Podpora

Přechod na systém Tesla Vision

Pokračujeme v přechodu na náš kamerový systém Autopilot s názvem Tesla Vision. Počínaje dodávkami v dubnu 2022 nebudou vozy Model 3 a Model Y vyrobené pro evropský a blízkovýchodní trh vybaveny radarem. Místo toho to budou první vozy Tesla spoléhající při poskytování systému Autopilot, schopnosti plně autonomního řízení a některých prvků aktivní bezpečnosti na obraz z kamer a zpracování neuronové sítě.

Během tohoto přechodu se mohou vozy vybavené systémem Tesla Vision na krátkou dobu dodávat s dočasně omezenými nebo neaktivními některými funkcemi, například:

  • Funkce Automatické řízení bude omezena na maximální rychlost 140 km/​h a na delší minimální odstup za vpředu jedoucím vozidlem.

V následujících týdnech začneme tyto funkce obnovovat prostřednictvím řady bezdrátových aktualizací softwaru na dálku. Všechny ostatní dostupné funkce systému Autopilot a Plně autonomního řízení Tesla budou aktivní při dodání, v závislosti na konfiguraci objednávky.

Často kladené dotazy

Jak zjistím, zda je moje vozidlo vybaveno radarem?
Vozy Model 3 a Model Y vyrobené od dubna 2022 pro evropský a blízkovýchodní trh přejdou na systém Tesla Vision.

Ovlivňuje přechod na systém Tesla Vision bezpečnostní shodu vozů Model 3 a Model Y dodaných od dubna 2022?
Ne. Tento přechod nemá vliv na shodu bezpečnosti vozů Model 3 a Model Y při nárazu s evropskými předpisy. Vozidla vybavená systémem Tesla Vision si zachovávají stejnou bezpečnostní shodu při nehodě jako vozidla vybavená radarem.

Má přechod na systém Tesla Vision vliv na dostupnost prvků aktivní bezpečnosti ve vozidlech dodaných od dubna 2022?
Následující standardní funkce jsou při dodání k dispozici u vozidel vybavených radarem nebo systémem Tesla Vision.

SDÍLET