Dodavatelský řetězec

Zásobují nás dodavatelé, kteří dodržují lidská práva a chrání životní prostředí

Zásobují nás dodavatelé, kteří dodržují lidská práva a chrání životní prostředí

Porozumění našemu dodavatelskému řetězci

As we expand our global operations, we continue to systematically map our complex supply chains to understand their origins. New suppliers are required to disclose the details of their supply chains so we can verify sources and identify risks via third-party audits. Page 103

Opětovné použití surovin v baterii z 92 %

Naše továrny na baterie již začaly implementovat vlastní systém recyklace, který zajistí, že 100 % obdržených baterií Tesla bude recyklováno a bude využito až 92 % jejich surovin.

Opětovné použití surovin v baterii z 92 %

Naše továrny na baterie již začaly implementovat vlastní systém recyklace, který zajistí, že 100 % obdržených baterií Tesla bude recyklováno a bude využito až 92 % jejich surovin.

Lithium tvoří pouze přibližně 1,5 % celkové hmotnosti baterie. Baterie s obsahem fosforečnanu železnatého navíc neobsahují kobalt ani nikl. Kromě vlastních výrobních operací v současnosti používáme články od čtyř různých dodavatelů se třemi různými chemickými složeními. Strana 101

Lithium tvoří pouze přibližně 1,5 % celkové hmotnosti baterie. Baterie s obsahem fosforečnanu železnatého navíc neobsahují kobalt ani nikl. Kromě vlastních výrobních operací v současnosti používáme články od čtyř různých dodavatelů se třemi různými chemickými složeními. Strana 101

Rozmanitost chemického složení baterií

Na zemi

We recently visited the Democratic Republic of Congo and Argentina to complete social and environmental risk assessments. This provided a nuanced understanding of regional needs—including the importance of artisanal and small-scale mining for local livelihoods, opportunities to minimize water usage by mining with new technologies and more. Page 106

  

Zpráva o vlivu za rok 2021