Tipy pro jízdu v zimě

Váš vůz Tesla je vybaven mnoha funkcemi, které optimalizují zážitek z jízdy v chladném počasí. V chladném počasí využívají vozidla k zahřívání baterie a kabiny více energie, je proto normální, že se spotřeba energie zvyšuje.

Provedli jsme několik aktualizací, které vylepšují zážitek z jízdy v době, kdy mrzne, včetně lepšího celkového tepelného výkonu, rychlejšího nabíjení Supercharging a lepší klimatizace kabiny.

Mnoho z těchto funkcí se aktivuje automaticky nebo je lze aktivovat před jízdou či během ní. Doporučujeme všem řidičům, aby je využívali, protože jim pomohou dosáhnout nejlepšího výkonu v chladném počasí.

Funkce pro komfort a pohodlí

Připojte vozidlo

Když je vaše vozidlo připojeno k elektrické síti, energeticky náročné funkce, jako je příprava kabiny a baterie před jízdou, závisí spíše na externím zdroji energie než na baterii vozidla. Tím se maximalizuje dostupná energie pro řízení po odpojení ze sítě.

Plánovaný odjezd

Na začátku cesty můžete ušetřit značné množství energie díky funkci „Plánovaný odjezd“. Jakmile pomocí dotykové obrazovky nebo aplikace Tesla zadáte čas odjezdu, vozidlo se připraví a určí nejlepší čas pro zahájení nabíjení a přípravy před jízdou. Správná příprava zajistí, aby vozidlo bylo v době odjezdu na požadované úrovni nabití a teplotě v kabině a aby byly od okamžiku, kdy vyrazíte na cestu, k dispozici špičková účinnost a maximální výkon. Pokud se baterie dostatečně nepřipraví, bude muset využít určitou část své vlastní energie k tomu, aby se sama zahřála, a touto částí pak nebude moci přispět k vašemu dojezdu.

Vyhledejte možnost „Plánovaný odjezd“ na dotykové obrazovce vozidla v nabídce nastavení nabíjení nebo volbou možnosti „Plánovat“ v aplikaci Tesla.

Přípravu před jízdou aktivujte krátce před odjezdem

Kabinu lze ručně předehřát aktivací přípravy před jízdou nebo funkce odmrazování v aplikaci Tesla.

  • Příprava před jízdou: Otevřete aplikaci Tesla a vyberte možnost „Klimatizace“ > „Zapnout“.
  • Odmrazování: Otevřete aplikaci Tesla a vyberte možnost „Klimatizace“ > „Odmrazit vůz“.
Tipy k řízení

Aktualizovaná aplikace Energie

Aplikace Energie na dotykové obrazovce poskytuje vizualizaci spotřeby energie vašeho vozidla v reálném čase a předpokládané spotřeby energie.

Během jízdy vozidlo měří spotřebu v reálném čase oproti očekávané a na základě několika faktorů vám sděluje, kde se prodlužuje nebo zkracuje dojezd. Poskytují se tipy pro dojezd, které vám poradí, jak nejlépe zlepšit spotřebu energie.

Podobně aplikace Energie nyní sleduje spotřebu energie při parkování a ukazuje vám, jaké systémy spotřebovávají energii, když vozidlo stojí.

Aktualizovaná aplikace Energy vyžaduje verzi softwaru 2022.36 nebo novější.

Sledujte, zda se zobrazí ikona sněhové vločky

Pokud je baterie příliš studená na plný výkon a ideální dojezd, na dotykové obrazovce a v aplikaci se může objevit modrá ikona sněhové vločky. Když se tato ikona zobrazí, můžete zaznamenat snížené regenerativní brzdění a zrychlení.

Jestliže vůz necháte připojený ke zdroji napájení, kdykoli to bude možné, a budete udržovat úroveň nabití nad 20 %, pokud vůz nebude připojený ke zdroji napájení, snížíte tím vliv nízkých teplot.

Po zahřátí baterie ikona sněhové vločky zmizí. Baterii lze zahřát nabíjením, jízdou nebo přípravou před jízdou.

Tipy pro nabíjení

Použití navigace ve voze

Pokud na cestě plánujete využít nabíjení Supercharging, důrazně doporučujeme využít navigaci k jednotlivým nabíjecím stanicím Supercharger nebo k cíli, i když svou trasu znáte. Při navigaci k nabíjecí stanici Supercharger vozidlo automaticky předehřeje baterii, aby po připojení maximalizovala rychlost nabíjení. Navigací k cíli se aktivuje plánovač tras, který vás podle potřeby nasměruje k nabíjecím stanicím Supercharger a při příjezdu ke každé nabíjecí stanici Supercharger spustí automatické předehřívání. Předehřátí může zkrátit dobu nabíjení o pět až deset minut, takže budete moci rychleji zase vyrazit na cestu.

Aktualizovali jsme plánovač tras, aby zahrnoval následující funkce pro optimalizaci nabíjení Supercharging a jízdy na dlouhé vzdálenosti:

  • Přesnější plány nabíjení: Plány nabíjení pro konkrétní cesty jsou nyní přesnější díky vylepšeným odhadům spotřeby podle počasí a dlouhodobých a krátkodobých trendů v řízení.
  • Inteligentní příprava před jízdou: Příprava vozu se řídí výkonem dostupným u konkrétní nabíjecí stanice Supercharger, ke které směřujete.
  • Změny čekacích dob a cen v reálném čase: Další informace o nabíjení Supercharging vám pomohou naplánovat si cestu v době, kdy už budete v pohybu.
  • Vylepšené dynamické směrování: Možnost zobrazení až tří možných tras a výběr té preferované.  

Tipy pro sníh a námrazu

Pokud očekáváte sněžení nebo mrazivé počasí, mohou vám tyto tipy pomoci bezpečně používat váš vůz Tesla.

Upravte polohu stěračů a zrcátek

Pokud očekáváte sněžení nebo námrazu, umístěte stěrače do servisní polohy a deaktivujte automatické sklápění zrcátek, abyste předešli jejich zamrznutí.

Stěrače v servisní poloze: Vyberte možnost „Ovládací prvky“ > „Servis“ > „Servisní režim stěračů“ > „Zapnuto“.

Deaktivace automatického sklápění zrcátek: U všech nových vozidel vyberte možnost „Ovládací prvky“ > „Zrcátka“ > „Automatické sklápění zrcátek“. U vozů Model S vyrobených v letech 2012–2020 a Model X vyrobených v letech 2015–2020 vyberte možnost „Ovládací prvky“ > „Vůz“ > „Automatické sklápění zrcátek“.

Odmrazte led a sníh

V mrazivém počasí můžete před jízdou pomocí funkce Odmrazování v aplikaci Tesla na dálku rozpustit sníh a led, zatímco sami zůstáváte v teple uvnitř.

Očistěte důležité povrchy

Stejně jako v každém vozidle před jízdou zkontrolujte, zda důležité povrchy nejsou zamrzlé nebo zakryté. Z kapoty, střechy a dveří zavazadlového prostoru byste měli odstranit veškerý sníh, abyste zabránili jeho odfouknutí, které by mohlo ohrozit vás nebo vozidla za vámi.

Zamrzlé kliky dveří:

Model S: Kliky dveří jsou navrženy tak, aby prorazily led, když se za ně zatáhne směrem od vozidla. 

Model X: Přední dveře jsou vybaveny prolamovači ledu, které otevřou automatické dveře i v případě, že jsou pokryté ledem. Pokud je obtížné stisknout kliku, otevřete přední dveře pomocí aplikace Tesla nebo dálkového klíče. 

Model 3 a Model Y: Nyní můžete pomocí aplikace Tesla dveře řidiče odemknout a otevřít i bez použití kliky. Přístup k této funkci v aplikaci: Stisknutím a podržením jednoho z rychlých ovládacích prvků, které se zobrazují pod vozem, otevřete zobrazení „Přizpůsobit ovládací prvky“. Vyberte možnost „Odemknout dveře“ a přetáhněte ovládací prvek na jedno z míst rychlého ovládacího prvku. Teď můžete dveře odemknout jedním klepnutím z domovské obrazovky aplikace.  

Pokud chcete ručně očistit zamrzlou kliku, zatlačte na ni koncem pěsti v rukavici, dokud nepraskne led.

Postup obnovení pohybu zamrzlých zrcátek a oken:

Pokud jsou zrcátka zamrzlá, obnovte automatické sklápění zrcátek jejich ručním otevřením a zavřením. Pokud má vůz zamrzlá okna, led lze rozmrazit pomocí funkce odmrazování v aplikaci Tesla.

Zamrzlé senzory a kamery systému Autopilot:

Pro zajištění optimálního výkonu nesmí být snímače a kamery systému Autopilot zasněžené, zamrzlé, zablácené ani znečištěné. Další informace naleznete v kapitole návodu k obsluze s názvem „O asistenčních systémech“.

Zamrzlý nabíjecí port:

Zamrzlý nabíjecí port vyřešíte buď aktivací funkce Předehřívání (na HI), nebo funkce Odmrazování v aplikaci Tesla. Zamrzlý nabíjecí port umožňuje pomalejší nabíjení střídavým proudem s blikající žlutou kontrolkou.

Zamrzlý nebo zakrytý přístup vzduchu do kabiny:

Pro dosažení optimálního vyhřívání kabiny odstraňte veškerý led, sníh a jiné nečistoty z přístupu vzduchu v dolní části čelního skla.

Zimní pneumatiky a příslušenství

Zimní pneumatiky

Zimní pneumatiky doporučujeme, pokud jedete po zasněžených nebo zledovatělých silnicích nebo pokud to vyžadují místní předpisy. Zimní pneumatiky si můžete zakoupit ve vybraných servisních centrech Tesla. Další informace naleznete v kapitole návodu k obsluze s názvem „Zimní pneumatiky“.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy zajišťují lepší trakci při jízdě na sněhu nebo ledu. Seznamte se s místními předpisy a zjistěte, zda je používání sněhových řetězů v zimních měsících doporučené nebo povinné. Sněhové řetězy lze zakoupit ve vybraných servisních centrech Tesla. Další informace naleznete v kapitole návodu k obsluze s názvem „Používání sněhových řetězů“.

Kapalina do ostřikovačů čelního skla

Doplňte zimní kapalinu do ostřikovačů. Odmrazovací prostředky se mohou časem odpařovat, pravidelně tedy doplňujte kapalinu, aby byly stěrače připravené na sníh a námrazu.