Roadside Assistance

Služba Tesla Roadside Assistance nabízí okamžitou silniční asistenční službu, která funguje nepřetržitě po celý rok. Tento tým je vyhrazen pro silniční asistenční služby. Odpovědi na ostatní otázky najdete na našich stránkách podpory.

Pokud byste se někdy dostali do nebezpečné situace, kontaktujte pohotovostní služby.

Žádost o asistenční služby

Pokud potřebujete neprodleně asistenční služby, kontaktujte nás. Při zadávání požadavku uveďte veškeré informace, které našemu týmu pomohou určit vaši polohu a co nejlépe váš problém pochopit.

Zahrnuté služby

Závady

Záruční závada vozidla, kvůli které je vozidlo nepojízdné.

Krytí: Přeprava do nejbližšího servisního centra vzdáleného až 800 km.

Defekt pneumatiky

Poškození kola nebo pneumatiky s následkem vážného defektu či nebezpečného provozního stavu.

Krytí: Služba odtahu vozidla při defektu pneumatiky je poskytována do vzdálenosti až 80 km.

Nemožnost přístupu do vozidla

Situace, za kterých vozidlo nelze odemknout běžným způsobem z důvodu závady vozidla, klíče nebo aplikace.

Krytí: Pokud se do 80 km od vozidla nachází poskytovatel asistenčních služeb, vytvoří malou mezeru mezi dveřmi a rámem vozidla a dveře ručně otevře.

Nulový dojezd

Pokud je baterie vybitá a nemůžete dojet k nabíjecí stanici nebo bylo vozidlo dlouhou dobu odpojeno.

Krytí: Jsme schopni vám pomoci, ale služba není hrazena. Pro další informace nebo zajištění přepravy kontaktujte službu Roadside Assistance.

Doplňkové krytí

Jsme vybaveni a připraveni vám pomoci i v případech, které nejsou uvedeny v seznamu. Podrobnosti naleznete v zásadách Roadside Assistance, kde jsou rovněž uvedeny zpoplatněné služby.