Jak naplánovat servisní schůzku?

aplikaci Tesla můžete plánovat a spravovat servisní schůzky, prohlížet a schvalovat odhady a sledovat historii servisu svého vozidla.

Nabízíme dva typy servisních schůzek: návštěvu servisního centra a mobilní služby. Při návštěvě servisního centra je nutné přivézt vozidlo do servisního centra Tesla. Pokud lze servisní zásah zvládnout mimo servisní centrum, může vás naopak navštívit technik mobilních služeb a servis zajistit na vhodném místě podle vašeho výběru. Při plánování servisní schůzky se zobrazí data a časy pro všechny typy schůzek, které jsou dostupné s ohledem na vaši polohu a typ potřebného servisního úkonu.

V případě návštěv servisních center většinou naplánujeme schůzky v rámci služby Quick Drop. Díky službě Quick Drop můžete svůj vůz pohodlně předat a pokud je to možné, vybrat si alternativní přepravní prostředek. Aktualizace budete v aplikaci Tesla dostávat před schůzkou, během ní i po ní.

Jak naplánovat servisní schůzku?

Při plánování servisní schůzky v aplikaci Tesla postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na Servis.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Typy dostupných servisních schůzek závisí na tom, jaký servis je pro vaše vozidlo zapotřebí. Některé úkony lze zajistit jen prostřednictvím mobilních služeb, nebo naopak jen při návštěvě servisního centra.

Jakmile si servisní schůzku naplánujete, je třeba se na návštěvu servisního centra nebo na servisní schůzku prostřednictvím mobilních služeb řádně připravit.

Jak servisní schůzku zrušit

Pokud potřebujete nadcházející servisní schůzku pro vozidlo Tesla zrušit, postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na Servis.
 3. Klepněte na Zrušit.
 4. Postupujte podle pokynů.
Jak změnit termín servisní schůzky

Chcete-li servisní schůzku pro vozidlo Tesla naplánovat na jiný termín, postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Tesla.
 2. Klepněte na Servis.
 3. Klepněte na Spravovat.
 4. Postupujte podle pokynů.