UI a robotika

Vyvíjíme a nasazujeme autonomii ve velkém do oblasti vozidel, robotů a dalších. Věříme, že přístup založený na vyspělé umělé inteligenci pro zobrazování a plánování, podporovaný efektivním využitím dedukčního hardwaru, je jediný způsob, jak dosáhnout obecného řešení pro plně autonomní řízení, dvounohou robotiku a dalších.

Tesla Bot

Vytvoření univerzálního, dvounohého, autonomního humanoidního robota, který zvládne nebezpečné, opakující se nebo nudné úkoly. K dosažení tohoto konečného cíle je třeba vytvořit softwarové sady umožňující dosažení rovnováhy, navigaci, vnímání a interakci s fyzickým světem. Abychom vyřešili některé z našich nejtěžších technických výzev, hledáme inženýry pro hloubkové učení, počítačové vidění, plánování pohybu, ovládání a mechanické i obecné softwarové inženýry.

Viz Příležitosti

Čip pro plně autonomní řízení (FSD)

Na dedukčních čipech pro umělou inteligenci běží náš software pro plně autonomní řízení. Při jejich vývoji je prostor uvažovat o nejrůznějších drobných vylepšeních architektury a mikroarchitektury s cílem dosáhnout současně maximálního výkonu na watt. Navrhujte uspořádání, časování a provádějte energetické analýzy. Vytvářejte robustní testy a srovnávací tabulky k ověření funkčnosti a výkonu. Implementujte ovladače k programování čipu a komunikaci s ním. Zaměřte se na optimalizaci výkonu a redundanci. Ověřte funkčnost křemíkového čipu a uveďte ho do sériové výroby pro naše vozidla.

Čip pro superpočítač Dojo

Build AI training chips to power our Dojo system. Implement bleeding-edge technology from the smallest training nodes to the multi-die training tiles. Design and architect for maximum performance, throughput and bandwidth at every granularity. Dictate physical methodology, floor-planning and other physical aspects of the chip. Develop pre-silicon verification and post-silicon validation methods to ensure functional correctness. Write compilers and drivers to optimize power and performance for our neural networks throughout the entire Dojo system. For more information about Dojo’s arithmetic formats and methods, download our latest whitepaper.

Systém Dojo

Pracujte na návrhu systému Dojo, od křemíkového rozhraní firmwaru až po softwarová rozhraní API na vysoké úrovni určená k jeho ovládání. Využijte nejmodernější technologie k řešení náročných problémů při dodávce energie a chlazení, programujte kontrolní smyčky a škálovatelný monitorovací software. Pracujte se všemi aspekty návrhu systému a naše inženýry omezuje jen jejich představivost. S pomocí našich zkušených týmů strojních a tepelně energetických inženýrů a elektroinženýrů vyvíjejte novou generaci řešení strojového učení, která se bude využívat v datacentrech společnosti Tesla. Při tréninku vozového parku Tesla nasazujte tréninkové úlohy využívající naše rozsáhlé datové sady a pracujte na návrhu veřejného rozhraní API, které systém Dojo masově zpřístupní.

Neuronové sítě

Využijte data ze špičkového výzkumu k hlubokému strukturovanému učení neuronových sítí o problémech od vnímání až po ovládání. Naše sítě pro jednotlivé kamery analyzují nezpracované obrazy a provádějí sémantickou segmentaci, detekci objektů a odhad monokulární hloubky. Naše sítě pro pohled z ptačí perspektivy pořizují videozáznam ze všech kamer a výstupem je rozvržení silnic, statická infrastruktura a 3D objekty přímo v pohledu shora dolů. Naše sítě se učí v reálném čase z nejrůznějších a  nejsložitějších scénářů po celém světě, iterativně získávaných z našeho fleetu milionů vozidel. Celkový počet neuronových sítí systému Autopilot zahrnuje 48 sítí, jejichž učení trvá 70 000 GPU hodin 🔥. Jejich společným výstupem je 1 000 odlišných tenzorů (předpovědí) v každém časovém kroku.

Autonomní algoritmy

Vyvíjejte základní algoritmy, které řídí automobil vytvořením vysoce věrného zobrazení světa a plánováním trajektorií v daném prostoru. Abyste mohli naučit neuronové sítě předvídat takové skutečnosti, vytvoříte pomocí algoritmů přesná a rozsáhlá podkladová data kombinující informace ze senzorů automobilu napříč prostorem a časem. Využijete nejmodernější metody k vytvoření robustního systému plánování a rozhodování, který bude fungovat v nejistých komplikovaných situacích reálného světa. Využijte své algoritmy v rámci celého Tesla fleetu.

Základy kódu

Průchodnost, latence, správnost a determinismus jsou hlavní metriky, pro které náš kód optimalizujeme. Vytvořte softwarové základy systému Autopilot od nejnižších úrovní zásobníku a integrujte je s naším vlastním hardwarem. Implementujte super-spolehlivé bootloadery s podporou bezdrátových aktualizací a vytvářejte upravené kernely systému Linux. Pište rychlé a paměťově efektivní, nízkoúrovňové kódy umožňující zachytit vysokofrekvenční, velkoobjemová data z našich senzorů a sdílet je s větším počtem spotřebitelských procesů, aniž by to ovlivnilo latenci přístupu k centrální paměti nebo důležitý funkční kód z cyklů CPU. Komprimujte a unifikujte výpočetní postupy napříč řadou různých hardwarových procesních jednotek integrovaných do více systémů na čipu.

Infrastruktura vyhodnocování

Tvořte nástroje pro vyhodnocování otevřených a uzavřených smyček, hardware-in-the-loop a infrastruktury ve velkém měřítku za účelem zrychlení tempa inovací, sledování vylepšení výkonu a předcházení regresím. Využijte anonymizovaných charakteristických klipů z našeho fleetu a integrujte je do velkých sad testovacích případů. Pište kód simulující naše reálné prostředí a generující vysoce realistickou grafiku a další data ze senzorů, která zásobují náš software systému Autopilot za účelem živého odladění či automatického testování.

Budování budoucnosti umělé inteligence

Společnost Tesla použije informace uvedené v tomto formuláři ke zpracování vašeho dotazu v souladu se zásadami ochrany osobních údajů talentů společnosti Tesla.