Jak přidávat nebo odebírat vozidla v aplikaci Tesla

Když kupujete vozidlo Tesla od třetí strany, musíte vozidlo přidat v aplikaci Tesla, pokud chcete získat vlastnictví vozu a přístup k funkcím, jako jsou nabíjení Supercharging a asistenční služba.

Převod vlastnictví se od přidání řidiče liší. Řidiče můžete do svého vozu přidat kdykoli v aplikaci Tesla.

Převod vlastnictví

Když koupíte vozidlo Tesla od třetí strany nebo své vozidlo Tesla prodáte, můžete v aplikaci Tesla převést vlastnictví vozidla na nového majitele.

Přidání řidiče se od převodu vlastnictví liší. Přidáním řidiče někomu umožníte přístup k vozidlu. Při převodu vlastnictví se dává novému majiteli přístup ke všem funkcím aplikace Tesla a předchozímu majiteli se odeberou informace o vozidle a přístup k němu.

Poznámka: Každé vozidlo Tesla může mít současně pouze jednoho majitele a jeden Tesla účet.

Přidání vozidla v aplikaci Tesla

Proces přidání vozidla do aplikace Tesla závisí na tom, jakým způsobem jste vozidlo zakoupili.

Pokud jste vozidlo zakoupili prostřednictvím společnosti Tesla, vozidlo se automaticky přidá do aplikace Tesla.

Pokud jste vozidlo nezakoupili prostřednictvím společnosti Tesla, můžete požádat předchozího majitele, aby vám vozidlo převedl přímo prostřednictvím aplikace Tesla.

Pokud jste vozidlo zakoupili od třetí strany, budete si muset nárokovat vlastnictví vozidla. Pokud chcete získat vlastnictví vozidla, ujistěte se, že máte přístup k Wi-Fi a vozidlu, a poté postupujte podle těchto pokynů:

  1. Spusťte aplikaci Tesla.
  2. Klepnutím na název vozidla v levém horním rohu otevřete rozevírací nabídku produktu.
  3. Klepněte na možnost „Přidat produkt“.
  4. Postupujte podle pokynů.

Za účelem získání vlastnictví budete požádáni o zadání identifikačního čísla vozidla (VIN), nahrání dokumentů a zadání údajů o majiteli. Jakmile dokončíte požadavek, může přidání vozidla do aplikace trvat tři až pět dní.

Poznámka: Pokud chcete získat přístup k funkci v Tesla, zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi aplikace Tesla.

Odebrání vozidla v aplikaci Tesla

Pokud již vozidlo nevlastníte, můžete jej odstranit v aplikaci Tesla. Odstraněním vozidla z Tesla účtu ukončíte všechna placená předplatná pro dané vozidlo. Rovněž se tím odstraní veškeré pobídky, které získal nebo využíval původní majitel vozidla. Odebrané pobídky nelze obnovit. Před odebráním vozidla z aplikace Tesla se ujistěte, že již vozidlo nevlastníte nebo k němu již nepotřebujete mít přístup.

Vozidlo můžete v aplikaci Tesla odebrat následujícím způsobem:

  1. Spusťte aplikaci Tesla.
  2. Klepněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.
  3. Klepněte na „Moje produkty“.
  4. Klepněte na zařízení, které chcete odebrat.
  5. Klepněte na „Odebrat nebo převést vlastnictví“.
  6. Postupujte podle pokynů.

Poznámka: Pokud chcete získat přístup k funkci v Tesla, zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi aplikace Tesla.

Pokud převádíte vlastnictví vozidla na nového majitele, obdržíte oba po dokončení procesu e-mail s potvrzením. Tento proces může trvat 3 až 5 pracovních dnů. Kredity na nabíjení Supercharging, upgrady, předplatná a některé další funkce nemusí být přenosné.

Nepřevádějte vlastnictví na nového řidiče, pokud již vozidlo nevlastníte. Přidání nových řidičů do vašeho vozu v aplikaci Tesla zabere jen pár kroků.