Incitamenter

Per 1. januar 2016 trådte de nye regler for afgifter på elbiler i kraft, som betyder, at registreringsafgift indfases gradvist over en årrække begyndende med 20 % i 2016 og stigende til 40 % i 2017.

Den 19. april 2017 blev aftaleparterne bag aftalen om indfasning af registreringsafgift på elbiler enige om at fastfryse afgiften i 2017 og 2018 på 2016-niveau: 20 % af den fulde registreringsafgift. Fra 2019 vil afgiften atter stige til 40 % med fuld indfasning i 2022.

Aftalen omfatter kun salget af 5.000 biler. Overstiger salget i denne periode 5.000 biler, vil niveauet blive justeret tilbage til 40 %.

Herudover forlænges bundfradraget på 10.000 kr. i samme periode, og der indføres et fradrag ift. batteriets størrelse svarende til 1.700 kr. pr. kWh med et loft på 45 kWh, der gælder til og med 2021.

Indfasningsordningen følger disse trin:

  • 2016-18 - 20% af den fulde registreringsafgift.
  • 2019 - 40% af den fulde registreringsafgift.
  • 2020 - 65% af den fulde registreringsafgift.
  • 2021 - 90% af den fulde registreringsafgift.
  • 2022 - 100% af den fulde registreringsafgift.

Priserne er baseret på betingelserne i den nye politiske aftale og kan blive genstand for ændringer ifm. aftalens implementering. 

Læs mere om registreringsafgiften på elbiler her: www.skat.dk

Tags: 

Del