Přidejte se k Akumulátorovému týmu

Pomozte urychlit přechod k udržitelným zdrojům energie

Pomozte urychlit přechod k udržitelným zdrojům energie

Tera je nové Giga

Abychom zvládli přechod k udržitelným zdrojům energie, musíme vyrábět cenově dostupnější elektromobily a úložiště energie a zároveň rychleji budovat továrny s mnohem menšími nároky na investice. Klíčem k tomu je dosažení kapacity výroby baterie na úrovni terawattů a mnohem levnější bateriové články.

Ve společnosti Tesla stavíme automobily a továrny od základů. Nyní děláme to samé pro baterie. Přidejte se k nám a společně vyřešíme další generaci výzev v oblasti inženýrství, výroby, materiálů, zařízení a provozu baterií—to vše v rámci jednoho vertikálně integrovaného týmu.

Konstrukce

Bateriové články jsou optimalizované elektrochemické, tepelné a mechanické systémy v mikronovém měřítku, které lze vyrábět v milionech kusů denně. Navrhněte budoucnost technologie bateriových článků pro energetické a automobilové aplikace v našich nejmodernějších závodech na tvorbu prototypů, jejich ověřování a výrobu.

Výroba

Co se týče bateriových článků, je navrhování a zavádění výrobního systému více než 90 % celé výzvy. Pomozte nám dosáhnout kapacity výroby baterie na úrovni terawattů tím, že budete přemýšlet nad změnou výrobních procesů a zařízení spolu s našimi týmy designerů zařízení a výrobního procesu.

Materiály

Úspěšné škálování aktivních materiálů článků vyžaduje přehodnocení způsobu jejich zpracování—od jejich původního zdroje v zemi nebo v recyklovaných produktech až po konečnou anodu a katodu článku. Budoucí teratovárny budou každou hodinu zpracovávat stovky metrických tun aktivního materiálu; jakákoli úspora energie, materiálu nebo účinnosti bude tedy nesmírně přínosná. Připojte se k našemu úsilí dramaticky zlepšit zpracování lithia a katod a zároveň zvýšit poměr levného a energeticky bohatého křemíku v anodách.

Zařízení

Postavte nové stroje na výrobu elektrod a článků v našich teratovárnách. Navrhněte a implementujte nejlepší vysokorychlostní, kontinuální a přesné výrobní zařízení na světě v těsné spolupráci s produktovými a výrobními týmy.

Operations

Továrny na výrobu článků vyžadují prvotřídní materiály, stroje a zařízení, aby mohly vyrábět články v nejvyšší možné kvantitě a kvalitě. Podílejte se na tvorbě nových továren a produktů od konceptu přes návrh, instalaci, integraci, zahájení výroby a spuštění sériové výroby.

Přispějte do našeho plánu:

Přidejte se k Akumulátorovému týmu

Společnost Tesla použije informace uvedené v tomto formuláři ke zpracování vašeho dotazu v souladu se zásadami ochrany osobních údajů talentů společnosti Tesla.