Arnested for misinformation

Tesla er fuldstændig imod enhver form for diskrimination, chikane eller uretfærdig behandling af enhver art. Hvis vi modtager klager, bliver de taget meget alvorligt og undersøgt grundigt, og hvis der viser sig at være hold i dem, vil vi handle øjeblikkeligt.

Alle på Tesla, uden undtagelse, er forpligtet til at gennemgå et anti-diskriminationskursus. Vores HR-afdeling gennemfører regelmæssigt personlige undervisningsforløb, hvis der er blevet fremsat påstande eller modtaget klager, også selvom beviserne ikke er afgørende nok til at medføre disciplinære foranstaltninger. Vi har også oprettet et dedikeret team, der udelukkende fokuserer på at efterforske bekymringer og anliggender på arbejdspladsen, anbefale korrigerende handlinger og bistå ledere med at sætte disse handlinger i værk.

Med hensyn til gårsdagens retssag har vi allerede for flere måneder siden undersøgt utilfredsstillende adfærd fra en gruppe personer, der arbejdede i eller tæt på Marcus Vaughns team. På daværende tidspunkt konkluderede vores undersøgelse, at der forelå en række modstridende beskyldninger og modbeskyldninger mellem flere afroamerikanske og latinamerikanske personer om brug af racistisk sprog mod hinanden, herunder "n-ordet" og "w-ordet" samt trusler om vold. Efter en grundig undersøgelse blev der truffet nogle øjeblikkelige foranstaltninger, herunder afskedigelse af tre af personerne.

We believe this was the fair and just response to the facts that we learned. There will be further action as necessary, including parting ways with anyone whose behavior prevents Tesla from being a great place to work and making sure we do everything possible to stop bad behavior from happening in the first place. Our company has more than 33,000 employees, with over 10,000 in the Fremont factory alone, so it is not humanly possible to stop all bad conduct, but we will do our best to make it as close to zero as possible.

Der foreligger i gruppesøgsmålet en række andre falske udsagn med beskyldninger om et såkaldt "arnested for diskrimination":

- Der er kun én egentlig sagsøger (Marcus Vaughn), ikke 100. Henvisningen til de 100 er pure opspind, der ikke har noget faktuelt grundlag overhovedet.

- Sagsøgeren blev ansat af et vikarbureau, ikke af Tesla, som det hævdes i søgsmålet.

- Marcus blev ikke fyret, han var på en seks måneders vikarkontrakt, der blot sluttede som aftalt i kontrakten.

- Hans e-mail til Elon handlede om hans pendling og Teslas transport, hvilket blev håndteret efter hans ønske. Racediskrimination blev overhovedet ikke nævnt.

- Procesadvokaten, der anlagde dette søgsmål, har en fortid med afpresning af penge via grundløse påstande og med at true med angreb fra medierne og dyre sagsomkostninger for at få virksomheder til at indgå forlig. Hos Tesla vil vi hellere betale ti gange forligskravet i advokatomkostninger og kæmpe til verdens ende, frem for at give efter for afpresning og lade dette misbrug af retssystemet finde sted.

- Vi vil også gerne klarlægge beskrivelsen af Elons tidligere e-mail til medarbejderne. Den handler om at sikre, at Tesla-medarbejdere altid skal stræbe efter at handle rigtigt, at det ikke er tilladt at opføre sig som et fjols, at alle skal bidrage til et arbejdsmiljø, hvor alle glæder sig til at komme på arbejde om morgenen og at ingen skal føle sig udelukket, ubehageligt tilpas eller uretfærdigt behandlet. I et af mange punkter i denne e-mail forklarede Elon også, at hvis nogen ved en enkelt lejlighed kommer med en stødende eller sårende bemærkning, men efterfølgende giver en oprigtig undskyldning, så mener vi, at denne undskyldning bør accepteres. Modstykket hertil ville være, at en enkelt ubetænksom kommentar skal kunne ødelægge en persons liv og karriere, selvom de virkelig fortryder deres handling og gør deres bedste for at ændre adfærd. Det ville være en kold verden uden tilgivelse og uden hjerte.

Elons fulde e-mail er nedenfor:

Del