Gør det selv - Model X

Tesla-ejere, der ønsker at udføre grundlæggende procedurer eller vedligeholdelse af deres Model X, kan gøre det uden at skulle planlægge en serviceaftale. Du skal kun udføre en procedure, hvis du føler dig tryg ved det, og du skal altid følge alle vejledninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du besøge supportsiden.

 

Genstart af touchskærmen

Hvis din touchskærm ikke reagerer eller viser usædvanlig adfærd, kan du genstarte den for potentielt at løse problemet.

Advarsel: Af hensyn til sikkerheden for personer i bilen samt andre trafikanter må genstart af touchskærmen kun udføres, når bilen er i Park.

 • Skift til Park.
 • Hold begge rulleknapperne nede på rattet, indtil touchskærmen bliver sort.
 • Efter et par sekunder vises Tesla-logoet. Vent cirka 30 sekunder, indtil touchskærmen genstartes. Hvis touchskærmen stadig ikke reagerer, eller udviser usædvanlig adfærd, efter et par minutter, skal du prøve at genstarte bilen.

Bemærk: Hvis du genstarter touchskærmen med rulleknapperne slukker eller tænder Model X ikke.

Tilbage til toppen

 

Genstart af bilen

Hvis din bil udviser usædvanlig adfærd, eller hvis der forekommer en ubeskrevet alarm, kan du prøve at genstarte bilen for potentielt at løse problemet.

 • Skift til Park.
 • Tryk på 'Controls' > 'Safety and Security' > 'Power Off' på touchskærmen.
 • Vent i mindst to minutter uden at interagere med bilen. Undlad at åbne dørene, røre bremsepedalen, trykke på touchskærmen osv.
 • Når der er gået to minutter, skal du trykke på bremsepedalen for at vække bilen.

Tilbage til toppen

 

Sådan parrer du en Bluetooth-telefon

Med parring kan du bruge din Bluetooth-kompatible telefon handsfree til at foretage og modtage telefonopkald, få adgang til din kontaktliste, seneste opkald mv. Det giver dig også mulighed for at afspille mediefiler fra din telefon. Når en telefon er parret, kan Model X oprette forbindelse til den, når telefonen er inden for rækkevidde.

For at parre en telefon skal du følge disse trin, mens du sidder i Model X:

 • Sørg for, at både touchscreen og telefon er tændt.
 • Aktiver Bluetooth på din telefon, og kontroller, at den er synlig.
  Bemærk: På nogle telefoner kan det være nødvendigt, at du går til Bluetooth-indstillingerne for resten af proceduren.
 • Tryk på Bluetooth-ikonet øverst på bilens touchscreen.
 • Tryk på "Tilføj ny enhed"> "Start søgning" på touchskærmen. På touchskærmen vises en liste over alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for driftsafstand.
 • Tryk på telefonen, der skal parres, på bilens touchscreen. Inden for et par sekunder viser bilens touchscreen et tilfældigt genereret tal, og telefonen skal vise det samme tal.
 • Kontrollér, at nummeret, der vises på din telefon, svarer til nummeret, der vises på bilens touchscreen. Bekræft derefter parring på din telefon.
 • Hvis du bliver bedt om det på din telefon, skal du angive, om du vil tillade, at Model X får adgang til dine kontakter og mediefiler.

Model X opretter automatisk forbindelse til telefonen, og bilens touchskærm viser Bluetooth-symbolet ved siden af telefonens navn for at vise, at forbindelsen er aktiv, når parringen er udført.

Tilbage til toppen

 

Tilslutning til Wi-Fi

Wi-Fi er tilgængelig som en dataforbindelsesmetode og er ofte hurtigere end mobilnet. Tilslutning til Wi-Fi er særligt nyttig i områder med begrænset eller ingen mobil forbindelse. For at sikre hurtig og pålidelig levering af software og kortopdateringer anbefaler Tesla at lade din bil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, når det er muligt (for eksempel, hvis den parkeres i din garage i løbet af natten).

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk:

 • Tryk på mobilikonet (som regel LTE eller 3G) i øverste hjørne af din touchskærm. Model X vil begynde at scanne og vise de registrerede Wi-Fi-netværk, som er inden for rækkevidde.
 • Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil bruge, indtast adgangskoden (hvis det er nødvendigt), og tryk derefter på "Bekræft."
 • Dit køretøj forbindes til Wi-Fi-netværket og vil automatisk oprette forbindelse til det, når netværket er inden for rækkevidde.

Du kan også oprette forbindelse til et skjult netværk, som ikke vises på listen over scannede netværk. Du skal bare trykke på "Wi-Fi-indstillinger", indtaste navnet på netværket i den viste dialogboks, vælge sikkerhedsindstillingen og derefter trykke på "Tilføj netværk".

Bemærk! Hvis mere end ét tidligere forbundet netværk er inden for rækkevidde, forbinder Model X sig med det, der senest er anvendt.

Bemærk: Du kan også bruge et mobil-hotspot eller din telefons internetforbindelse via Wi-Fi-tethering (med forbehold for gebyrer og begrænsninger fra dit mobilselskab).

Bemærk: Ved Tesla Servicecentre, forbinder Model X sig automatisk med Tesla Service Wi-Fi-netværket.

Tilbage til toppen

 

Programmering af HomeLink ®

Sådan programmerer du HomeLink ® (hvis monteret):

 • Parker Model X, så den forreste kofanger er foran garagedøren, porten, eller det lys, du ønsker at programmere.

  Forsigtig: Enheden kan blive åbnet eller lukket under programmeringen. Før programmering skal du sikre dig, at enheden er fri for andre personer eller genstande.

 • Hent enhedens fjernbetjening, og sørg for, at den har et sundt batteri. Tesla anbefaler udskiftning af batteriet på enhedens fjernbetjening, inden du programmerer HomeLink.
 • Tryk på ikonet HomeLink øverst på bilens touchskærm.
 • Tryk på 'Create HomeLink', og vælg derefter den tilstand, du ønsker at bruge: Standard, D-Mode eller UR-Mode.
 • Brug touchskærmen til at indtaste et navn på din enhed, og tryk på 'Enter' eller 'Create HomeLink'.
 • Tryk på "Start" og følg instruktionerne på skærmen.
  Bemærk: Hvis du ser en skærm kaldet "Train the receiver" under programmeringen af enheden, skal du huske, at dette er et tidsfølsomt trin. Når du har trykket på knappen Lær/Programmer/Smart på enhedens fjernbetjening, har du kun cirka 30 sekunder til at vende tilbage til din bil, trykke på "Continue", og derefter trykke to gange på navnet på den trænede HomeLink-enhed. Overvej at have en assistent til at hjælpe med dette trin.
 • Når din enhed er programmeret, skal du trykke på "Save" for at fuldende HomeLink-programmeringsprocessen.
 • Kontroller, om HomeLink virker som forventet. I nogle tilfælde kan programmeringsprocessen kræve flere forsøg, før det lykkes.

Når programmeringen er udført, kan du betjene enheden ved at trykke på det tilsvarnde HomeLink-ikon på statusfeltet på skærmen. HomeLink kan huske placeringen af dine programmerede enheder. Når du nærmer dig et kendt sted, vil HomeLink-styringen på bilens touchskærm automatisk falde ned. Når du kører væk, forsvinder den.

Bemærk! Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kompatibilitetsspørgsmål, skal du kontakte HomeLink.

Tilbage til toppen

 

Polering af bremserne

Du bør køre bremserne til efter udskiftning af bremseklodser og/eller bremseskiver. Derudover kan du ved at køre bremserne til muligvis eliminere en situation, hvor bremserne udsender en skinger hylelyd i forbindelse med opbremsninger, især hvis lyden opstår ved kørsel i regnvejr og ved kørsel i kolde og/eller fugtige klimaer, eller hvis der er overfladerust på bremsekomponenterne. Bemærk, at alle køretøjer med skivebremser kan udvikle denne hylelyd, og at bremseevnen ikke påvirkes af det.

Sådan køres bremserne til:

Bemærk: Sørg for at overholde alle lokale love vedrørende trafiksikkerhed og kun udføre manøvren et passende sted med meget lidt eller ingen trafik, hvor en sådan aktivitet er lovlig.

 • På touchskærmen skal du trykke på "Indstillinger" > "Kørsel" > "Regenerativ bremsning" > "Lav".
 • Bemærk: Denne indstilling findes ikke på nyere køretøjer. Hvis denne indstilling ikke findes, skal du fortsætte med proceduren.

 • Kør køretøjet ved ca. 80 - 90 km/t på en lige vej.
 • Anvend et moderat, konstant tryk på bremsepedalen for langsomt at decelerere bilen, og slip den igen ved 15 km/t.
 • Gentag denne procedure seks gange, og vent mindst 30 sekunder mellem hver opbremsning.

Bemærk: Hvis støjniveauet stadigvæk fortsætter, skal du bruge din mobil-app til at kontakte Tesla eller planlægge en serviceaftale.

Tilbage til toppen

 

Sådan låser du op for og starter dit køretøj vha. Teslas mobil-app

Du kan benytte mobil-appen til at låse op for og starte Model X. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor du ikke har din nøgle eller ikke er fysisk tæt på køretøjet (hvis du f.eks. vil låse op for køretøjet for din ægtefælle, mens du selv er i den anden ende af byen).

Bemærk: Din telefon og dit køretøj skal begge være aktivt forbundet med et mobilnetværk, og mobiladgang skal være aktiveret på touchskærmen (Controls > Safety & Security > Allow Mobile Access), så mobil-appen kan kommunikere med dit køretøj. Tesla anbefaler, at du altid har en funktionel, fysisk nøgle, der er tilgængelig, hvis du parkerer i et område med begrænset eller fraværende mobilservice såsom en indendørs parkeringsgarage.

Sådan låser du op for dit køretøj vha. mobil-appen:

 • Åbn mobil-appen.
 • Tryk på 'Betjening'> 'Lås op'.
 • Tryk på 'Ja' i bekræftelsesvinduet.

Sådan starter du dit køretøj vha. mobil-appen:

 • Åbn mobil-appen.
 • Tryk 'Betjening' > 'Start.'
 • Indtast adgangskoden til din Tesla-konto i bekræftelsesvinduet.

Bemærk: Du har to minutter til at påbegynde kørslen, efter at du har aktiveret nøglefri kørsel. Hvis der går længere tid end to minutter, før du påbegynder kørslen, så skal du aktivere nøglefri kørsel igen.

Tilbage til toppen

 

Udskiftning af nøglebatteriet

Nøglens batteri holder ca. et år ved normal brug. Når batteriet er lavt, vises en meddelelse på instrumentpanelet. Følg disse trin for at udskifte det:

Bemærk: Tesla anbefaler, at du udskifter batteriet i alle nøgler på samme tid.

 • Åbn dækslet i bunden med nøgleringen med knappen nedad på en blød overflade vha. et værktøj med en flad klinge eller med din fingernegl.
  Bemærk: Hvis der er en nøglering i nøglen, kan du åbne bunddækslet ved at placere din tommelfinger mod "X" i bunddækslet og derefter trække nøgleringen mod dig selv (og derved skubbe nøglen ud af dækslet). Du kan også lirke dækslet af ved at bruge et lille redskab med en flad klinge, en negl eller værktøjet fra Tesla, mod nøgleringen.
 • Fjern batteriet ved forsigtigt at løsne det fra holdeklipsene i en vinkel.
 • Isæt det nye batteri (type CR2354) med "+" -siden opad. Batteriet sidder stramt, så du skal skubbe det på plads i en vinkel mod den positive kontakt (kontakten placeret tæt på midten af nøglen), og derefter trykke ned på den anden side, mens du sikrer, at det sidder rigtigt.
  Bemærk: Tesla anbefaler at bruge Panasonic CR2354-batterier. Disse kan købes gennem online-forhandlere og i lokale supermarkeder.
  Forsigtig: Batteriet skal sidde mod fjederen på den positive kontakt. Placer ikke batteriet oven på kontakten og tving det ikke ned lodret. Hvis du gør det, kan det skade kontakten.
  Bemærk: Tør batteriet af, inden det monteres, og undgå at røre ved plane overflader. Fingermærker på de flade overflader af batteriet kan reducere batteriets levetid.
 • Hold dækslet i en vinkel, juster tapperne på den bredeste side af dækslet med de tilsvarende åbninger på nøglen, og tryk derefter dækslet fast på nøglen, indtil det klikker på plads.
 • Kontroller, at nøglen fungerer, når du låser din bil.

Tilbage til toppen

 

Låse op, når nøglen ikke fungerer

Hvis Model X ikke låser op, når du går hen til den, eller når du dobbeltklikker på oplåse-knappen øverst på din nøgle, kan nøglens batteri være dødt. Selv hvis dette er tilfældet, kan du stadig bruge nøglen til at låse og køre Model X.

Bemærk: Selvom du stadigvæk kan bruge din nøgle, bør du overveje at bruge mobilappen til at fjernoplåse og starte bilen. Udskift derefter nøgleens batteri, når det kan lade sig gøre.

For at låse Model X op (og deaktivere alarmen) vha. nøglen, skal du først placere nøglen ved bunden af dørstolpen mellem fordøren og falcon wing-døren på førersiden af bilen. Tryk derefter på førerdørhåndtaget. Hvis Model X ikke låser op, skal du prøve at justere nøglens position og prøve igen. Nøglen skal være i den rigtige position, for at bilen kan låse op. Hvis Model X stadig ikke låser op, skal du fjerne og geninstallere nøglens batteri og prøve igen.

Bemærk: Følgende illustration forudsætter et venstrestyret køretøj (LHD). På et køretøj med højrestyring (RHD) er det omvendt.

For at køre Model S, når du har fået adgang til kabinen, skal du placere bunden af nøglen mod midterkonsollen, umiddelbart under 12 V-stikkontakten og derefter træde bremsepedalen ned og holde den nede for at starte Model S.

Bemærk: Oplåsning af Model S ved hjælp af denne metode deaktiverer funktionen Walk Away Lock. Du skal genaktivere Walk Away Lock manuelt, når du har udskiftet nøglens batteri.

Tilbage til toppen

 

Udskiftning af HEPA-filteret

Hvis det er monteret, anbefaler Tesla at udskifte HEPA-filteret hver 3. år (hvert år i Kina).

Sådan udskiftes HEPA-filteret:

 • Åbn motorhjelmen.
 • Afmonter det bageste skørt under motorhjelmen.
 • Fjern både det venstre og højre skørt under motorhjelmen.
 • Afmonter det forreste skørt under motorhjelmen.
 • Fold forsigtigt bagagerummets tætninger tilbage for at løsne den forreste del af tæppet fra opbevaringsrummet under motorhjelmen, afbryd derefter det elektriske stik fra begge lamper i opbevaringsrummet under motorhjelmen.
 • Afmonter tæppet fra opbevaringsrummet under motorhjelmen.
 • Afmonter de fastgørelseselementer (x20), der fastholder opbevaringsrummet under motorhjelmen på køretøjet.
 • Fjern opbevaringsrummet under motorhjelmen fra køretøjet.
 • Løsn det gamle HEPA-filter fra kanalen.
 • Sæt det nye HEPA-filter på plads, så det fastgjort af kanalen.
 • Sæt opbevaringsrummet under motorhjelmen på plads, og spænd derefter fastgørelseselementerne (x2), der fastgør den:
  • 6 fastgørelseselementer (7 Nm)
  • 4 fastgørelseselementer (7 Nm)
  • 10 fastgørelseselementer (4 Nm)
 • Læg tæppet tilbage i opbevaringsrummet under motorhjelmen.
 • Tilslut de elektriske stik til lamperne i opbevaringsrummet under motorhjelmen, juster derefter tætningen igen for at forhindre, at der trænger noget ind.
 • Genmonter det forreste, venstre, højre og bageste skørt under motorhjelmen, luk derefter motorhjelmen.

Tilbage til toppen

 

Installation af trådløs telefonlader

Den trådløse telefonlader kan købes i Teslas onlinebutik. Udfør følgende for at installere den trådløse telefonlader i Model X udstyret med en midterkonsol:

 • Åbn glidelåget på midterkonsollen og telefondockingdøren.
 • Fjern telefonens dockingmåtte ved at løfte den lige op.
 • Brug en Philips-skruetrækker til at fjerne skruerne (x2), der fastgør det eksisterende beslag til telefondockingadapteren til midterkonsollen. Fjern den eksisterende telefondock, hvis den er monteret.
 • Sænk telefondockingdøren delvist, og skub derefter beslaget til telefondockingadapteren mod fronten af bilen. Fjern beslaget til telefondockingadapteren ved at række ind i midterkonsollen.
 • Sænk telefondockingdøren delvist, og monter derefter det nye beslag til telefondockingadapteren.

  Bemærk: Sørg for, at clipsene er sat helt ind i midterkonsollen.

 • Juster hullerne i beslaget til den nye telefondockingadapter med hullerne i midterkonsollen, og monter derefter skruerne (x2), der fastgør beslaget til telefondockingadapteren på midterkonsollen (tilspænd til 0,28 Nm/0,2 ft-lbs).
 • Indsæt USB-kablet nedad gennem åbningen i beslaget til telefondockingadapteren.
 • Sænk telefondockingdøren delvist, og indsæt derefter den nye trådløse telefonoplader, så clipsene på hver side er justeret med åbningerne på midterkonsollen. Tryk den trådløse telefonlader nedad, indtil du hører et klik, og den trådløse telefonoplader er fastgjort på sikker vis.
 • Før USB-kablet, så det går op og gennem åbningen bag det nye beslag til telefondockingadapteren. Træk i USB-kablet, så kablet er stramt under telefondockingdøren.
 • Før USB-kablet omhyggeligt igennem holdeclipsene på kanalen i den støbte plastik i midterkonsollen.

  Forsigtig: Pas på ikke at beskadige holdeclipsene.

 • Sæt USB-stikket i en af portene på midterkonsollen.
 • Geninstaller telefonens dockingmåtte, så hakket er justeret med USB-kablet. Sørg for at trykke på den forreste del, så den fastgøres under beslaget til telefondockingadapteren og er placeret helt plant med midterkonsollen.

Tilbage til toppen

 

Kontrol og justering af dæktryk

Følg disse trin, når dækkene er kolde, og hvis Model X har holdt stille i mere end tre timer:

 • Se informationsmærkaten om dæk og belastning på midterdørstolpen for at læse om dæktryk.
 • Tag ventilhætten af.
 • Pres en nøjagtig dæktryksmåler mod ventilen for at måle trykket.
 • Tilfør eller fjern om nødvendigt luft, indtil det korrekte tryk er nået.
  Bemærk: Du kan lukke luft ud ved at trykke på metaltappen midt i ventilen.
 • Kontroller trykket igen med dæktryksmåleren.
 • Gentag trin 3 og 4 efter behov, indtil dæktrykket er korrekt.
 • Sæt ventilhætten på igen for at forbygge, at der kommer snavs i ventilen. Kontroller jævnligt, om ventilen er beskadiget eller utæt.

Tilbage til toppen

 

Kørsel for at kalibrere kameraer

Model X skal bevæge sig meget præcist, når Autopilot-funktionerne bliver brugt. Derfor skal kameraerne færdiggøre en selvkalibreringsproces, før visse funktioner (for eksempel Adaptiv fartpilot eller Autosteer) kan bruges første gang eller efter visse servicereparationer. For din bekvemmelighed vises en fremskridtsindikator på instrumentpanelet.

Kalibrering udføres typisk efter kørsel 32-40 km, men afstanden varierer afhængigt af vej- og miljøforhold. Kørsel på en lige vej med meget synlige vognbanelinjer gør det muligt for Model X at kalibrere hurtigere. Når kalibreringen er færdig, er Autopilot-funktionerne tilgængelige til brug. Kontakt kun Tesla, hvis din Model X ikke har afsluttet kalibreringsprocessen, efter du har kørt 160 km.

Bemærk: Hvis du forsøger at bruge en funktion, der ikke er tilgængelig, før kalibreringen er fuldført, aktiveres funktionen ikke, og touchskærmen viser en meddelelse.
Bemærk: Model X skal gentage kalibreringsprocessen, hvis kameraerne bliver serviceret af Tesla, og i nogle tilfælde efter en softwareopdatering.
Bemærk: Selvkalibreringsprocessen kan kun anvendes på Model X-biler, som er bygget efter ca. 12. oktober 2016.

Tilbage til toppen

 

Udskiftning af motorhjelmsstøtter

Dine motorhjelmsstøtter kan udskiftes, hvis de af en eller anden grund ikke længere fungerer. Sådan udskiftes dine motorhjelmsstøtter:

 • Åbn motorhjelmen, og brug en ikke-skadende stiver til at understøtte den midlertidigt.
 • Afmonter det bagerste midterste skørt under motorhjelmen.
 • Afmonter det venstre og højre skørt under motorhjelmen.
 • Brug et udtræksværktøj til at løsne clipsen på den nederste støtte, og træk støtten af monteringen på køretøjets karosseri.
 • Brug et udtræksværktøj til at løsne clipsen på den øverste støtte, og træk støtten af monteringen på motorhjelmen. Afmonter den gamle støtte fra køretøjet.
 • Rengør monteringsstederne på køretøjet, og smør derefter begge drejeledspunkter på den nye støtte.
 • Fastgør enden af støttens stang på køretøjets karosseri og derefter støttens karosseriende på motorhjelmen. Sørg for, at clipsene er fastgjort.
 • Afmonter motorhjelmsstiveren, og sørg for, at motorhjelmen åbner og lukker som forventet.
 • Monter det venstre og højre skørt under motorhjelmen.
 • Monter det bageste skørt under motorhjelmen.

Tilbage til toppen

 

Efterfyldning med sprinklervæske

Den eneste beholder, som du kan komme væske i, er beholderen til sprinklervæske, som er placeret bag det forreste bagagerum. Når niveauet er lavt, vises en meddelelse på touchskærmen.

Sådan påfyldes sprinklervæske:

 • Åbn motorhjelmen.
 • Rengør omkring påfyldningsdækslet inden åbning for at undgå, at snavs kommer ind i beholderen.
 • Åbn påfyldningsdækslet.
 • Fyld beholderen og undgå at spilde, indtil væskestanden er synlig lige under påfyldningshalsen.
 • Tør straks eventuelt spild på, og vask det berørte område med vand.
 • Sæt påfyldningsdækslet på igen.

Bemærk: Nogle nationale eller lokale bestemmelser begrænser brugen af flygtige organiske forbindelser (VOC). VOC'er bruges almindeligvis som frostvæske i sprinklervæske. Brug kun en sprinklervæske med begrænset VOC-indhold, hvis det giver tilstrækkelig frysemodstand i alle klimaer, hvor du kører Model X.

Forsigtig: Tilsæt ikke sprinklervæsker, der indeholder vandafvisende midler eller insektrens. Disse væsker kan forårsage striber, udtværing eller støj.

Advarsel: Ved temperaturer under 4 ° C (40 ° F) skal du bruge en sprinklervæske med frostvæske. Ved koldt vejr kan brug af sprinklervæske uden frostvæske forringe sigtbarheden gennem forruden.

Advarsel: Sprinklervæske kan irritere øjne og hud. Læs og følg instruktionerne fra producenten af sprinklervæsken.

Tilbage til toppen

 

Udskiftning af viskerbladene

For at opnå optimal ydeevne skal du udskifte viskerbladene mindst en gang om året.

Bemærk: Monter kun viskerblade, der er identiske med de originale viskerblade. Brug af uoriginale viskerblade kan beskadige viskersystemet og forruden.

Bemærk: Sprinklersystemet er en integreret del af viskerbladene på Model X.

Udskiftning af viskerbladene:

 • Skift til Park og sluk for vinduesviskerne.
 • Tryk på Controls > Service > Vinduesviskere i serviceposition > ON for at flytte vinduesviskerne til servicepositionen.
 • Løft viskerarmen et stykke væk fra forruden, kun højt nok til at få adgang til viskerbladet.

  Advarsel: Viskerblade låses ikke i en løftet position. Løft ikke en viskerarm ud over den påtænkte position.

 • Tryk på de to tapper for at frigøre viskerbladet fra viskerarmen.

  Forsigtig: Viskerbladet er stadig forbundet med slangen til sprinklersystemet, og det kan ikke afmonteres endnu.

 • Læg et håndklæde mellem viskerarmen og forruden for at undgå ridser eller revner i forruden.
 • Frakobl slangen til sprinklersystemet fra viskerbladet, og hold øje med at du undgår at spilde sprinklervæske.
 • Sæt slangen til sprinklersystemet helt ind i niplen på det nye viskerblad.
 • Juster det nye viskerblad på viskerarmen og skub det mod enden af viskerarmen, indtil det låses fast på plads.
 • Sluk Vinduesviskere i serviceposition for at returnere vinduesviskerne til deres normale position.

Tilbage til toppen

 

Justering af åbningshøjde på bagklap

Du kan justere åbningshøjden på en elektrisk bagklap for at gøre det nemmere at nå eller for at undgå lave lofter eller objekter (f.eks. en garagedør eller lampe):

 • Åben bagklappen, og sænk eller hæv den manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 • Tryk på knappen på undersiden af bagklappen og hold den nede i to sekunder, indtil du hører en bekræftelseslyd.
 • Bekræft, at du har indstillet den til den ønskede højde ved at lukke bagklappen og derefter åbne den igen.

Tilbage til toppen

 

Manuel frakobling af ladekablet

Hvis de sædvanlige metoder til frakobling af ladekablet fra ladeindgangen (med afbryderknappen til ladehåndtag, touchskærm eller mobil-app) ikke fungerer, skal du omhyggeligt følge disse trin:

 • Sørg for, at Model 3 ikke oplader, ved at vise ladeskærmen på touchskærmen. Tryk om nødvendigt på "Stop opladning".
 • Åbn bagagerummet bagi.
 • Træk ladeindgangens udløserkabel nedad for at frigøre opladningskablet.

  Bemærk: Udløserkablet kan være forsænket i åbningen af interiøret.
 • Træk ladekablet fra ladeindgangen.

Forsigtig: Udløserkablet er kun beregnet til brug i situationer, hvor ladekablet ikke kan frigives fra ladeindgangen ved brug af de sædvanlige metoder. Vedvarende brug kan resultere i beskadigelse af udløserkablet eller opladningsudstyret.

Advarsel: Undlad at udføre denne procedure, mens din bil er i gang med at oplade, eller hvis der vises nogen orange højspændingsledere. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i elektrisk stød og alvorlig personskade eller beskadigelse af bilen. Hvis du er usikker på, hvordan du kan udføre denne procedure sikkert, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

Advarsel: Forsøg ikke at fjerne ladekablet, mens du samtidigt begynder at tage udløserkablet ud. Træk altid udløserkablet ned og hold det, før du forsøger at fjerne ladekablet fra ladeindgangen. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i elektrisk stød og alvorlig personskade.

Tilbage til toppen

 

Afmontering og montering af dæksler til hjulmøtrikker

Hvis din Model X er forsynet med dæksler til hjulmøtrikker, skal du fjerne dem for at få adgang til hjulmøtrikkerne.

Sådan fjernes et dæksel til en hjulmøtrik:

 • Indsæt den buede del af hjulmøtrikværktøjet (placeret i handskerummet) i hullet i bunden af Teslas "T."
 • Bevæg hjulmøtrikværktøjet, så det sættes helt ind i hullet i dækslet til hjulmøtrikken.
 • Drej hjulmøtrikværktøjet, således at den buede del rører midten af dækslet til hjulmøtrikken.
 • Træk hjulmøtrikværktøjet væk fra hjulet, indtil dækslet til hjulmøtrikken er løsnet.

Sådan monteres dækslet til hjulmøtrikken:

 • Juster dækslet til hjulmøtrikken på plads.
 • Skub på dækslet til hjulmøtrikken, indtil det klikker helt på plads.

Tilbage til toppen

 

Ladeportens statuslamper

Når din ladeport er åben, ændres statuslampens farve for at kommunikere dens aktuelle tilstand og hjælpe med at foretage fejlfinding af problemer i det usandsynlige tilfælde, at der forekommer et. Som en påmindelse slukker ladeportens lys efter en kort tidsperiode, hvis køretøjet er låst (for eksempel hvis du går hen til bilen, når den er blevet opladet i et stykke tid).

Når du tilslutter dit køretøj, skal du overveje at overvåge ladeindgangens farve, før du går væk. Hvis du ser et rødt eller gult lys, kan fejlfinding af problemet, før du går, sikre, at opladningen lykkes.

Farve på ladeportens lys Betydning Løsning

HVID - KONSTANT

(normal reaktion)

Model X er klar til at oplade, og stikket er ikke isat, eller låsen på ladeporten er ikke låst, og stikket er klar til at blive fjernet. Sæt ladestikket i, hvis du ønsker at oplade, eller fjern ladestikket, hvis opladningen er afsluttet.

BLÅ - BLINKER

(normal reaktion)

Model X kommunikerer aktivt med ladestationen. Intet. Vent et par sekunder på, ladeporten enten begynder at blinke grønt (opladning) eller skifter til konstant blå (en opladning er planlagt senere).

BLÅ - KONSTANT

(handling kan være påkrævet)

Model X registrerer, at et stik er blevet sat i, og opladningen er planlagt til at begynde på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Oplader ikke aktivt. Hvis du ønsker at oplade med det samme, skal du deaktivere Scheduled Charging eller trykke påStart Charging på touchskærmen eller på din mobil-app. Hvis indstillingen under Scheduled Charging er tiltænkt, kræves der ikke yderligere handlinger. Som en påmindelse husker Scheduled Charging din position.

GRØN - BLINKER

(normal reaktion)

Opladningen er i gang. Når Model X nærmer sig fuld opladning, blinker lyset langsommere. Intet. Fjern ladekablet, når du er færdig med at oplade.

GRØN - KONSTANT

(normal reaktion)

Opladningen er fuldført. Fjern ladekablet, når du er klar til at køre.

GUL - KONSTANT

(handling påkrævet)

Stikket er ikke sat helt ind i ladeporten. Hold stikket ud for ladeporten, og sæt det helt i. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du kontrollere ladeporten og stikket for blokerende genstande. Prøv et andet ladekabel, hvis du ikke finder blokerende genstande.

GUL - BLINKER

(handling påkrævet)

Model X oplader med reduceret strømstyrke, fordi stikket ikke er sat helt ind i ladeindgangen. Hold stikket ud for ladeporten, og sæt det helt i. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du kontrollere ladeporten og stikket for blokerende genstande. Prøv et andet ladekabel, hvis du ikke finder blokerende genstande.

RØD - KONSTANT

(handling påkrævet)

Der er registreret en fejl, og opladningen er blevet afbrudt eller kan ikke begynde. Se, om der vises en fejlmeddelelse på instrumentpanelet eller touchskærmen. Hvis der ikke er en fejl, skal du prøve at bruge et andet ladekabel eller at nulstille ladekilden (se statuslamperne på mobilstikket eller ladeboksen, hvis det er relevant). Hvis et andet ladekabel ikke fungerer, skal du slukke og tænde køretøjet ved hjælp af touchskærmen og prøve igen.

INTET LYS

(normal reaktion)

Model X er låst og har været i dvale i et stykke tid. Intet. Når køretøjet låses op eller der trykkes på knappen på ladehåndtaget, vises ladeportens statuslamper igen.

Tilbage til toppen

 

Statuslamper på Gen 2-mobilstik

Under normale forhold lyser Tesla-logoets lamper sekventielt under opladningen, og den røde lampe er slukket. Du kan identificere eventuelle problemer ved at holde øje med disse lamper.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at nulstille enheden ved at frakoble mobilstikket fra bilen eller strømudtaget.

Grønne lamper Rød lampe Betydning Løsning
Alle til i 1 sekund Slukket Opstartssekvens. Intet. Mobilstikket startes.
Alle til Slukket Strømmen er tilsluttet. Mobilstikket er tilsluttet og venter, men der sker ingen opladning. Kontrollér, at mobilstikket er sat i køretøjet.
Streaming Slukket Opladningen er i gang. Intet. Mobilstikket oplader.
Streaming 1 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i køretøjsstikket. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv at foretage opladningen et køligere sted, f.eks. indendørs eller i skyggen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Streaming 2 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i stikket, som sluttes til mobilstikkets styreenhed. Tag mobilstikket ud af både køretøjet og væggen. Kontroller, at adapteren er helt indsat, sæt mobilstikket i væggen og slut derefter til køretøjet. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Streaming 3 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i mobilstikkets styreenhed. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv at foretage opladningen et køligere sted, f.eks. indendørs eller i skyggen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Streaming 4 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i vægudtaget. Kontroller, at stikkontakten er egnet til opladning, og at stikket sidder korrekt. Prøv at tilslutte til et andet udtag. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl.
Streaming 5 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret en fejl i adapteren. Kontrollér, at mobilstikkets adapter er tilsluttet korrekt.
Slukket 1 blink Jordfejl. Der afledes strøm via en potentielt usikker vej. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv et andet udtag. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket 2 blink Mistet jordforbindelse. Mobilstikket registrerer mistet jordforbindelse. Kontrollér, at strømudtaget er korrekt jordet. Prøv at tilslutte til et andet udtag. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl.
Slukket 3 blink Fejl i relæ/kontaktor. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv et andet udtag. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket 4 blink Over- eller underspændingsbeskyttelse. Kontroller, at stikkontakten er egnet til opladning, og at stikket sidder korrekt. Prøv at tilslutte til et andet udtag. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl.
Slukket 5 blink Fejl i adapter. Kontrollér, at mobilstikkets adapter er tilsluttet korrekt.
Slukket 6 blink Pilotniveaufejl. Pilotniveauet er forkert. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv et andet udtag. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket 7 blink Fejl i software eller fejltilpasning. Opdater køretøjets firmware, hvis det er tilgængeligt. Hvis en opdatering ikke er tilgængelig, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket Aktiveret Egenkontrol mislykket. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Hvis fejlen fortsætter, skal mobilstikket kobles fra både køretøjet og strømudtaget og isættes igen.
Alle til 1 blink Varmefejl. Prøv at foretage opladningen et køligere sted, f.eks. indendørs eller i skyggen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Alle til 5 blink Fejl i adapter. Ladestrømmen er begrænset til 8A. Tag mobilstikket ud af køretøjet. Sæt mobilstikket i køretøjet igen. Hvis fejlen fortsætter, skal mobilstikket kobles fra både køretøjet og strømudtaget og isættes igen.
Slukket Slukket Ingen strøm. Træk mobilstikket ud, og kontrollér, at der er strøm i strømudtaget.

Tilbage til toppen

 

Statuslamper på Gen 1-mobilstik

Under normale forhold lyser mobilstikkets lamper sekventielt under opladningen, og den røde lampe er slukket. Du kan identificere eventuelle problemer ved at holde øje med disse lamper.

Bemærk: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at nulstille enheden ved at trykke på knappen RESET på bagsiden.

Forside

Tilbage

Grønne lamper Rød lampe Betydning Løsning
Alle lamper lyser Slukket Opladningen er i gang Intet. Mobilstikket oplader.
Alle til Slukket Strømmen er tilsluttet. Mobilstikket er tilsluttet men oplader ikke, eller planlagt opladning er aktiveret Kontrollér, at mobilstikket er sat i køretøjet.
Slukket 1 blink Jordfejl. Der afledes strøm via en potentielt usikker vej Nulstilling skal ske automatisk inden for 15 minutter. Hvis det ikke sker, skal du kontrollere, at ingen berører eller befinder sig i køretøjet. Tryk derefter på RESET-knappen.
Slukket 2 blink Egenkontrol mislykket Tag mobilstikket ud af køretøjet, og tryk på RESET-knappen. Sæt mobilstikket i køretøjet igen. Hvis fejlen fortsætter, skal mobilstikket kobles fra både køretøjet og strømudtaget og isættes igen. Når det sættes i igen, skal du altid sætte det i stikkontakten først.
Slukket 3 blink Kontaktor fungerer ikke Tag mobilstikket ud af køretøjet, og vent 10 sekunder. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket 4 blink Jordovervågningskredsløbet har registreret, at der ikke er jordforbindelse Kontrollér, at strømudtaget er korrekt jordet. Prøv at tilslutte til et andet udtag. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl.
Slukket 5 blink Fejl i følekreds Kontrollér, at mobilstikkets adapter er tilsluttet korrekt.
Slukket 6 blink Varmefejl Prøv at foretage opladningen et køligere sted, f.eks. indendørs eller i skyggen.
Slukket Mere end 6 blink Mobilstikket skal muligvis repareres Kontakt det nærmeste servicecenter.
Slukket Slukket Ingen strøm Træk mobilstikket ud, og kontrollér, at der er strøm i strømudtaget.

Tilbage til toppen

Del