Zpráva společnosti Tesla o bezpečnosti

Ve společnosti Tesla věříme, že technologie mohou pomoci zvýšit bezpečnost. Proto jsou vozidla Tesla navržena tak, aby byla nejbezpečnější na světě. Věříme, že jedinečná kombinace pasivní bezpečnosti, aktivní bezpečnosti a automatizovaných asistenčních systémů má zásadní význam pro zajištění bezpečnosti nejen řidičů a cestujících ve vozech Tesla, ale všech řidičů na silnicích. Tato představa je základem každého rozhodnutí, které učiníme – od konstrukce našich vozů přes software, který představujeme, až po funkce, jež nabízíme všem majitelům vozů Tesla.

Vozy Model S, Model 3, Model X a Model Y dosáhly jedněch z nejnižších celkových pravděpodobností zranění ze všech vozidel, která kdy byla testována americkým programem pro posuzování nových automobilů. Velkou zásluhu na tom má pevná a vyztužená konstrukce baterie, která je připevněna k podlaze vozu, takže má vozidlo mimořádnou pevnost, velké deformační zóny a jedinečně nízké těžiště. Baterie Tesla jsou díky své pevnosti při nehodách jen zřídka vážně poškozeny. A v krajně nepravděpodobném případě, že dojde k požáru, zajišťuje nejmodernější konstrukce našich baterií, že jejich bezpečnostní systém funguje, jak má, a izoluje požár na vybraná místa uvnitř baterie a současně odvádí teplo mimo kabinu pro cestující a vozidlo.

Ačkoli žádný vůz nedokáže zabránit všem nehodám, každý den se snažíme pravděpodobnost jejich vzniku snížit. Funkce aktivní bezpečnosti jsou součástí standardní výbavy všech vozů Tesla vyrobených po září 2014 a zvyšují úroveň bezpečnosti nad rámec fyzické konstrukce každého vozu. Každý vůz Tesla je připojen, proto jsme schopni využít data z reálného světa z miliard mil ujetých vozy našeho globálního vozového parku – přičemž více než 9 miliard jich bylo ujeto se zapnutým systémem Autopilot – a pochopit tak různé příčiny vzniku nehod. Následně dokážeme vyvíjet funkce, které řidičům vozů Tesla pomohou zmírňovat následky nehod nebo jim úplně předcházet. Prostřednictvím bezdrátových aktualizací softwaru na dálku můžeme přidávat bezpečnostní prvky a vylepšení dlouho po dodání vozu a také vydávat aktualizované verze stávajících bezpečnostních prvků, které zohledňují nejaktuálnější data ze skutečného světa nashromážděná naším vozovým parkem.

V říjnu 2018 jsme začali dobrovolně zveřejňovat čtvrtletní údaje o bezpečnosti za účelem poskytování důležitých bezpečnostních informací o našich vozidlech a v červenci 2019 jsme začali dobrovolně zveřejňovat každoročně aktualizované údaje také o požárech vozidel. Nehody všech vozidel na silnicích se mohou mezi čtvrtletími měnit a mohou být ovlivněny konkrétními ročními obdobími, například kratším trváním denního světla a nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Počet mil najetých na jednu nehodu

Údaje o požárech vozidel

Společnost Tesla se zavazuje shromažďovat, analyzovat a vykazovat co nejpřesnější dostupná data v oblasti požární bezpečnosti a vozidel. Za tímto účelem neustále zdokonalujeme naši metodiku, detekční procesy a algoritmy pro sběr a analýzu hlášení o požárech vozidel Tesla, včetně událostí, u nichž důkazy naznačují, že požár nevznikl ve vozidle. O požárech se dozvídáme z celé řady interních i externích zdrojů, jako jsou dostupná telemetrie z vozidla, služby zákazníkům a zprávy v médiích. Proto můžeme být upozorněni na požár až několik měsíců poté, co k němu došlo. Jelikož chceme lépe zohlednit poznatky o požárech vozidel Tesla, shromažďujeme nyní roční údaje o požárech vozidel po dobu jednoho roku před zveřejněním, abychom zachytili všechny známé události. Tento přístup je také v souladu s tím, jak vykazuje požáry vozidel organizace National Fire Protection Association (NFPA).

Podle našich globálních údajů v letech 2012 až 2022 připadá na každých 130 milionů ujetých kilometrů přibližně jeden požár vozidla Tesla. Pro srovnání, údaje organizace NFPA a ministerstva dopravy USA naznačují, že v USA dojde k požáru jednoho vozidla na každých 18 milionů ujetých mil. Ve srovnání s průměrnými vozidly na silnicích je pravděpodobnost, že se vozidla Tesla stanou účastníky požáru, ještě nižší, než naznačují tyto hodnoty, protože údaje společnosti Tesla zahrnují požáry způsobené požáry staveb, lesními požáry, žhářstvím a dalšími příčinami nesouvisejícími s vozidlem, zatímco údaje NFPA vylučují všechny požáry související se stavbami.

Protože společnost Tesla usiluje o vykazování co nejpřesnějších a nejkomplexnějších údajů, uvádíme také roční průměry za posledních 5 let, jak je znázorněno výše. Tato čísla odrážejí známé požáry, k nimž dochází celosvětově v jednotlivých kalendářních rocích, a jsou normalizována podle počtu ujetých kilometrů vozového parku v daném roce.

Metodika:
Počet mil ujetých jednotlivými vozidly s aktivním systémem Autopilot nebo s manuálním řízením shromažďujeme na základě dostupných údajů, které dostáváme od vozového parku, a v rámci ochrany osobních dat tak neidentifikujeme konkrétní vozidla. Dostáváme také upozornění o nehodě, kdykoli je nám z vozového parku nahlášena nehoda. Upozornění může obsahovat údaje o tom, zda byl systém Autopilot v době nárazu aktivní. Abychom zajistili konzervativnost našich statistik, započítáváme všechny nehody, při nichž byl systém Autopilot deaktivován do 5 sekund před nárazem, a započítáváme všechny nehody, při nichž výstraha před nehodou indikovala aktivaci airbagu nebo jiného aktivního zádržného systému. (Naše statistiky o nehodách nejsou založeny na ukázkových sadách dat nebo odhadech.) V praxi to odpovídá téměř jakémukoli nárazu při rychlosti 12 mph (20 km/h) nebo vyšší, v závislosti na vzniklých nárazových silách. Nerozlišujeme podle typu nehody nebo zavinění (Například více než 35 % všech nehod se systémem Autopilot se stane, když do vozidla Tesla zezadu narazí jiné vozidlo). Tímto způsobem jsme si jisti, že statistiky, které sdílíme, nepochybně ukazují výhody systému Autopilot.

Vezměte prosím na vědomí, že konkrétní roční období může ovlivnit rozdíl v počtu nehod mezi čtvrtletími, zejména ve čtvrtletích, kdy se dříve stmívá a bývá nepříznivé nebo zimní počasí. Chcete-li minimalizovat sezónnost jako proměnnou, porovnejte čtvrtletí se stejným čtvrtletím v předchozích letech.

*Aktualizace (leden 2023):
Jsme hrdí na výkon systému Autopilot a jeho dopad na snižování počtu dopravních nehod. Výhoda a příslib systému Autopilot vyplývá z údajů ve zprávě o bezpečnosti vozidla, kterou sdílíme již 4 roky. Nedávná analýza nás v rámci závazku společnosti Tesla k neustálému zlepšování vedla k identifikaci a implementaci upgradů pro nahlašování dat. Konkrétně jsme zjistili hlášení o některých událostech, při kterých nedošlo k aktivaci airbagu nebo jiného aktivního zádržného systému, jednotlivé události, které byly započítány více než jednou, a hlášení o neplatných nebo duplicitních záznamech o ujeté vzdálenosti. Zahrnutí těchto událostí je v rozporu s naší metodikou tvorby zpráv o bezpečnosti vozidla a do budoucna budou podobné výskyty vyloučeny. Tyto upgrady v oblasti analýzy dat potvrzují pozitivní vliv systému Autopilot na bezpečnost vozidla. Abychom zajistili přesnost našich zpráv, aktualizovali jsme všechny historické míry srážek tak, aby zohledňovaly tyto upgrady, včetně základních měr srážek pro Spojené státy na základě aktuálně dostupných údajů organizací NHTSA a FHWA. (Upozorňujeme, že pro účely základní míry srážek ve Spojených státech se za automobilovou nehodu považuje nehoda, která zahrnuje alespoň jedno osobní vozidlo, lehký nákladní automobil, SUV nebo dodávku s hmotností do 10 000 liber, jak je klasifikováno podle dostupných federálních údajů.) Konečným výsledkem je, že když je systém Autopilot aktivní, jsou míry srážek ještě nižší, než jsme dříve vykazovali.