Autobidder

Autobidder poskytuje nezávislým výrobcům energie, podnikům veřejných služeb a kapitálovým partnerům možnost autonomně zpeněžit aktiva baterií. Autobidder je platforma umožňující obchodování a kontrolu v reálném čase, hodnotově orientovanou správu aktiv a optimalizaci portfolia. Majitelům a operátorům umožňuje konfigurovat provozní strategie, které maximalizují výnosy podle jejich obchodních cílů a rizikových preferencí. Autobidder je součástí tzv. Autonomous Control, sady optimalizačních softwarových řešení společnosti Tesla.

Platformu Autobidder úspěšně využívají v Hornsdale Power Reserve (HPR) v Jižní Austrálii. Prostřednictvím zadávání nabídek na trhu se zasloužila o nárůst konkurence, vedoucí ke snižování cen energie.

Zpeněžení se sčítáním hodnoty

Baterie představují vysoce flexibilní aktivum, ale pokud chcete jejich potenciál plně využít, je nutné zapojit inteligentní strategie a software. Nástroj Autobidder vlastníkům umožňuje tuto hodnotu plně využít. Zajišťuje totiž složitou optimalizaci více částí potřebnou k tomu, aby vlastníci úspěšně získávali hodnotu z několika zdrojů zároveň. Patří k nim:

 • Velkoobchodní trhy včetně sektoru energetiky, podpůrných a kapacitních služeb
 • Služby rozvodných sítí včetně přenosové a distribuční soustavy
 • Stabilizace a přizpůsobování kapacity obnovitelných zdrojů
 • Dvoustranná smluvní ujednání
 • Další potřeby portfolia


Na velkoobchodních trzích se nástroj Autobidder podle regionálních možností zapojuje do následujících trhů:

 • Denní trhy
 • Trhy s obchodováním v reálném čase
 • Trhy s nepřetržitým obchodováním

Operace na trzích s obchodováním v reálném čase

Uživatelské rozhraní nástroje Autobidder

Nástroj Autobidder spravuje aktiva v objemu stovek megawatthodin, která globálně dodávají do sítě gigawatthodiny energie. Provoz nástroje Autobidder se neomezuje měřítkem: působí v systémech akumulace energie přímo u odběratelů v domácnostech, ale i v instalacích v průmyslových objemech okolo stovky megawatthodin. Díky bezproblémové integraci hardwaru a softwaru se lze spolehnout, že Autobidder bude zaznamenávat výnosy hned od energizace projektu a 24/7 v dynamických prostředích.

Nástroj Autobidder je hostován ve vysoce spolehlivé a bezpečné cloudové infrastruktuře společnosti Tesla, která je navržena tak, aby zvládala složité výpočty ve velkém rozsahu. Přes bezpečná webová rozhraní API umožňuje propojení se systémy tržních operátorů, poskytovatelů sítí a zákaznických sítí.

Algoritmy strojového učení a optimalizace

Tým zkušených specialistů na strojové učení a optimalizaci a expertů na obchodování ve společnosti Tesla vytvořil knihovnu sofistikovaných algoritmů na podporu složitého optimálního odesílání energie, které se u baterií Tesla využívá.

Algoritmy jsou založeny na řadě matematických metod, včetně klasické statistiky, strojového učení a numerické optimalizace. Knihovna obsahuje funkce, které našemu softwaru dovolují provádět:

 • Cenové předpovědi
 • Předpovědi zatížení
 • Předpovědi generování
 • Optimalizaci odesílání
 • Inteligentní bidding


Algoritmy nástroje Autobidder se dokážou přizpůsobit novým trhům a službám a neustále se na základě empirických dat zlepšují tak, aby v dynamických tržních prostředích podávaly stabilně vysoký finanční výkon.

Nástroj Autobidder byl navržen tak, aby dokázal spolupracovat s lidskými operátory a dál jejich schopnosti rozšiřovat. Autobidder nepřetržitě provádí tržní transakce s využitím modelu numerické optimalizace založeného na nastavených parametrech a upravovaného lidským operátorem, který zohledňuje preference obchodníků.

Záruční ochrana

Vlastníci aktiv tak mají jistotu, že při správě nástrojem Autobidder budou dodrženy záruky v oblasti ukládání energie. Autobidder využívá podrobné znalosti společnosti Tesla o fyzice bateriových systémů až na úroveň jednotlivých článků a aktivně vyhodnocuje náklady a přínosy každé potenciální akce. Bere při tom v potaz zdroje výnosů, dohody o zárukách a údržbě a usiluje o maximalizaci aktuální čisté hodnoty aktiva.

Další informace o platformě Autobidder

Pokud máte zájem o další informace o nástroji Autobidder a kompletní sadě softwaru Tesla pro správu energie, kontaktujte nás.