevně přitlačte přesný měřič tlaku v pneumatikách na ventil a změřte tlak.
 • V případě potřeby přidejte nebo odstraňte vzduch, abyste dosáhli doporučeného tlaku.
  Poznámka: Vzduch můžete uvolnit stisknutím kovového dříku ve středu ventilu.
 • Znovu zkontrolujte tlak pomocí přesného měřidla tlaku pneumatik.
 • Podle potřeby opakujte kroky 3 a 4, dokud není v pneumatikách správný tlak.
 • Znovu nasaďte víčko ventilu, abyste zabránili vniknutí nečistot. Pravidelně kontrolujte, zda ventil není poškozený nebo netěsní.

Zpět na začátek

 

Zahajte jízdu pro kalibraci kamer

Model X musí při použití funkcí Autopilota manévrovat s velkou přesností. Proto před tím, než mohou být některé funkce (například adaptivní tempomat nebo Autosteer) použity poprvé, nebo po určitých servisních opravách musí kamery dokončit samokalibrační proces. Pro vaše pohodlí se na přístrojovém panelu zobrazí indikátor průběhu.

Kalibrace se obvykle dokončí po jízdě 32–40 km, ale vzdálenost se liší v závislosti na silnici a podmínkách prostředí. Jízda po přímé silnici se snadno viditelnými liniemi jízdního pruhu umožňuje rychlejší kalibraci Modelu X. Po dokončení kalibrace jsou funkce Autopilota připraveny k použití. Kontaktujte společnost Tesla pouze tehdy, pokud váš Model X nedokončil kalibrační proces po ujetí 160 km.

Poznámka: Pokud se pokusíte použít funkci, která není k dispozici, než bude dokončen proces kalibrace, funkce nebude povolena a přístrojový panel zobrazí zprávu.
Poznámka: Model X musí opakovat kalibrační proces, pokud jsou kamery servisovány společností Tesla, a v některých případech i po aktualizaci softwaru.Poznámka: Postup automatické kalibrace jízdy platí pouze pro Modely X vyrobená přibližně po 12. říjnu 2016.

Zpět na začátek

 

Výměna vzpěr zavazadlového prostoru

Vzpěry kapoty lze vyměnit, pokud začnou z jakéhokoli důvodu selhávat. Chcete-li vyměnit vzpěry kapoty:

 • Otevřete kapotu a dočasně ji podepřete nepodloženou podpěrou.
 • Odstraňte střední zadní krycí desku pod kapotou.
 • Odstraňte zástěry spodního krytu LH a RH.
 • Pomocí nástroje pro obložení uvolněte sponu na spodní straně vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na karoserii vozidla.
 • Pomocí nástroje pro obložení uvolněte sponu na horní části vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na kapotě. Vyjměte starou vzpěru z vozidla.
 • Očistěte montážní místa na vozidle a poté lubrikujte oba otočné body nové vzpěry.
 • Zajistěte konec tyče vzpěry ke karoserii vozidla a pak konec karoserie vzpěry ke kapotě. Ujistěte se, že jsou spony zajištěny.
 • Odstraňte podpěru kapoty a kontrolujte, zda se kapota otevírá a zavírá dle očekávání.
 • Namontujte zástěry spodního krytu LH a RH.
 • Namontujte zadního středového zástěru spodního krytu.

Zpět na začátek

 

Doplňování kapaliny do ostřikovačů čelního skla

Jedinou nádržkou, do které můžete přidat tekutinu, je zásobník kapaliny ostřikovačů čelního skla, který se nachází za předním kufrem. Když je její hladina nízká, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Doplnění kapaliny do ostřikovačů:

 • Otevřete kapotu.
 • Nejprve vyčistěte kryt plnicího otvoru, abyste zabránili vniknutí nečistot do nádrže.
 • Otevřete kryt plnicího otvoru.
 • Dávejte pozor, aby nedošlo k rozlití, naplňte zásobník, dokud není hladina kapaliny viditelná těsně pod krkem plnicího otvoru.
 • Okamžitě otřete veškerou rozlitou kapalinu a postiženou oblast omyjte vodou.
 • Vyměňte kryt plnicího otvoru.

Poznámka: Některé vnitrostátní nebo místní předpisy omezují používání těkavých organických sloučenin (VOC). VOC se běžně používají jako nemrznoucí směs v kapalině do ostřikovačů. Kapalinu do ostřikovačů s omezeným obsahem těkavých organických látek použijte pouze tehdy, pokud poskytuje dostatečnou odolnost proti mrazu pro každé klima, ve kterém s Modelem X jezdíte.

Upozornění: Nepřidávejte vytvořené kapaliny, které obsahují látky odpuzující vodu nebo látky pro omývání hmyzu. Tyto tekutiny mohou způsobit tvorbu pruhů, ušpinění a vrzání nebo jiné zvuky.

Varování: Při teplotách pod 40 °F (4 °C) používejte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů. V chladném počasí může použití ostřikovače bez nemrznoucí směsi zhoršit viditelnost čelním sklem.

Varování: Kapalina do ostřikovačů čelního skla může dráždit oči a pokožku. Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.

Zpět na začátek

 

Výměna lišt stěračů

Pro optimální výkon vyměňte stěrače nejméně jednou za rok.

Poznámka: Instalujte pouze náhradní stěrače, které jsou totožné s původními stěrači. Použití nevhodných stěračů může poškodit systém stěračů a čelní sklo.

Poznámka: Systém ostřiku stěračů je nedílnou součástí stěračů modelu X.

Výměna listů stěračů:

 • Přesuňte se na parkoviště a vypněte stěrače.
 • Klepnutím na Controls (Ovládací prvky) > Service (Servis) > Wiper Service Mode (Servisní režim stěračů) > ON (Zapnuto) přemístěte stěrače do servisní polohy.
 • Zvedněte rameno stěrače na krátkou vzdálenost od čelního skla – jen tak daleko, abyste získali přístup ke stěrači.

  Upozornění: Stěrače se ve zvednuté poloze neuzamknou. Nezvedejte rameno stěrače za zamýšlenou polohu.

 • Stisknutím dvou oušek uvolníte stěrač z ramene stěrače.

  Upozornění: Stěrač je stále připojen k hadici ostřikovače a ještě ho nelze vyjmout.

 • Umístěte ručník mezi rameno stěrače a čelní sklo, aby nedošlo k poškrábání nebo prasknutí čelního skla.
 • Odpojte hadici ostřikovače od stěrače, dávejte pozor na rozlití kapaliny ostřikovače.
 • Plně zasuňte hadici ostřikovače do přípojky na novém stěrači.
 • Zarovnejte nový stěrač na rameni stěrače a posuňte ho směrem ke konci ramene, dokud se nezamkne na místě.
 • Vypnutím servisního režimu stěrače vrátíte do normální polohy.

Zpět na začátek

 

Nastavení výšky otvoru dveří zavazadlového prostoru

Můžete nastavit výšku otvoru pro elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru tak, aby bylo snadnější dosáhnout nebo se vyhnout nízko visícím stropům nebo předmětům (například garážová vrata nebo světlo):

 • Otevřete elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru a poté je ručně spusťte nebo zvedněte na požadovanou výšku otvoru.
 • Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko na spodní straně elektricky ovládaných dveřích zavazadlového prostoru, dokud neuslyšíte potvrzovací akustický signál.
 • Zavřete elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru a znovu je otevřete, abyste se ujistili, že jste provedli nastavení na požadovanou výšku.

Zpět na začátek

 

Ruční uvolnění nabíjecího kabelu

Pokud obvyklé způsoby uvolnění nabíjecího kabelu z nabíjecího portu (pomocí tlačítka uvolnění na nabíjecí rukojeti, dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace) nefungují, postupujte opatrně takto:

 • Na nabíjecí obrazovce na dotykové obrazovce zkontrolujte, zda se Model X aktivně nenabíjí. V případě potřeby klepněte na „Stop Charging“ (Zastavit nabíjení).
 • Otevřete zadní zavazadlový prostor.
 • Vytáhněte uvolňovací kabel nabíjecího portu směrem dolů, čím uvolníte nabíjecí kabel.

  Poznámka: Uvolňovací kabel může být zapuštěn uvnitř otvoru obložení.
 • Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.

Upozornění: Uvolňovací kabel je určen pro použití pouze v situacích, kdy nabíjecí kabel nelze uvolnit z nabíjecího portu obvyklými způsoby. Nepřetržité používání může vést k poškození uvolňovacího kabelu nebo nabíjecího zařízení.

Varování: Tento postup neprovádějte při nabíjení vozidla nebo pokud jsou odhaleny oranžové vysokonapěťové vodiče. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem a vážná zranění nebo poškození vozidla. Pokud si nejste jisti, jak tento postup bezpečně provést, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Varování: Nepokoušejte se vyjmout nabíjecí kabel při současném tahání za uvolňovací kabel. Než zahájíte vyjímání nabíjecího kabelu z nabíjecího portu, vždy nejprve vytáhněte uvolňovací kabel. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem a vážná zranění.

Zpět na začátek

 

Demontáž a instalace krytů matic kol

Pokud je váš Model X vybaven kryty matic kol, musíte je odstranit, abyste získali přístup k maticím kol.

Sejmutí krytu matice kola:

 • Zakřivenou část nástroje na kryty matic kol (umístěného v přihrádce) vložte do otvoru ve spodní části Tesla „T“.
 • Pohybujte nástrojem na kryty matic kol, až bude plně zasunutý do otvoru v krytu matice kola.
 • Otočte nástroj na kryty matice kola tak, aby se zakřivená část dotýkala středu krytu matice kola.
 • Pevně vytáhněte nástroj na matice kola, dokud se neuvolní kryt matice.

Opětovné nasazení krytu matice kola:

 • Zarovnejte kryt matice s maticí.
 • Pevně zatlačte na kryt matice, dokud zcela nezapadne na místo.

Zpět na začátek

 

Kontrolky stavu nabíjecího portu

Když je váš nabíjecí port otevřený, stavový indikátor mění barvu, aby sdělil svůj aktuální stav a pomohl vyřešit problémy v případě, že se objeví nepravděpodobná událost. Pro připomenutí kontrolka nabíjecího portu po krátké době zhasne, pokud je vozidlo uzamčeno (například pokud po chvíli nabíjení přijdete k vozidlu).

Poznámka: Po zapojení vozidla ještě chvíli kontrolujte barvu nabíjecího portu, než odejdete. Pokud vidíte červenou nebo oranžovou signalizaci, vyřešení problému před odchodem může zajistit úspěšné nabíjení.

Barva kontrolky nabíjecího portu Co to znamená Co dělat

BÍLÁ – SVÍTÍ

(normální chování)

Model X je připraven k nabíjení a konektor není připojen, nebo je odemčena západka nabíjecího portu a konektor je připraven k vyjmutí. Vložte nabíjecí konektor, pokud chcete nabíjet, nebo vyjměte nabíjecí konektor, pokud dobíjení skončilo.

MODRÁ – BLIKÁ

(normální chování)

Model X aktivně komunikuje s nabíjecí stanicí. Nic. Počkejte několik sekund, než nabíjecí port začne blikat zeleně (nabíjení), nebo se změní na svítící modrou barvu (nabíjení je naplánováno do budoucna).

MODRÁ – SVÍTÍ

(může být požadována akce)

Model X zjistil, že konektor byl připojen a začátek nabíjení je naplánován na určený čas v budoucnosti. Aktivně se nenabíjí. Pokud chcete nabíjet okamžitě, vypněte Scheduled Charging (Plánované nabíjení) nebo klepněte na Start Charging (Zahájit nabíjení) na dotykové obrazovce či v mobilní aplikaci. Pokud je určeno nastavení „Scheduled Charging“ (Plánované nabíjení), není nutná žádná další akce. Nezapomeňte, že plánované nabíjení si pamatuje vaši polohu.

ZELENÁ – BLIKÁ

(normální chování)

Probíhá nabíjení. Čím blíže je Model X plnému nabití, tím pomaleji kontrolka bliká. Nic. Po dokončení nabíjení vyjměte nabíjecí kabel.

ZELENÁ – SVÍTÍ

(normální chování)

Nabíjení je dokončeno. Jakmile budete připraveni k jízdě, vyjměte nabíjecí kabel.

ORANŽOVÁ – SVÍTÍ

(požadovaná akce)

Konektor není plně zapojen do nabíjecího portu. Znovu zarovnejte konektor s nabíjecím portem a plně jej zasuňte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte překážky v nabíjecím portu a konektoru. Pokud žádné překážky nenajdete, vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel.

ORANŽOVÁ – BLIKÁ

(požadovaná akce)

Model X se nabíjí sníženým proudem, protože není plně připojen k nabíjecímu portu. Znovu zarovnejte konektor s nabíjecím portem a plně jej zasuňte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte překážky v nabíjecím portu a konektoru. Pokud žádné překážky nenajdete, vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel.

ČERVENÁ – SVÍTÍ

(požadovaná akce)

Je zjištěna chyba a nabíjení se zastavilo nebo nemůže začít. Zkontrolujte, zda na přístrojovém panelu nebo dotykové obrazovce není zobrazena chybová zpráva. Pokud chyba není přítomna, zkuste použít jiný nabíjecí kabel nebo vynulovat nabíjecí zdroj (viz kontrolky stavu na mobilní nabíječce nebo nabíječce Wall Connector). Pokud jiný nabíjecí kabel nefunguje, vypněte a znovu zapněte vozidlo pomocí dotykové obrazovky, poté to zkuste znovu.

ŽÁDNÁ KONTROLKA

(normální chování)

Model X je uzamčen a určitou dobu spí. Nic. Odemknutí vozidla nebo stisknutí tlačítka na rukojeti nabíjení způsobí, že se kontrolka stavu nabíjecích portů znovu rozsvítí.

Zpět na začátek

 

Kontrolky stavu mobilní nabíječky Gen 2

Za normálních podmínek se při nabíjení postupně rozsvítí logo Tesla a červená kontrolka zhasne. Identifikujte problémy podle těchto kontrolek.

V některých případech může být nutné zařízení resetovat odpojením mobilní nabíječky z vozidla nebo ze zásuvky.

Zelené kontrolky Červená kontrolka Co to znamená Co dělat
Všechny svítí 1 sekundu Vypnuto Počáteční sekvence. Nic. Mobilní nabíječka se spouští.
Všechny svítí Vypnuto Zapnout. Mobilní nabíječka je napájena a připravena, ale nenabíjí se. Ujistěte se, že je mobilní nabíječka připojena k vozidlu.
Streamování Vypnuto Probíhá nabíjení. Nic. Mobilní nabíječka se úspěšně nabíjí.
Streamování 1 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné v konektoru vozidla. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zvažte nabíjení v chladnější oblasti, například uvnitř nebo ve stínu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Streamování 2 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné ve vstupní zástrčce, která se připojuje k regulátoru mobilní nabíječky. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla i ze zásuvky. Ujistěte se, že adaptér je plně zasunutý, zapojte mobilní nabíječku do zásuvky a poté ji zapojte do vozidla. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Streamování 3 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné v regulátoru mobilní nabíječky. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zvažte nabíjení v chladnější oblasti, například uvnitř nebo ve stínu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Streamování 4 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné v elektrické zásuvce. Ujistěte se, že je zásuvka vhodná k nabíjení a zda je zástrčka správně usazena. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste nejisti, poraďte se s elektrikářem.
Streamování 5 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli zjištěné poruše v adaptéru. Zkontrolujte, zda je adaptér mobilní nabíječky správně připojen.
Vypnuto 1 bliknutí Chyba uzemnění. Elektrický proud uniká potenciálně nebezpečnou cestou. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto 2 bliknutí Ztráta uzemnění. Mobilní nabíječka detekuje ztrátu uzemnění. Ujistěte se, že je zásuvka správně uzemněna. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste nejisti, poraďte se s elektrikářem.
Vypnuto 3 bliknutí Porucha relé/stykače. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto 4 bliknutí Ochrana proti vysokému nebo nízkému napětí. Ujistěte se, že je zásuvka vhodná k nabíjení a zda je zástrčka správně usazena. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste nejisti, poraďte se s elektrikářem.
Vypnuto 5 bliknutí Chyba adaptéru. Zkontrolujte, zda je adaptér mobilní nabíječky správně připojen.
Vypnuto 6 bliknutí Chyba pilota. Level pilota je nesprávný. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto 7 bliknutí Chyba nebo nesoulad softwaru. Proveďte aktualizaci softwaru vozidla, pokud je k dispozici. Pokud aktualizace k dispozici není, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto Zapnuto Selhala vlastní kontrola. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Pokud chyba přetrvává, odpojte mobilní nabíječku od vozidla i ze zásuvky a poté ji znovu zapojte.
Všechny svítí 1 bliknutí Tepelná porucha. Zvažte nabíjení v chladnější oblasti, například uvnitř nebo ve stínu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Všechny svítí 5 bliknutí Chyba adaptéru. Nabíjecí proud je omezen na 8 A. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla. Připojte mobilní nabíječku zpět k vozidlu. Pokud chyba přetrvává, odpojte mobilní nabíječku od vozidla i ze zásuvky a poté ji znovu zapojte.
Vypnuto Vypnuto Napájení ztraceno. Odpojte mobilní nabíječku a zkontrolujte, zda je napájecí zásuvka pod proudem.

Zpět na začátek

 

Kontrolky stavu mobilní nabíječky Gen 1

Za normálních podmínek se při nabíjení postupně rozsvítí kontrolka mobilní nabíječka a červená kontrolka zhasne. Identifikujte problémy podle těchto kontrolek.

Poznámka: V některých případech může být nutné zařízení resetovat stisknutím tlačítka RESET umístěného na zadní straně.

Přední

Zpět

Zelené kontrolky Červená kontrolka Co to znamená Co dělat
Všechny kontrolky – streamování Vypnuto Probíhá nabíjení Nic. Mobilní nabíječka se úspěšně nabíjí.
Všechny svítí Vypnuto Zapnout. Mobilní nabíječka je napájena, ale nenabíjí nebo je povoleno plánované nabíjení Ujistěte se, že je mobilní nabíječka připojena k vozidlu.
Vypnuto 1 bliknutí Chyba uzemnění. Elektrický proud uniká potenciálně nebezpečnou cestou K automatickému resetování by mělo dojít za 15 minut. Pokud tomu tak není, ujistěte se, že se vozidla nikdo nedotýká ani nikdo není uvnitř vozidla, a stiskněte tlačítko RESET.
Vypnuto 2 bliknutí Selhala vlastní kontrola Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a stiskněte tlačítko RESET. Připojte mobilní nabíječku zpět k vozidlu. Pokud chyba přetrvává, odpojte mobilní nabíječku od vozidla i ze zásuvky a poté ji znovu zapojte. Při opětovném zapojování ji vždy nejprve zapojte do zásuvky.
Vypnuto 3 bliknutí Chyba stykače Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a počkejte 10 sekund. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto 4 bliknutí Monitorovací okruh uzemnění odhalil ztrátu uzemnění Ujistěte se, že je zásuvka správně uzemněna. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste nejisti, poraďte se s elektrikářem.
Vypnuto 5 bliknutí Chyba smyslového obvodu Zkontrolujte, zda je adaptér mobilní nabíječky správně připojen.
Vypnuto 6 bliknutí Tepelná porucha Zvažte nabíjení v chladnější oblasti, například uvnitř nebo ve stínu.
Vypnuto Více než 6 bliknutí Mobilní nabíječka může potřebovat opravu Kontaktujte nejbližší servisní centrum.
Vypnuto Vypnuto Napájení ztraceno Odpojte mobilní nabíječku a zkontrolujte, zda je napájecí zásuvka pod proudem.

Zpět na začátek

SDÍLET