Pochopení statistik nabíjení

Statistiky nabíjení v aplikaci Tesla vám pomohou porozumět chování vozu při nabíjení a jeho vztahu k celkové útratě a úsporám za nabíjení vozidla Tesla.

Poznámka: Pro přístup k této funkci musí mít vozidlo verzi softwaru 2021.44.25 nebo vyšší, musíte mít aplikaci Tesla verze 4.5.1 nebo vyšší a používat účet majitele vozidla.

Historie nabíjení

V aplikaci Tesla vyberte možnost „Statistiky nabíjení“. Prohlédněte si měsíční nebo roční historii nabíjení vozidla, která zahrnuje nabitou energii (v kWh) a odhadované výdaje. Chcete-li zobrazit celkovou nabitou energii a výdaje za konkrétní den, klepněte na den v grafu a podržte stisknuto. Můžete také zobrazit procento celkového nabíjení vozidla podle typu místa nabíjení. Typ místa nabíjení se v současné době skládá z následujících položek:

Domácí nabíjení

Náklady na domácí nabíjení se vypočítají podle tarifu sazeb za služby, který jste nastavili v aplikaci pro všechna nabíjení, jež proběhla ve vašem domovském místě.


Supercharger

Náklady na nabíjení Supercharging se zobrazují na základě fakturačních údajů vašeho vozu Tesla za dané období.


Práce

Ve výchozím nastavení se náklady na nabíjení v zaměstnání počítají z průměrné sazby za elektřinu ve vašem regionu. Pokud vaše zaměstnání nabízí bezplatné nabíjení elektromobilu, můžete také zadat vlastní sazbu nebo její hodnotu nastavit na nulu.


Jiné

V části Jiné jsou náklady na veškeré nabíjení, ke kterému dochází na místech mimo váš domov, zaměstnání nebo nabíječky Tesla Supercharger. Ve výchozím nastavení se hodnota Jiné vypočítá na základě průměrné odhadované ceny elektřiny ve vašem regionu. Cenu můžete jednoduše aktualizovat svým vlastním odhadem pro nabíjení na jiných místech.


Úspory za palivo

Úspory za palivo se odvozují od nákladů na nabíjení vašeho vozu Tesla a odhadovaných nákladů na palivo při jízdě ve srovnatelném benzínovém vozidle. Celková útrata za nabíjení je dána následujícími faktory:

Celková útrata za nabíjení = cena doma + cena u nabíječek Supercharger + cena u jiných stanic

Úspory za palivo jsou odhadem toho, kolik peněz ušetříte při jízdě vozem Tesla oproti srovnatelnému benzínovému vozidlu. Úspory za palivo určují následující faktory:

Úspory za palivo = odpovídající ceny za palivo u benzínového vozidla – celkové náklady na nabíjení

*Společnost Tesla předpokládá spotřebu paliva 9,8 km/l pro Model S, 12,8 km/l pro Model 3, 9,4 km/l pro Model X a 10,6 km/l pro Model Y v případě srovnatelných benzínových vozidel.

Náklady

Můžete zobrazit celkovou nebo průměrnou cenu za kWh pro každý typ místa nabíjení vozidla.

Nabíjení vozu Tesla doma je často nejlevnější variantou a úspory ještě můžete navýšit přechodem na tarif se sazbami dle období navržený pro nabíjení elektromobilů, pokud je k dispozici.

Nastavení nákladů na nabíjení

Pokud chcete získat přesný přehled svých úspor a nákladů, nastavte náklady na nabíjení pro jednotlivá místa nabíjení: doma, v zaměstnání a jiné.

Nabíjení doma

Pokud chcete nastavit rychlost nabíjení doma, můžete si buď vybrat sazbu z našeho seznamu, nebo ručně zadat vlastní sazby podle svých potřeb.

Pokud si chcete vybrat sazbu z našeho seznamu, postupujte následovně:

 1. Klepněte na „Poskytovatel služeb“.
 2. Klepněte na „Tarifní plán“.
 3. Klepněte na „Uložit“.

Pokud chcete sazbu nastavit ručně, postupujte následovně:

 1. Klepněte na možnost „Další možnosti“.
 2. Klepněte na možnost „Tarif s vlastní sazbou“.
 3. Zadejte název poskytovatele veřejných služeb a název tarifu.
 4. V závislosti na struktuře cenového tarifu vyberte možnost „Čas použití“, nebo „Sezóny“.
 5. Pokud vaše sazba používá možnost „Čas použití“, klepněte na „období sazby“ a přetažením posuvníku upravte časová období. Klepnutím na možnost ,Přidat časové období‘ přidáte nové období. Je podporováno více období špičky. Tento krok opakujte pro víkendy.
 6. Pokud vaše sazba funguje na základě sezón, nastavte sezónu pomocí úchytů. Pomocí „+“ nebo „–“ můžete přidat nebo odebrat sezóny. Aktuálně jsou podporovány až tři sezóny. Zadejte cenovou sazbu pro tuto sezónu. V závislosti na svém tarifu můžete pro každé časové období nastavit jedinečnou kupní a prodejní cenu.
 7. Opakujte kroky 5 a 6, abyste zohlednili všechny sezóny a časová období.
 8. Zkontrolujte obrazovku se souhrnem a poté klepněte na „Uložit“.

Pro nabíjení v zaměstnání

Ve výchozím nastavení je cena nabíjení v zaměstnání založena na průměrných odhadovaných nákladech na elektřinu v příslušné oblasti. Můžete si ji přizpůsobit tak, aby přesně odrážela vaši zkušenost s odhadem ceny za kWh. Pokud vaše zaměstnání nabízí nabíjení elektromobilu zdarma, nastavte vlastní sazbu na nulu.

Pro jiná místa

Ve výchozím nastavení používá nabíjení na jiných místech cenu založenou na průměrných odhadovaných nákladech na elektřinu v příslušné oblasti. Tuto cenu můžete úpravou vlastní sazby aktualizovat tak, aby přesněji odpovídala zkušenosti s cenou za kWh nabíjení na nejčastěji využívaných místech nabíjení.

Čas použití doma

Můžete si v % nebo v kWh zobrazit celkovou energii spotřebovanou při domácím nabíjení, která byla použita pro vaše vozidlo, a to v každém období použití cenového tarifu: mimo špičku, ve střední špičce a ve špičce.

Chcete-li optimalizovat své celkové výdaje, upřednostněte nabíjení v době mimo špičku.

Často kladené dotazy
Často kladené dotazy Zobrazit vše Skrýt vše