Podpora

Záruka na vozidlo

Omezená záruka na nové vozidlo

Váš vůz je krytý omezenou zárukou na nové vozidlo po dobu 4 let nebo 80 000 km podle toho, co nastane dříve. Akumulátor a pohonná jednotka vozu jsou kryty po dobu:

  • U vozů Model S a Model X – 8 let nebo 240 000 km, podle toho, co nastane dříve, se zachováním alespoň 70 % kapacity akumulátoru po dobu trvání záruky.
  • U vozů Model 3 Standard nebo Standard Range Plus – 8 let nebo 160 000 km, podle toho, co nastane dříve, se zachováním alespoň 70 % kapacity akumulátoru po dobu trvání záruky.
  • U vozů Model 3 Long Range nebo Performance – 8 let nebo 192 000 km, podle toho, co nastane dříve, se zachováním alespoň 70 % kapacity akumulátoru po dobu trvání záruky.

Tyto záruky kryjí opravu nebo výměnu nutnou k nápravě defektů materiálů nebo zpracování jakýchkoli dílů vyrobených nebo dodaných společností Tesla, ke kterým dojde při běžném používání.

Další podrobnosti viz omezená záruka na nové vozidlo.

Omezená záruka a prodloužená omezená záruka na ojeté vozidlo

Omezená záruka na ojeté vozidlo je poskytována vlastníkům ojetých vozidel zakoupených přímo od společnosti Tesla. Ojetá vozidla mohou být v závislosti na stáří a počtu ujetých kilometrů kryta následovně:

Omezená záruka na ojeté vozy Model S a Model X
Vozy Model S a Model X, které nebyly v okamžiku doručení společností Tesla starší než 4 roky a ujely méně než 80 000 km.

Ojeté vozy Model S a Model X jsou kryty omezenou zárukou na ojeté vozidlo po dobu 4 let nebo ujetí 80 000 km podle toho, co nastane dříve (počínaje datem doručení). Zůstatek původní omezené záruky na akumulátor a pohonnou jednotku platí i pro ojetá vozidla. Omezená záruka společnosti Tesla na ojeté vozidlo žádným způsobem neprodlužuje ani nemění původní záruku.

Prodloužená omezená záruka na ojeté vozy Model S a Model X
Vozy Model S a Model X, které byly v okamžiku doručení společností Tesla starší než 4 roky a ujely více než 80 000 km, ale nebyly starší než 6 let a neujely více než 160 000 km.

Prodloužená omezená záruka na ojeté vozidlo kryje vůz až 2 roky po doručení nebo do ujetí 160 000 km podle toho, co nastane dříve. Zůstatek původní omezené záruky na akumulátor a pohonnou jednotku platí i pro ojetá vozidla. Omezená záruka společnosti Tesla na ojeté vozidlo žádným způsobem neprodlužuje ani nemění původní záruku.

Další podrobnosti viz Omezená záruka na ojeté vozidlo.

Rozsah záruky na ojetý vůz Model 3
Na ojeté vozy Model 3 se vztahuje zbývající zůstatek původní omezené záruky na nové vozidlo a rovněž zbývající zůstatek původní omezené záruky na akumulátor a pohonnou jednotku.

Omezená záruka na opravy dílů, karoserie a laku

Oprava nebo výměna dílů značky Tesla zakoupených přímo od společnosti Tesla, volně prodejných dílů, dílů zakoupených online nebo zakoupených a nainstalovaných v servisních centrech Tesla nebo autoopravnách Tesla, může být kryta omezenou zárukou společnosti Tesla na opravy dílů, karoserie a laku.

Tato omezená záruka kryje opravu nebo výměnu nutnou k nápravě vad, u nichž společnost Tesla rozhodne, že nastaly při běžném používání.

Vada znamená úplné selhání nebo neschopnost dílu krytého zárukou plnit funkce, pro které byl navržen, a to vlivem defektu materiálu nebo zpracování dílu vyrobeného či dodaného společností Tesla, ke kterému dojde při běžném používání. Za vadu se nepovažuje postupná ztráta výkonu vlivem běžného opotřebení.

Omezená záruka společnosti Tesla na opravy dílů, karoserie a laku začíná dnem nákupu dílů a prodlužuje se o 12 měsíců nebo 20 000 km podle toho, co nastane dříve. Některé kategorie dílů mají vlastní záruční dobu:

  • plech – omezená doživotní záruka
  • pohonná jednotka – 4 roky nebo 80 000 km podle toho, co nastane dříve
  • vysokonapěťový akumulátor vozidla – 4 roky nebo 80 000 km podle toho, co nastane dříve*
  • nástěnné nabíječky Wall Connector – 4 roky
  • Dotyková obrazovka a řídicí jednotka médií: 2 roky nebo 40 000 km podle toho, co nastane dříve

*Nezahrnuje model Tesla Roadster, který má záruku na 2 roky nebo 40 000 km podle toho, co nastane dříve.

Podrobnosti viz omezená záruka společnosti Tesla na opravy dílů, karoserie a laku.Často kladené dotazy

Pokud se rozhodnu neprovádět servis vozu Tesla, přijdu tím o záruku?
Doporučujeme vám, abyste prováděli servis svého vozu podle pokynů v návodu k obsluze, pokud tak ale neučiníte, neovlivní to vaši omezenou záruku na nové vozidlo. Vaše záruka může být ovlivněna v případě, že obdržíte servisní upozornění, nesjednáte si neprodleně schůzku v servisním centru Tesla a v důsledku toho dojde k poškození vozidla.

Musím s vozem jezdit do servisního centra Tesla?
Díky bezdrátovým aktualizacím softwaru, vzdálené diagnostice a podpoře ze strany našich mobilních techniků je nutnost návštěv v servisním centru omezena. Pokud váš vůz vyžaduje servisní zásah, lze si servisní schůzku sjednat prostřednictvím aplikace Tesla. Pokud se rozhodnete provádět údržbu nebo opravy vozu v servisu neprovozovaném společností Tesla a vyskytnou se jakékoli problémy, může to mít vliv na rozsah záruky.

Přechází omezená záruka na nové vozidlo po prodeji vozu na nového vlastníka?
Ano. Omezená záruka na nové vozidlo se vztahuje k vozidlu a bude převedena na nového vlastníka, jakmile dojde k převodu vlastnictví vozidla prostřednictvím společnosti Tesla.

SDÍLET