Oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků

Vaše soukromí pro nás je a vždy bude velmi důležité. Naše oznámení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy v nakládání s údaji ve formátu, který je srozumitelný a přehledný. V níže uvedených částech najdete vysvětlení, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme vaše údaje ve snaze nabídnout vám bezproblémové zážitky s vozem a energetickými produkty.

Ochrana soukromí již od prvního dne

Vůz Tesla generuje data o vozidle, diagnostická data a data ze zábavního systému a ze systému Autopilot. Abychom vaše soukromí chránili již od vašeho převzetí vozu, společnost Tesla standardně nepropojuje data vozu, které se generují při jízdě, s vaším účtem ani totožností. Proto se o vašich činnostech, poloze ani historii míst, kde jste se pohybovali, nikdo nedozví. Chráněny jsou rovněž vaše zážitky ve vozidle. Od funkcí, jako jsou hlasové příkazy, až po procházení webu na dotykové obrazovce, jsou vaše informace uchovávány a chráněny jako soukromé, takže shromážděná data zábavního systému nejsou propojena s vaší identitou ani účtem.

Vozy Tesla jsou vybaveny souborem kamer navrženým od základu tak, aby chránil vaše soukromí a zároveň nabídl pokročilé funkce, jako jsou systém Autopilot, funkce chytrého přivolání Smart Summon či funkce automatického parkování Autopark. Za účelem rozpoznávání objektů, jako jsou dělicí čáry jízdních pruhů, dopravní značky a umístění semaforů, se údaje systému Autopilot z kamer standardně zpracovávají přímo, aniž by byly z vozidla odeslány. Aby se záznamy kamer pro učení vozového parku mohly sdílet se společností Tesla, je vyžadován váš souhlas se sdílením údajů, který lze kdykoli upravit prostřednictvím dotykové obrazovky vozidla. I když se rozhodnete udělit svůj souhlas, zůstávají záznamy kamer anonymní a nejsou propojeny s vámi ani vaším vozem, s výjimkou případů, kdy obdržíme data z důvodu bezpečnostní události (kolize vozidla nebo aktivace airbagu).

Energetické produkty, od řešení Powerwall až po solární střechy, jsou rovněž navrženy s ohledem na ochranu soukromí.

Cílem společnosti Tesla je shromažďovat minimální množství osobních údajů nezbytné k tomu, abychom vám umožnili energetické produkty v aplikaci pohodlně ovládat, mohli vám poskytovat služby a energetické produkty průběžně vylepšovat. Naší zásadou je, že vaše osobní údaje sdílíme, pouze pokud je to nutné k provozu nebo zajištění servisu vašeho produktu, případně pokud vás požádáme o svolení.

Informace, které můžeme shromažďovat

Můžeme shromažďovat tři hlavní typy informací souvisejících s vámi nebo vaším použitím našich výrobků a služeb:

 • Informace od vás nebo o vás
 • Informace z vašeho vozu Tesla nebo o něm
 • Informace z vašich energetických produktů Tesla nebo o nich


V závislosti na produktech a službách společnosti Tesla, které požadujete, vlastníte nebo používáte, se vás nemusí týkat všechny tyto typy informací.

 Zobrazit víceZobrazit méně

Když s námi komunikujete před nákupem

Když navštívíte naše webové stránky, obchody a nákupní galerie, zúčastníte se akce společnosti Tesla, absolvujete zkušební jízdu, kontaktujete nás s dotazy nebo se žádostí o informace o produktu (osobně, online, telefonicky a e-mailem), shromažďujeme různé informace od vás či o vás, o vašem vozu, zařízení nebo od třetích stran. Údaje, které shromažďujeme, mohou například zahrnovat:

Informace od vás nebo o vás
Kategorie údajů Popis Účel a právní základy
Kontaktní údaje Vaše jméno, adresa, oblast, e-mail, telefonní číslo, preference kontaktu Abychom s vámi mohli komunikovat, zpracovat vaše žádosti a poskytovat vám produkty nebo služby na základě souhlasu nebo naší smlouvy s vámi
Komunikace nebo interakce Vaše žádosti o informace, hovory, e-maily nebo osobní komunikaci, prohlídky, newsletter, události společnosti Tesla a testovací jízdy Abychom s vámi mohli komunikovat, potvrdit způsobilost a poskytovat vám produkty nebo služby na základě souhlasu nebo naší smlouvy s vámi
Informace o síťové aktivitě Model vašeho zařízení, typ prohlížeče, operační systém, oblast, IP adresa, pixelové tagy, soubory cookie Optimalizace výkonu webových stránek a aplikací na základě vašeho souhlasu, naší smlouvy s vámi a/nebo našich oprávněných zájmů zlepšovat uživatelský zážitek a bezpečnost

 

Informace o vás můžeme také dostávat ze zdrojů, jako jsou veřejné databáze, marketingoví partneři, certifikovaní instalační technici, přidružené společnosti a obchodní partneři a platformy sociálních sítí.

Informace o vás můžeme také dostávat ze zdrojů, jako jsou veřejné databáze, marketingoví partneři, certifikovaní instalační technici, přidružené společnosti a obchodní partneři a platformy sociálních sítí.

Soubory cookie a další podobné technologie: Soubory cookie jsou informace uložené přímo v počítači, který používáte. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme používat základní soubory cookie pro poskytování požadované služby nebo pokud je to nezbytné pro fungování našich webových stránek. Dále můžeme také používat soubory cookie pro analýzu a marketing v souladu s místními zákony.

Anonymizovaná analýza webových stránek: Používáme open source software Matomo. To nám umožňuje shromažďovat a ukládat určité informace o návštěvách webových stránek, které nám pomáhají porozumět například tomu, kolik návštěv naše webové stránky zaznamenávají, které stránky jsou nejoblíbenější, kde uživatelé tráví svůj čas, kolik zákazníků obdrží před objednávkou chybovou zprávu atd.

Při návštěvě stránek našeho webu obdržíme následující údaje:

 • 2 bajty IP adresy uživatele
 • Navštívený web
 • Webové stránky, ze kterých uživatel vstoupil na naše webové stránky (odkazující stránky)
 • Stránky navštívené na našem webu
 • Čas strávený na našem webu


Službu Matomo provozujeme na vlastních serverech a provedli jsme odpovídající nastavení, abychom zajistili anonymizaci IP adresy uživatele. Tímto způsobem nebudeme vědět, která osoba je za návštěvou webu. Shromážděné údaje používáme spíše k získání lepšího přehledu o jednotlivých stránkách našeho webu, k odhalování a odstraňování technických problémů a k neustálému zlepšování uživatelské zkušenosti na našem webu. Děláme to na základě našeho oprávněného zájmu vylepšit funkčnost našeho webu a agregovat a analyzovat chování webů uživatelů.

Pokud si nepřejete, abychom agregovali a analyzovali vaše návštěvy webu, můžete se z naší analýzy webu odhlásit.

 

Když jste zákazníkem společnosti Tesla

Pokud jste vlastníkem produktu nebo uživatelem služeb společnosti Tesla, můžeme také shromažďovat další informace od vás nebo o vás, z vašeho vozidla Tesla, z energetického produktu nebo od třetích stran. Tyto informace můžeme shromažďovat buď prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo osobně (například při čerpání služby). V závislosti na produktech a službách společnosti Tesla, které požadujete nebo používáte, se vás nemusejí týkat všechny tyto typy informací.

Účet Tesla: Zákazníci, kteří si zakoupí určité produkty společnosti Tesla, si mohou také vytvořit účet Tesla, který je veden na našich webových stránkách. V účtu Tesla můžete své informace kdykoli aktualizovat. Mezi informace obsažené ve vašem účtu patří:

 • Stav vaší objednávky
 • Informace o vaší registraci jako zákazníka
 • Záruka a další dokumentace k vašim produktům Tesla
 • Historie nabíjení Supercharger
 • Informace o platební metodě
 • Další obecné informace o produktech Tesla (například identifikační číslo vozidla nebo jiná sériová čísla produktů, informace o servisním plánu nebo balíčku konektivity), formuláře pojištění, řidičské průkazy, smlouvy o financování a podobné informace.
Informace od vás nebo o vás
Kategorie údajů Popis Účel a právní základy
Informace o objednávce Údaje o vašem nákupu, smlouva k objednávce, informace o protiúčtu a další dokumenty potřebné před dodáním, jako jsou řidičský průkaz nebo průkaz totožnosti Plnění vašeho požadavku na produkty a služby na základě naší smlouvy s vámi
Finanční informace Vaše platební metoda, číslo bankovního účtu, údaje o platební kartě, informace o financování, leasingu nebo žádosti o úvěr Zpracování vaší platby za zakoupený produkt nebo službu na základě naší smlouvy s vámi
Aktivita zákaznické podpory Interakce se zákazníkem, datum, způsob řešení, odtahové služby, asistenční služby Poskytování zákaznických služeb a technické podpory na základě naší smlouvy s vámi a našich oprávněných zájmů ohledně spokojenosti zákazníků

 

Informace z vašeho vozu Tesla nebo o něm
Kategorie údajů Popis Účel a právní základy
Typ vozidla Rok výroby vozidla, značka, model, identifikační číslo vozidla, konfigurace Plnění vašeho požadavku na produkty a služby na základě naší smlouvy s vámi
Údaje o vozidle Telemetrie týkající se výkonu, použití, provozu a technického stavu vozidla Poskytování služeb, údržby (včetně vzdálené diagnostiky a podpory vozidla) a průběžné zlepšování vozidla na základě vašeho souhlasu, naší smlouvy s vámi nebo našich oprávněných zájmů zajišťovat bezpečnost, zabezpečení a zlepšování našich produktů
Informace o nabíjení Použitá nabíjecí stanice, využití, rychlost nabíjení, analýza akumulátoru a výkonu Plnění vašeho požadavku na produkty a služby na základě naší smlouvy s vámi, zlepšování sítě nabíjecích stanic na základě našich oprávněných zájmů
Diagnostická data Protokoly pro identifikaci a řešení neočekávaných potíží se softwarem nebo konektivitou a další sestavy protokolů ladění Posouzení a oprava problémů se softwarem nebo produktem (včetně vzdálené diagnostiky a podpory vozidla) na základě naší smlouvy s vámi nebo našich oprávněných zájmů k zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich produktů
Data zábavního systému Analýza využití zábavního systému, např. zda byla funkce načtena úspěšně či nikoli Poskytování služeb, údržby (včetně vzdálené diagnostiky a podpory vozidla) a průběžné zlepšování vozidla na základě vašeho souhlasu, naší smlouvy s vámi nebo našich oprávněných zájmů zajišťovat bezpečnost, zabezpečení a zlepšování našich produktů
Informace mobilní aplikace Tesla Analýza využití mobilní aplikace, např. zda byla funkce načtena úspěšně či nikoli

Zajištění spolehlivosti aplikace a provádění údržby na základě našich oprávněných zájmů v oblasti zlepšování uživatelské zkušenosti i zabezpečení a stability našich služeb

Data systému Autopilot Sestava kamer vozu, která nabízí pokročilé funkce, jako jsou systém Autopilot, funkce chytrého přivolání Smart Summon či funkce automatického parkování Autopark Poskytování služeb na základě naší smlouvy s vámi, údržby (včetně vzdálené diagnostiky a podpory vozidla) a průběžné zlepšování systému Autopilot v souladu s našimi oprávněnými zájmy zlepšovat naše produkty a zajišťovat bezpečnost a výkon našich služeb
Historie servisu a oprav Tesla Servisní zařízení, datum, ujeté kilometry, provedené opravy, odhad a náklady, detaily dílů a další podobné informace Poskytování služeb a oprav na základě naší smlouvy s vámi, vykazování, zlepšování kvality a optimalizace nákladů v souladu s našimi oprávněnými zájmy v oblasti zlepšení interních obchodních procesů

 

Informace z vašich energetických produktů Tesla nebo o nich
Kategorie údajů Popis Účel a právní základy
Údaje o instalaci energetických zařízení Údaje o domácnosti, jako jsou rozměry střechy, konfigurace elektrického systému, stávající solární kapacita, datum instalace a energetické sériové číslo Plnění vašeho požadavku na produkty a služby na základě naší smlouvy s vámi
Údaje o energetických produktech Údaje o výkonu, použití, provozu, účinnosti baterie a stavu vašeho energetického produktu Poskytování služeb, zabezpečení funkce a průběžné zlepšování našich produktů na základě našich oprávněných zájmů
Energetické diagnostické protokoly Protokoly pro identifikaci a řešení neočekávaných potíží se softwarem nebo konektivitou a další sestavy protokolů ladění Posouzení a oprava problémů se softwarem nebo produktem (včetně vzdálené diagnostiky a podpory vozidla) na základě našich oprávněných zájmů v oblasti zajištění výkonu a bezpečnosti produktu


  Vůz Tesla generuje čtyři typy dat: data o vozidle, diagnostická data, data ze zábavního systému a data ze systému Autopilot.

  1. Data o vozidle

   V zájmu zajištění trvale dobrého výkonu vašeho vozu, prediktivní údržby a zlepšování funkcí a zážitku společnost Tesla shromažďuje a zpracovává údaje vozu související s jeho používáním, provozem a stavem. Tyto informace slouží k posouzení a řešení potenciálních problémů a k průběžnému zlepšování vozu a služeb. Za účelem ochrany vašeho soukromí jsou tato data o vozidle od počátku buď v takové formě, která není spojena s vaším účtem nebo číslem VIN, nebo jsou uložena v šifrovaném formátu, který společnost Tesla nemůže dešifrovat, nebo zůstávají nepřístupná, pokud nenastane konkrétní událost:

   • Pokud váš vůz vyžaduje nebo vy sami požádáte o servis nebo opravu
   • Pokud nastala bezpečnostní událost (např. kolize vozidla, aktivace airbagu nebo nouzové brzdění)
   • Pokud vozidlo vyžaduje bezpečnostní služby, například pomoc od zásahových složek nebo asistenční služby
   • Pokud se u vašeho vozidla vyskytne problém s hardwarem nebo softwarem, který lze prověřit a řešit prostřednictvím budoucí aktualizace softwaru nebo jiným způsobem
   • Pokud poskytnete svůj souhlas nebo se použije jiný právní základ


   Jasně definujeme data vozidla, která shromažďujeme a která nikoli. Společnost Tesla nepropojuje vaši polohu s vaším účtem ani totožností ani neukládá historii míst, která jste navštívili. Příklady dat shromažďovaných o vozidle: informace o rychlosti, odečty najetých kilometrů, signály ze součástí vozidla, stav připojení k internetu, řízení využití akumulátoru, historie nabíjení akumulátoru, funkce elektrického systému, informace o verzi softwaru, údaje o zábavním systému, data související s bezpečností a kamerové snímky (včetně informací o systémech SRS vozu, brzdění a zrychlení, zabezpečení a elektronické brzdy); krátké videozáznamy nehod; informace o funkci systému Autopilot, funkci přivolání Summon, režimu Sentry a dalších funkcích a také další údaje, které pomáhají při určování problémů a analýze výkonu vozidla.

   Služby zjišťování polohy: Vůz Tesla využívá určování polohy k zajištění funkcí, jako jsou mapy ve vozidle, navigace nebo služby určování polohy mobilních aplikací. Služby zjišťování polohy mohou kombinovat použití funkcí GPS, Bluetooth, IP adresy, Wi-Fi a mobilních základnových stanic, aby zjistily, kde se nacházíte. Pro ochranu vašeho soukromí jsou údaje o poloze zpracovávány buď přímo ve vašem voze, nebo jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje, nebo zůstávají pro společnost Tesla nepřístupné. Z bezpečnostních důvodů může být poloha vašeho vozu použita v případě, že nastane bezpečnostní událost (například kolize, aktivace airbagu nebo automatické nouzové brzdění), aby se usnadnila reakce na ni. To znamená, že pokud není poloha zaznamenána v důsledku bezpečnostní události, společnost Tesla nespojuje vaši polohu s vaší totožností ani neví, kde se nacházíte. Můžete také kdykoli povolit nebo zakázat shromažďování „Analytických údajů silničních úseků“ tím, že na dotykové obrazovce svého vozu klepnete na Software > Data Sharing. Upozorňujeme, že tyto údaje používají některé pokročilé funkce, jako jsou informace o dopravě v reálném čase a inteligentní hledání tras. 

   Údaje pro bezpečnostní analýzu: V zájmu vylepšování našich produktů a služeb můžeme shromažďovat a uchovávat další data o vozidle, která mohou obsahovat informace identifikující vás nebo číslo VIN vašeho vozu, včetně: údajů o nehodách nebo podobných okolnostech, které se týkají vašeho vozu Tesla (například aktivace airbagu nebo automatické nouzové brzdění); údajů o vzdálených službách (například dálkové zamykání/odemykání, zahájení/ukončení nabíjení a použití houkačky); datových zpráv potvrzujících, že je vaše vozidlo online, a to spolu s informacemi o aktuální verzi softwaru a určitými telematickými daty; údajů o problémech, které by mohly podstatně narušit provoz vašeho vozu; údajů o všech zásadních bezpečnostních problémech a údajů o jednotlivých aktualizacích softwaru a firmwaru.

   Pokročilé funkce: Pro některé funkce, jako jsou doprava v reálném čase, navigace, inteligentní hledání tras, systém Autopilot a funkce přivolání Summon může být podmínkou správné fungování dat silničních úseků. Chcete-li chránit své soukromí, můžete shromažďování těchto údajů kdykoli povolit nebo zakázat (Software > Data Sharing). Pokud je tato možnost povolena, můžeme tyto údaje sdílet tak, aby nebyl identifikován váš účet ani číslo VIN, a to s partnery, kteří nám pomáhají vylepšovat a poskytovat služby. Toto sdílení může proběhnout i v případě, že právě aktivně nepoužíváte funkci, která tyto informace potřebuje.

   Informace o nabíjení: Můžeme shromažďovat informace o rychlosti nabíjení a nabíjecích stanicích, které používáte (včetně použití stanic Supercharger i domácích nebo komerčních stanic), např. pro analýzu toho, které nabíjecí stanice se používají, jak dlouho trvá a jak účinné je nabíjení, kde jsou potřeba další nabíjecí stanice, a v některých jurisdikcích také pro účast ve vládních pobídkách nebo úvěrových programech.

   Servisní historie: Abychom usnadnili servis a opravy vašeho vozu, můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o historii servisu ze servisních center Tesla nebo schválených externích opraven karoserií. Patří sem informace, jako je jméno, číslo VIN, historie oprav, podrobnosti o součástech, odhady a náklady, nevyřízené svolávací akce, splatné účty, stížnosti zákazníků a další informace týkající se servisní historie vozidla.

   Zrušení souhlasu se zpracováním dat o vozidle: Konektivita a výkon jsou hlavní parametry všech vozů Tesla a jsou důvodem, proč si je někteří zákazníci vybírají, neboť umožňují použití pokročilých funkcí a zajišťují lepší zážitek z jízdy. Společnost Tesla standardně zajišťuje tento dokonalý zážitek a současně chrání vaše soukromí. Pokud si však již nepřejete, abychom shromažďovali data o vozidle nebo jiná data z vašeho vozu Tesla, kontaktujte nás, abychom připojení deaktivovali. Upozorňujeme, že některé pokročilé funkce, jako jsou bezdrátové aktualizace, vzdálené služby a interaktivita s mobilními aplikacemi a funkcemi ve vozidle, jako je vyhledávání polohy, internetové rádio, hlasové příkazy a funkce webového prohlížeče, toto připojení vyžadují. Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním dat o vozidle (s výjimkou předvoleb sdílení dat ve vozidle), nebudeme moci v reálném čase zjišťovat problémy vašeho vozu ani vás o nich v reálném čase informovat. To může mít za následek horší fungování vašeho vozu, vážné poškození nebo ztrátu provozuschopnosti. 

  2. Diagnostická data

   Společnost Tesla používá diagnostické protokoly k aktualizaci produktů a služeb, řešení problémů nebo ladění a k průběžnému zlepšování. Naším cílem je shromažďovat jen minimální rozsah diagnostických údajů nezbytných pro zachování spolehlivosti, bezpečnosti a normálního provozu vašeho vozu nebo energetického produktu. Diagnostické údaje mohou zahrnovat podrobnosti o konfiguraci vozu, firmwaru, spotřebě energie, stavu elektronických systémů a dalších systémových údajích sloužících k identifikaci chyb a technickému hodnocení. Při konkrétních událostech používáme diagnostické protokoly jako zdroje základních informace o chybách ke zjištění, zda lze problémy vyřešit okamžitým nebo budoucím vydáním softwaru.

  3. Data zábavního systému

   Při použití dotykové obrazovky vašeho vozu může společnost Tesla shromažďovat určité informace, které jsou buď uloženy ve voze, nebo pokud jsou s námi sdíleny, nejsou ve výchozím nastavení propojovány s vaším účtem ani číslem VIN. Za účelem ochrany vašeho soukromí se se společností Tesla nesdílí historie vašeho prohlížeče ve vozidle ani přihlašovací údaje. Mezi shromažďovaná data zábavního systému mohou patřit například souhrnný počet použitých funkcí nebo aplikací, metadata přehrávání a prohlížení (například čas poslechu rádia a kanál) a přibližná poloha pro místní volby rádia. Pokud nemáte vlastní účet, nabízí společnost Tesla pro určité aplikace zábavního systému, které vyžadují přihlášení, možnost používat aplikaci s účtem od společnosti Tesla. Pokud se rozhodnete používat účet zřízený společností Tesla, mohou být data vašeho zábavního systému pro danou konkrétní aplikaci propojena s vaším účtem nebo číslem VIN. Pokud navíc dojde k problémům s výkonem zábavního systému a potřebujete podporu, může společnost Tesla získat určitá data zábavního systému, aby vyhověla vašemu požadavku, provedla efektivní řešení problému nebo ladění a vylepšila naše produkty a služby.

   Hlasové příkazy: Každý vůz Tesla umožňuje použití hlasových příkazů. V zájmu průběžného zlepšování kvality zaznamenává a zpracovává společnost Tesla přepisy příkazů (například „nastavit teplotu...“). Za účelem ochrany vašeho soukromí se hlasové nahrávky neukládají a přepis příkazu není propojen s vaším účtem ani číslem VIN. Kromě toho společnost Tesla neshromažďuje žádné informace ani při použití převodu řeči na text, takže se vaše textové zprávy nikdy neodesílají do společnosti Tesla.

   Mobilní aplikace Tesla: Aplikace Tesla umožňuje přímou komunikaci majitele s vozem. S touto aplikací můžete např. kontrolovat průběh nabíjení vozidla v reálném čase a nabíjení také zapnout nebo zastavit, zajistit vyhřátí/ochlazení kabiny před jízdou, dálkově zamknout/odemknout vozidlo nebo zjistit aktuální polohu vozidla. Aby bylo možné zjistit a aktivně opravit problémy funkcí aplikace Tesla, řešit stížnosti zákazníků a předcházet neoprávněnému přístupu nebo zneužití, mohou být s námi sdíleny určité obecné informace o používání, které jsou spojené s vaším účtem nebo číslem VIN. Pokud například použijete aplikaci Tesla ke změně teploty v kabině vozidla, můžeme shromažďovat informaci, zda byl tento příkaz úspěšný či nikoli, a to bez dalších podrobností, např. podrobností o změně teploty ve stupních.Aplikace Tesla také umožňuje nahrávat obrázky, například při zadávání požadavku na servis nebo opravu, pro asistenci zákaznické podpoře, instalaci produktů, aktualizaci profilového obrázku Tesla a v dalších situacích.

  4. Data systému Autopilot

   Vozy Tesla používají soubor kamer, který nabízí pokročilé funkce, jako jsou systém Autopilot, funkce chytrého přivolání Smart Summon a funkce automatického parkování Autopark. Funkce kamer byly od základu navrženy tak, aby bylo chráněno vaše soukromí. Společnost Tesla nezaznamenává průběžné nahrávky ani nemá funkci živého zobrazení. Ve výchozím nastavení jsou pokročilé autonomní funkce využívající vnější kamery prováděny způsobem, který nevyžaduje odesílání údajů mimo vozidlo. Dva typy nahrávek kamer mohou být přenášeny z vašeho vozidla do společnosti Tesla: bezpečnostní události a záznamy pro vozový park.

   1. Kamerové nahrávky bezpečnostních událostí se automaticky zaznamenávají, pouze pokud dojde k závažné bezpečnostní události, jako je kolize vozidla nebo aktivace airbagu. Jsou to krátké videozáznamy o délce do 30 sekund a jsou propojeny s vaším číslem VIN za účelem pomoci při poskytování záchranných služeb, posouzení vozidla a asistenční služby (tyto záznamy mohou obsahovat časové razítko a metadata polohy).
   2. Pomocí záznamů kamer pro učení vozového parku se prostřednictvím vnějších kamer vozu učí systém rozpoznat předměty, jako jsou dělicí čáry jízdních pruhů, dopravní značky a signály semaforů. Čím více poznatků pro učení vozového parku zjistíme o silničních podmínkách, tím lepší bude schopnost autonomního řízení vašeho vozu Tesla. Je však třeba zmínit, že pro sdílení záznamů z kamer se společností Tesla za účelem učení vozového parku je nutný váš souhlas se sdílením údajů, který lze kdykoli upravit prostřednictvím dotykové obrazovky vozidla v nabídce Software > Data Sharing. I když se rozhodnete udělit svůj souhlas, záznamy kamer budou omezeny na délku 30 sekund a zůstanou anonymní, takže nebudou propojeny s vámi ani vaším vozem.

   Palubní kamera: Palubní kamera je funkce, kterou mají zákazníci k dispozici, pokud používají správně nakonfigurovanou jednotku USB. Veškeré nahrané videozáznamy jsou uloženy lokálně na USB disku a nepřenášejí se do společnosti Tesla. Před povolením této funkce si nezapomeňte ověřit zákony ve své zemi ohledně používání palubní kamery, abyste dodržovali všechny předpisy a omezení ohledně majetku.

   Sentry Mode: Tato funkce využívá senzory a vnější kamery vozu k detekci a upozornění na podezřelou aktivitu nebo významnou hrozbu pro váš zaparkovaný vůz. Při rozpoznání hrozby, například se někdo opírá o vůz, vůz v režimu Sentry Mode zabliká světlomety, na dotykové obrazovce zobrazí oznámení, že kamery nahrávají, a uloží videozáznam události na disk USB (pokud je vložen). Záběry z režimu Sentry Mode se neodesílají společnosti Tesla. V případě závažných hrozeb, jako je například vloupání oknem, vůz pošle upozornění také do mobilní aplikace spárované s vozem, aktivuje se bezpečnostní alarm a z audiosystému se přehraje neočekávaný hlasitý zvuk. Videozáznamy v režimu Sentry Mode se ukládají do palubní paměti a lze je přehrávat přímo na dotykové obrazovce vozidla. Režim Sentry Mode může fungovat podobným způsobem i bez disku USB, s možností odeslat upozornění na váš telefon, pokud je zjištěna hrozba – videozáznamy události však nebudou k dispozici.

   Pokud jste povolili přístup k živému obrazu z kamery v režimu v Sentry Mode, můžete na dálku sledovat okolí zaparkovaného vozu a také ovládat klakson a světlomety a mluvit přes reproduktory vozu. Zvuk z okolí vozu se zaznamenává. Funkci můžete povolit nebo zakázat klepnutím na možnost Controls > Safety & Security. Když je režim používán, světlomety vozu pulzují a na dotykové obrazovce se zobrazuje zpráva, že je aktivován režim Sentry Mode. Živý obraz z kamery je chráněn komplexním šifrováním a společnost Tesla k němu nemá přístup.

   Upozorňujeme, že je vaší výhradní odpovědností zjistit si a dodržovat všechny místní předpisy a majetková omezení týkající se používání kamer.

   Kabinová kamera: Vozy Model 3 a Model Y s počítačem plně autonomního řízení a vozy modelového roku 2021 nebo novější Model S a Model X jsou vybaveny kabinovou kamerou nad zpětným zrcátkem, která je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud palubní kameru aktivujete tím, že udělíte souhlas se sdílením údajů „Analýza kabinové kamery“, bude z bezpečnostní události (při kolizi vozidla nebo nouzovém brzdění) nahrán a předán do společnosti Tesla krátký videozáznam. Tento krátký videozáznam má zachytit několik sekund před incidentem a neobsahuje žádné záběry ze samotné bezpečnostní události. Nedojde-li k bezpečnostní události, pak se žádné videozáznamy nikdy nepřenášejí. Tyto záznamy budou sloužit k vývoji a zlepšování bezpečnostních funkcí a softwaru, jako jsou aktualizace pro zabránění kolizím. Za účelem ochrany vašeho soukromí se nahrávky kabinové kamery neukládají a nejsou propojeny s vaším účtem ani číslem VIN. Shromažďování těchto údajů můžete také kdykoli povolit nebo zakázat (Software > Data Sharing). 

  Jak můžeme vaše informace používat

  Shromážděné informace můžeme použít k následujícím účelům:

  1. Komunikace s vámi
  2. Dodávání našich produktů a služeb
  3. Zlepšování a podpora vývoje našich produktů a služeb


  To zahrnuje i situace, kdy vás kontaktujeme, abychom vám poradili s důležitými informacemi ohledně bezpečnosti, kdy informujeme zásahové složky v případě nehody vašeho vozu, kdy vám představujeme produkty a nabídky na míru nebo když reagujeme na vaše dotazy a plníme vaše žádosti o informace o produktu či vám sdělujeme novinky společnosti Tesla a další události.

   Zobrazit víceZobrazit méně

  Když nás kontaktujete se žádostí o informace nebo uskutečníte nákup, můžeme shromážděné údaje použít pro různé účely. Níže uvádíme příklady, k čemu můžeme vaše osobní údaje využívat ve snaze zajistit vám maximálně bezproblémový zážitek z používání našich vozů a energetických produktů.

  Důvody pro zpracování

  Komunikace s vámi
  • Reakce na vaše dotazy a splnění vašich požadavků
  • Nabídka informací o soutěžích, různých událostech a propagačních akcích a řízení těchto činností
  • Sdílení administrativních informací, např. změn našich smluvních podmínek a zásad
  • Pro účely vzdělávání a osvěty v tématech, která vás zajímají
  • Upozornění na důležité informace o bezpečnosti vašeho vozu nebo energetického produktu nebo informování zásahových složek v případě nehody vašeho vozu
  • Provádění výzkumu, průzkumů a získávání zpětné vazby
  Dodávání našich produktů a služeb
  • Realizace vašeho nákupu, žádosti o leasing nebo financování produktu a instalace nebo doručení vámi objednaného zboží
  • Zpracování vaší platby za produkt nebo službu
  • Zpracování, pomoc a poskytování zákaznické podpory
  • Sledování výkonu vašeho produktu Tesla a poskytování souvisejících služeb, včetně bezdrátových aktualizací
  • Lepší porozumění, posouzení a řešení problémů nebo podnětů ohledně produktů a služeb
  Zlepšování a podpora vývoje našich produktů a služeb
  • Výzkum, vývoj a propagace nových produktů a služeb a zlepšování nebo úprava našich stávajících služeb
  • Analýza a zlepšování bezpečnosti a zabezpečení našich produktů a služeb
  • Obchodní účely, jako jsou analýza dat, audity, monitorování a prevence podvodů, obchodní plánování, zjištění efektivity kampaní, vykazování a prognózy
  Jiné okolnosti
  • Plnění smluvních závazků s třetími stranami, zástupci a přidruženými společnostmi
  • Analýza, rekonstrukce, vyšetřování nebo jiné zjištění příčin incidentu nebo nehody související s vozem
  • Plnění zákonných povinností a požadavků orgánů prosazování práva a státních úřadů
  • Určování, uplatňování nebo obhajoba právních nároků
  • Pokud jinak svolíte nebo nařídíte

   

  Společnost Tesla uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, včetně toho, jak uvádí toto Oznámení o ochraně osobních údajů, našich oznámení o konkrétních službách nebo podle zákona. Kritéria pro určení uchovávání údajů mohou zahrnovat zohlednění jejich použití, náš vztah s vámi, existující smlouvy o poskytování služeb, váš souhlas nebo zákonný požadavek na uchovávání určitých údajů. Pečlivě prověřujeme, zda je nutné uchovat shromážděné osobní údaje, a snažíme se zajistit, aby byly uchovávány po co nejkratší dobu.

  Když zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak s vaším souhlasem nebo v případě potřeby k poskytování produktů nebo služeb, které používáte, k provozu naší společnosti, k plnění našich smluvních a zákonných povinností, ochraně bezpečnosti našich systémů, produktů a našich zákazníků nebo k plnění jiných oprávněných zájmů společnosti Tesla. Nesdílíme informace, které vás osobně identifikují, s třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud s tímto sdílením nevyjádříte souhlas. Další informace o tom, na které právní odůvodnění se společnost Tesla spoléhá při jednotlivých zpracováních dat, naleznete v části „Účel a právní základy“ v části „Informace, které můžeme shromažďovat“.

  Můžeme také použít a zveřejňovat informace o vás, pokud se v dobré víře domníváme, že to vyžaduje zákon pro účely bezpečnosti a zveřejnění je tudíž nezbytné nebo vhodné, k plnění našich zákonných povinností (např. předvolání nebo soudní příkazy), prosazování práva nebo jiných otázek veřejného zájmu. Můžeme také sdílet informace o vás, pokud k tomu existují právní důvody, pokud zjistíme, že je toto zveřejnění důvodně nutné k vymáhání našich Podmínek používání nebo k ochraně našich provozních činností nebo zákazníků. To může zahrnovat také poskytování informací veřejným nebo státním úřadům. Rovněž můžeme v případě reorganizace, fúze, změny kontroly nad společností nebo jejího prodeje všechny osobní údaje, které shromažďujeme, předat příslušné třetí straně.

  Shromažďování a používání jiných než osobních údajů

  Kromě toho, co je zde popsáno, může společnost Tesla také shromažďovat, používat a sdílet informace, které vás samy o sobě osobně neidentifikují. Tyto informace lze použít k jakýmkoli účelům, například pro provozní nebo výzkumné účely, pro oborové analýzy, ke zlepšení nebo úpravě našich produktů a služeb, k přizpůsobení našich produktů a služeb vašim potřebám a tam, kde to vyžaduje zákon.

  Sdílení vašich informací

  Informace můžeme sdílet s těmito subjekty:

  • Naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři a přidružené společnosti
  • Třetí strany, které od vás mají oprávnění
  • Ostatní třetí strany podle zákona


  Omezujeme jak a s kým sdílíme vaše osobní údaje. Příklady situací, kdy můžeme sdílet vaše údaje: zpracování plateb, plnění objednávek, instalace produktů, zákaznický servis, marketing, financování, servis nebo opravy a další podobné služby.

   Zobrazit víceZobrazit méně

  Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme k žádnému účelu. Níže uvedená tabulka uvádí, s kým může společnost Tesla sdílet vaše osobní údaje, podle vaší interakce s námi nebo podle nákupů, které provádíte.

  Naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři a přidružené společnosti
  Kategorie příjemců
  Popis
  Důvody sdílení
  Přidružené a dceřiné společnosti Společnosti, které vlastní nebo ovládá společnost Tesla, nebo kde má podstatný vlastnický podíl Pomáhání, provozování, vylepšování a plnění služeb naším jménem na základě našich oprávněných zájmů outsourcovat určité operace
  Poskytovatelé služeb a obchodní partneři Společnosti, které jsme najali za účelem poskytování služeb, například zákaznická podpora, financování produktů, odhadci oprav, infrastruktura a další poskytovatelé odborných služeb Pomáhání, provozování a plnění služeb naším jménem na základě našich oprávněných zájmů outsourcovat určité operace
  Zpracovatelé plateb Společnosti, se kterými uzavřeme smlouvu o bezpečném zpracování vašich platebních údajů Umožnění zpracování plateb na základě naší smlouvy s vámi a předcházení podvodům v souladu s našimi oprávněnými zájmy

   

  Třetí strany, které od vás mají oprávnění
  Kategorie příjemců
  Popis
  Důvody sdílení
  Finanční instituce Společnosti, které zpracovávají žádosti o úvěr na nabídky pronájmu a financování Ověření vaší způsobilosti a zpracování vaší žádosti o servis na základě vašeho souhlasu nebo naší smlouvy s vámi
  Dodavatelé energií a energetických služeb Společnosti, které dodávají a distribuují energii z rozvodné sítě do vašeho domova Plnění vašeho požadavku na energetické produkty a služby na základě vašeho souhlasu, naší smlouvy s vámi nebo vámi požadovaných předsmluvních ujednání
  Certifikovaní instalační technici energetických řešení Partneři, kteří mohou provádět financování, obstarávat povolení, revize a instalaci Podpora a poskytování služeb naším nebo vaším jménem na základě vašeho souhlasu nebo naší smlouvy s vámi
  Servisní centra a opravny třetích stran Servisní místa třetích stran, se kterými spolupracujeme, abychom vám zajistili kvalitní opravy Usnadnění servisu a oprav, optimalizace nákladů a zlepšení služeb na základě naší smlouvy s vámi a našich oprávněných zájmů na zlepšování nákladů a servisu

   

  Jiné třetí strany, jak to vyžaduje zákon nebo jiné okolnosti
  Kategorie příjemců
  Popis
  Důvody sdílení
  Orgány prosazování práva a státní úřady Zveřejnění informací, jak to vyžaduje zákon, nebo je-li to vhodné z jiného důvodu Dodržování příslušných zákonů na základě našich zákonných povinností nebo oprávněných zájmů
  Státní pobídky nebo úvěrové programy Zveřejnění informací, jak to vyžaduje příslušný program, např. č. VIN Dodržování podmínek účasti nabízeného programu na základě našich oprávněných zájmů

   

  Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být sdíleny mezi společností Tesla a našimi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi (společnostmi, které společnost Tesla vlastní nebo je ovládá nebo v nich má významný vlastnický podíl), poskytovateli služeb třetích stran, distribučními partnery, dodavateli a dalšími subjekty, pokud je to nutné k poskytování služeb naším nebo vaším jménem. Například společnosti, které jsme najali, aby poskytovaly zákaznickou podporu nebo pomoc při ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb, mohou k poskytování těchto funkcí potřebovat přístup k osobním údajům. V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu soukromí a osobních údajů a nesmí osobní údaje, které od nás obdrží, použít k žádnému jinému účelu.

  Informace můžeme rovněž sdílet s těmito subjekty:

  Poskytovatelé služeb třetích stran a distribuční partneři, kteří poskytují služby, jako je hosting webových stránek, analýza a uchování dat, zpracování plateb, plnění objednávek a instalace produktů, bezdrátové připojení k produktům Tesla, informační technologie a související infrastruktura, zákaznický servis, produktový design, diagnostika produktů, údržba nebo související služby, doručování e-mailů, zpracování platebních karet, audit, marketing, zpracování hlasových příkazů a další podobné služby.

  Dceřiné a přidružené společnosti (například Tesla Insurance Services, Inc.) za účelem vývoje nových a zlepšování stávajících produktů a služeb, analýzy dat a vykazování. Například v případě, že požádáte servisní centrum nebo opravnu karoserií provozované společností Tesla nebo třetí stranou o servis/opravu svého vozu, můžeme sdílet informace o vašem vozu, o opravách a související osobní údaje, abychom optimalizovali služby pro vás, přesně stanovili cenu opravy a zlepšili naše obchodní postupy.

  Odhadci oprav a všechny pojišťovny, aby servisní centra společnosti Tesla nebo třetích stran mohly provádět servis vašeho vozu, např. opravu nebo údržbu. Když požádáte společnost Tesla o poskytnutí určitých služeb, sdílíme s těmito stranami omezené informace o vás a o voze, abyste dostali přesný odhad opravy a mohla proběhnout platba. Odhadci oprav mohou tyto informace použít v agregované podobě k vytváření a publikování oborových analýz.

  Další obchodní partneři-třetí strany v rozsahu, v jakém se podílejí na nákupu, pronájmu nebo servisu vašich produktů Tesla. Omezené informace od vás či o vás nebo o vašich produktech Tesla sdílíme proto, abyste mohli tyto služby v případě zájmu využívat, a to s partnery, jako jsou finanční instituce, leasingové společnosti, registrační společnosti či společnosti pro ověřování vlastnického práva, elektrické distribuční společnosti, orgány udělující povolení a pojišťovny.

  Třetí strany s oprávněním od vás, např.:

  • Certifikovaní instalační technici, u kterých vám můžeme přímo či nepřímo prodat energetické produkty, o které jste požádali, nebo kde tento subjekt vlastní nebo financuje vaše energetické produkty.
  • Služby třetích stran nebo společnosti v oblasti energetických služeb, pokud to vyžadují sazebníky nebo předpisy nebo jste souhlasili s tím, aby monitorovaly nebo kontrolovaly váš energetický produkt.
  • Se servisními centry nebo poskytovateli třetích stran, pokud se je rozhodnete využít. Upozorňujeme, že některé informace o vás se ukládají v některých produktech Tesla a mohou být přímo přístupné servisním centrům nebo poskytovatelům třetích stran, které využijete k zajištění diagnostiky či servisu vašeho produktu Tesla.
  • Sponzoři soutěží a podobných propagačních akcí třetích stran, pokud se jich rozhodnete zúčastnit; poskytovatel účtu na sociálních sítích, pokud propojíte svůj účet Tesla a účet na sociálních sítích. Pokud tak učiníte, opravňujete nás sdílet informace s vaším poskytovatelem účtu na sociálních sítích a berete na vědomí, že se použití informací, které sdílíme, bude řídit oznámením o ochraně osobních údajů poskytovatele účtu na sociálních sítích.

   

  Třetí strany, jak to vyžaduje zákon nebo jiné okolnosti, např.:

  • Pro plnění zákonné povinnosti (např. předvolání nebo jiné soudní příkazy); v reakci na zákonem podloženou žádost státních úřadů, které provádějí vyšetřování, a také pro plnění požadavků orgánů prosazování práva a šetření regulačních orgánů; pro ověření nebo prosazení našich zásad a postupů; pro reakci na nouzovou situaci; nebo abychom zabránili nebo zastavili činnost, kterou považujeme za rizikovou, nebo která je riziková, nezákonná, neetická nebo právně postižitelná, nebo abychom chránili práva, majetek, bezpečnost nebo bezpečnost našich výrobků a služeb, společnosti Tesla, třetích stran, návštěvníků nebo veřejnosti, jak jsme určili podle našeho uvážení.
  • S vaším zaměstnavatelem nebo jiným provozovatelem vozového parku nebo vlastníkem produktu Tesla, pokud ho přímo nevlastníte, jak stanoví místní zákony.
  • V některých jurisdikcích se společnost Tesla účastní státních programů dobrovolně nebo na základě zákona, např. jde o pobídkové nebo úvěrové programy, které plní environmentální cíle, usilují o snižování spotřeby energie nebo zavádění nových technologií. Díky své účasti může společnost Tesla a také státní orgány pomáhat rozšiřovat investice a podporovat zavádění našich technologií, včetně elektrických vozidel, úložišť elektrické energie a nabíjení. Pro účast na některých programech může být nutné, aby společnost Tesla některé omezené informace o vozidlech a informace o výrobě energie, nabíjení nebo ukládání energie, například identifikační číslo vozidla nebo adresa bydliště sdělila vládním nebo regulačním orgánům, jak to vyžadují podmínky těchto programů.
  • Pokud přijmete státní pobídku k nákupu nebo se vládních pobídkových programů účastníte jinak, může mít společnost Tesla povinnost, aby poskytla státním orgánům nebo jimi určeným správcům některé informace, které se týkají vašeho nákupu, účasti a způsobilosti, a to za účelem zpracování nákupní pobídky.
  • S třetí stranou v souvislosti s jakoukoli reorganizací, fúzí či prodejem podniku, společným podnikem, postoupením, převodem nebo jiným uspořádáním veškeré naší podnikatelské činnosti nebo její části, majetku nebo akcií (včetně úpadku nebo podobného řízení).

   

  Volby a transparentnost

  Umožňujeme vám přístup k údajům, které shromažďujeme, používáme a sdílíme, a také jejich kontrolu. Díky oprávněním pro zařízení, nastavení v aplikaci, předvolbám komunikace, vašemu účtu Tesla a ovládacím prvkům sdílení dat ve vozidle jste stále tím, kdo řídí, a to i pokud jde o vaše údaje.

   Zobrazit víceZobrazit méně

  Práva a možnosti volby

  Aktualizace Tesla: Pokud si vyžádáte informace, zakoupíte produkt nebo se zaregistrujete k odběru propagačních sdělení, může vás společnost Tesla kontaktovat e-mailem, telefonicky, zprávou SMS nebo prostřednictvím aplikace Tesla, ohledně propagačních akcí, našich produktů a služeb a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Pokud již nechcete dostávat propagační e-maily nebo zprávy, můžete se kdykoli odhlásit podle pokynů k odhlášení uvedených ve sdělení od nás, změnou svých předvoleb komunikace nebo zprávou pro nás zaslanou jakýmkoli způsobem uvedeným v části Otázky ohledně ochrany osobních údajů. Jestliže vás oslovíme telefonicky nebo zprávou SMS a nebudete mít v budoucnu o podobnou komunikaci zájem, nebo pokud nechcete přijímat automatizované hovory, jednoduše požádejte o zařazení do našeho seznamu kontaktů, které nemáme oslovovat. Upozorňujeme, že i tak může být nutné, abychom vám zasílali administrativní nebo jiné důležité zprávy, jako jsou oznámení o fakturaci nebo změny zásad, a to i v případě, že se odhlásíte od odběru jiných sdělení.

  Sdílení dat: Společnost Tesla vám dává kontrolu nad tím, co sdílíte. Na dotykovém displeji vozu můžete povolit nebo zakázat shromažďování určitých údajů o vozu (Software > Data Sharing), včetně analýzy a zlepšování systému Autopilot a datové analýzy silničních úseků. Pokud se rozhodnete povolit sdílení dat, může vaše vozidlo shromažďovat data a zpřístupnit je společnosti Tesla k analýze. Tato analýza pomáhá společnosti Tesla zlepšovat její produkty, funkce a rychleji diagnostikovat problémy. Shromážděné informace nejsou propojeny s vaším účtem ani číslem VIN a neidentifikují vás osobně. V závislosti na vašem výběru mohou tyto analýzy obsahovat podrobnosti o vašem voze, jeho konfiguraci, výkonu, verzi softwaru a krátké videozáznamy nebo obrázky. Za účelem ochrany vašeho soukromí se osobní údaje buď vůbec nezaznamenávají, nebo se upravují metodami pro zachování soukromí nebo jsou ze všech zpráv odstraněny ještě před jejich odesláním společnosti Tesla.

  Žádosti v rámci ochrany osobních údajů: Chceme, abyste měli kontrolu nad tím, jak vaše osobní údaje používáme. Podle místních zákonů můžete mít právo být informováni o osobních údajích, které o vás zpracováváme, a žádat o přístup k nim; o jejich aktualizaci a opravu nepřesností; o omezení nebo odstranění informací, vznést námitku nebo odvolat svůj souhlas s určitým použitím údajů; a podat stížnost u vašeho místního úřadu na ochranu údajů. Můžete mít také právo nepodléhat automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud by to na vás mělo právní nebo podobně závažný dopad, a právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli. Společnost Tesla vám umožňuje uplatnit tato práva různými způsoby, včetně:

  • Odeslání žádosti v rámci ochrany osobních údajů online
  • Zaslání e-mailu na adresu privacy@tesla.com
  • Písemně na adresu Tesla International B.V., Attn: Legal – Privacy, Burgemeester Stramanweg 122, 1101 EN Amsterdam, Netherlands.
  • Přístupu na účet Tesla, kde můžete své údaje kdykoli aktualizovat


  Když kontaktujete společnost Tesla a také tam, kde to váš problém vyžaduje, můžeme vás požádat o další informace, například o ověření totožnosti nebo vás upozornit, že odpověď bude vyžadovat další čas. Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste od nás obdrželi, můžete svou stížnost kdykoli postoupit příslušnému regulačnímu orgánu ve vaší jurisdikci. Pokud nám předáte svůj dotaz, budeme se snažit vám poskytnout informace o příslušných možnostech stížností, které lze použít ve vaší situaci.

  Ochrana osobních údajů

  Společnost Tesla využívá k ochraně vašich osobních údajů administrativní, technická a fyzická opatření s přihlédnutím k povaze údajů a aktuálním hrozbám. Společnost Tesla zavedla řadu bezpečnostních a zabezpečovacích funkcí, které důsledně chrání vaše údaje. Váš účet Tesla obsahuje například zdroje informací pro majitele, příručky a důležité dokumenty, takže nabízíme vícefaktorové ověření pro ochranu vašeho účtu. Každé vozidlo Tesla obsahuje také funkci Kód PIN pro jízdu, která umožňuje nastavit čtyřmístný ověřovací kód, který je nutné zadat před řízením vozidla. Kromě toho, pokud prodáte nebo převedete svůj vůz na jinou osobu, je díky společnosti Tesla obnovení jeho továrního nastavení a odebrání osobních údajů před předáním novému majiteli jednoduché (Controls > Service > Factory Reset).

  Máme také zavedena další vhodná technická a organizační opatření, která pomáhají chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. Bohužel u žádného systému pro přenos nebo uchování údajů nelze zaručit, že bude 100% bezpečný. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná nebo je ohrožena, okamžitě nás informujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

  Toto Oznámení se netýká ochrany osobních údajů, informací ani jiných postupů třetích stran, včetně třetích stran, které provozují některou webovou stránku nebo službu, na kterou můžeme v tomto oznámení odkazovat, a za tyto záležitosti neneseme žádnou odpovědnost. Uvedení takového odkazu neznamená, že tyto stránky nebo služby my nebo naše přidružené společnosti schvalujeme, ani to nevyjadřuje naše spojení s takovou třetí stranou. Kromě toho neodpovídáme za shromažďování, používání ani zveřejňování zásad a postupů (včetně postupů zabezpečení dat) jiných organizací, jako jsou například jiní vývojáři aplikací, poskytovatelé aplikací, poskytovatelé platforem sociálních sítí, poskytovatelé operačních systémů nebo poskytovatelé bezdrátových služeb, včetně informací, které sdělíte jiným organizacím prostřednictvím našich softwarových aplikací nebo stránek sociálních sítí nebo v souvislosti s nimi. Kromě toho nejsou naše produkty a služby určeny osobám mladším 16 let a žádáme, aby tyto osoby společnosti Tesla neposkytovaly žádné informace.

  Mezinárodní předávání

  Společnost Tesla je globální společnost, která působí v mezinárodním prostředí. Když provedete nákup nebo nám jiným způsobem předáte své osobní údaje, mohou být vaše údaje předány společnosti Tesla ve Spojených státech amerických a v jiných zemích, než kde je vaše bydliště nebo kde byly informace původně shromážděny. Například tam, kde máme své provozy nebo kde máme poskytovatele služeb. Společnost Tesla dodržuje zákony o předávání osobních údajů mezi zeměmi, aby byly vaše údaje chráněny tak, jak je popsáno v tomto Oznámení bez ohledu na to, kde se nacházejí.

  Shromažďování, používání a ostatní způsoby zpracování vašich údajů provádíme s právním základem, kam patří: váš souhlas, nezbytnost těchto údajů pro plnění smlouvy s vámi, plnění právní povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů vašich nebo jiných osob, nebo legitimní zájem, který je v rovnováze s vašimi právy a zájmy. Mezi tyto legitimní zájmy patří zájem společnosti Tesla na zlepšování svých výrobků a služeb, zvyšování bezpečnosti a zabezpečení, ochrana společnosti Tesla nebo jejích obchodních partnerů před protiprávním jednáním a reagování na poptávky a reklamace zákazníků. Podle situace vás budeme informovat, zda a z jakého důvodu od vás určité údaje potřebujeme, např. zda údaj potřebujeme k plnění právní nebo smluvní povinnosti a jaké jsou důsledky neposkytnutí tohoto údaje.

  Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Spojeném království nebo Švýcarsku, zajistíme, aby předávání vašich osobních údajů probíhalo v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů, a zejména aby byla zavedena vhodná smluvní, technická a organizační opatření. Mezinárodní předávání osobních údajů shromážděných v EHP, Spojeném království a Švýcarsku v rámci společnosti Tesla se řídí standardními smluvními doložkami. Správcem osobních údajů týkajících se fyzických osob se sídlem v EHP, Spojeném království nebo Švýcarsku je společnost Tesla International B.V. v Nizozemsku. Máte-li dotazy nebo připomínky, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese privacy@tesla.com nebo písemně na adrese Tesla International B.V., Attn: Privacy – DPO, 122 Burgemeester Stramanweg, 1101 EN Amsterdam, Netherlands. Můžete se také obrátit na nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů nebo místní úřad pro ochranu osobních údajů a máte právo zde podat stížnost.

  Aktualizace tohoto oznámení

  V tomto Oznámení jsou uvedeny základní údaje týkající se vašeho vztahu se společností Tesla ohledně osobních údajů. Podle potřeby můžeme vyvíjet nové možnosti, funkce nebo nabízet další služby, které mohou vyžadovat podstatné změny tohoto Oznámení. Když se tak stane, oznámíme vám to tím, že změníme datum poslední aktualizace tohoto Oznámení na našich webových stránkách. V jiných případech vám můžeme poskytnout další upozornění (například e-mailem) s dalšími informacemi o revizích. Není-li při zavádění těchto nových nebo doplněných služeb uvedeno jinak, bude se na ně vztahovat toto Oznámení a nabudou účinnosti, jakmile je zveřejníme na našich webových stránkách.

  Dotazy k ochraně údajů

  V případě dotazů nebo připomínek k ochraně osobních údajů, odstoupení od určitých služeb nebo předložení žádosti o ochranu osobních údajů

   kontaktujte nás.kontaktujte nás.

  Odešlete žádost v rámci ochrany osobních údajů online

  Pošlete nám e-mail na adresu privacy@tesla.com

  Napište nám na adresu Tesla International B.V., Attn: Legal – Privacy, Burgemeester Stramanweg 122, 1101 EN Amsterdam, Netherlands.

   

  Aktualizováno v únoru 2022