Software Tesla pro správu energie

Společnost Tesla vyvinula na podporu svých hardwarových energetických produktů propracovaný ekosystém softwaru. Čerpá ze svých 15letých zkušeností s technologiemi pro výkon baterií a přizpůsobila svůj software na míru energetickým produktům a lepšímu výkonu při správě závodů ve více než 50 zemích, které generují gigawatty energie.

Celý ekosystém produktů Tesla, od největšího bateriového úložiště Megapack až po virtuální elektrárny složené z tisíců baterií Powerwall, běží na společné softwarové platformě. Vedle ukládání energie podporuje software Tesla také solární zařízení, nabíjení vozidel a aktiva jiných subjektů potřebná k provozu mikrosítí i elektráren v průmyslovém měřítku.

Sada optimalizačních softwarových řešení Tesla pod názvem Autonomous Control se skládá z algoritmů strojového učení, tvorby předpovědí, optimalizace a řízení v reálném čase, které slouží ke snižování nákladů na energie, zapojování do reakce na poptávku, řízení mikrosítí a správě nabídek na velkoobchodním trhu s energií. Algoritmy Tesla Autonomous Control automatizují distribuci energetických aktiv tak, aby se maximalizovala jejich ekonomická hodnota. Do skupiny produktů Autonomous Control, které přinášejí hodnotu zákazníkům, dnes patří nástroje Autobidder, Opticaster a Microgrid Controller. Společnost Tesla zároveň vyvíjí software umožňující v síti více generovat z obnovitelných zdrojů, s funkcemi jako režim virtuálního počítače.

Výhody softwaru Tesla

Autobidder

Powerhub

Microgrid Controller

Opticaster

Režim virtuálního počítače

Výhody softwaru Tesla pro správu energie

Společnost Tesla je jediným významným světovým poskytovatelem vertikálně integrovaného ukládání energie. Jedinečná bezproblémová integrace hardwaru, firmwaru a softwaru jejím řešením zajišťuje výkon na špičce oboru a spolehlivost. Bezdrátové aktualizace se pak starají o průběžné zlepšování a distribuci nových funkcí

Software Tesla maximalizuje hodnotu našich řešení pro správu energie a pomáhá nám reagovat na potřeby různorodé zákaznické základny, kam patří:

  • Správci vozového parku
  • Developeři projektů (komerční využití solárních řešení, mikrosítě)
  • Agregátoři
  • Provozovatelé elektráren
  • Podniky veřejných služeb
  • Nezávislí výrobci elektřiny
  • Obchodníci na trhu s energií

Autobidder

Autobidder poskytuje nezávislým výrobcům energie, podnikům veřejných služeb a kapitálovým partnerům možnost autonomně zpeněžit aktiva baterií. Autobidder je platforma umožňující obchodování a řízení v reálném čase, hodnotově orientovanou správu aktiv a optimalizaci portfolia. Majitelům a operátorům dovoluje konfigurovat provozní strategie, které maximalizují výnosy podle jejich obchodních cílů a preferencí v oblasti míry rizika.

Další informace o platformě Autobidder

Powerhub

Powerhub je pokročilá platforma pro monitorování a řízení umožňující správu distribuovaných zdrojů energie, elektráren pracujících s obnovitelnými zdroji a mikrosítí. Zákazníci, od správců budov až po operátory elektráren, využívají Powerhub k maximalizaci provozní efektivity, provozuschopnosti a hodnoty svých aktiv. Powerhub pokrývá všechny společné prvky systémů dispečerského řízení a sběru dat (SCADA) a nabízí standardní přizpůsobení pro provozní potřeby malých, velkých i virtuálních elektráren.

Powerhub je integrován s dalšími produkty ze skupiny Autonomous Control do uceleného řešení, které dokáže splnit komplexní provozní potřeby typického velkého projektu v oblasti ukládání energie.

Další informace o produktu Powerhub

Microgrid Controller

Microgrid Controller autonomně udržuje stabilitu sítě a snižuje provozní náklady u všech zdrojů generujících energii v rámci mikrosítě. Produkt je plně integrovaný s monitorovací platformou Tesla Powerhub a dovoluje v reálném čase kontrolovat paralelizované zdroje tvořící síť a proměnlivé generování obnovitelných zdrojů a dále vytvářet inteligentní předpovědi spotřeby a získané solární energie. Microgrid Controller optimalizuje místa a systémy, které fungují zcela nebo částečně mimo distribuční síť, a podporuje ukládání, spotřebu, solární zdroje, jiné generátory a kontrolu ostrovních provozů.

Další informace o produktu Microgrid Controller

Opticaster

Opticaster je inteligentní software společnosti Tesla navržený tak, aby maximalizoval ekonomický přínos a splňoval nároky na udržitelnost distribuovaných zdrojů energie. Jako základní modul strojového učení a optimalizace softwaru Tesla pro správu energie předpovídá a optimalizuje spotřebu energie v reálném čase. Správcům budov, majitelům podniků a developerům projektů využívajících obnovitelné zdroje pomáhá Opticaster snižovat výdaje na energii, posilovat podíl energie z obnovitelných zdrojů a v případě potřeby dodávat do sítě čistou energii.

Další informace o produktu Opticaster

Režim virtuálního počítače

S tím, jak fosilní paliva v energetice stále více nahrazuje větrná a solární energie, je v síti k dispozici méně setrvačnosti a mizí přirozená rezerva zajišťující stabilitu v případě poruch v síti. Režim virtuálního počítače Tesla pomáhá tyto výzvy při zajišťování stability řešit tím, že v podstatě emuluje mechanickou setrvačnost. Měniče integrované v řešení Megapack spolu s režimem virtuálního počítače vytvářejí dynamiku, která síť posiluje a umožňuje reagovat na přidanou či odmítnutou spotřebu a udržovat kvalitu napětí v bodě propojení. Větrná farma Hornsdale ve státě Jižní Austrálie dokáže díky režimu virtuálního počítače sama poskytnout až 3 000 megawattsekund setrvačnosti — to je zhruba polovina potřeb státu v této oblasti.

Spojte se s námi ohledně režimu virtuálního počítače