Periodisk bilsyn

Model S, Model X, Model 3, Model Y

Det periodiske bilsyn er et regelmæssigt eftersyn af køretøjets sikkerhed, vejsikkerhed og udstødningsemissioner. Tesla-køretøjer skal gennemgå et periodisk bilsyn eller køres til et tredjepartstestcenter for at blive vurderet og certificeret. Denne hjemmeside indeholder Tesla-specifikke oplysninger, der har til formål at lette det periodiske bilsyn, herunder f.eks. placering af stelnummer(VIN), løftepunkter, indstillinger for frigear og hvordan bremsetestene kan udføres. Denne hjemmeside er ikke beregnet til og bør ikke benyttes som en altomfattende oversigt over krav til periodiske bilsyn.

Køretøjets stelnummer (VIN)

Stelnummeret (VIN) på Tesla-køretøjer er synligt på de placeringer, som er angivet nedenfor.

Alle modeller: under forruden (i førersiden)

Alle modeller (undtagen Model 3 og Model Y med stelnummer (VIN), der begynder med LRW): på dørkarmen (i førersiden)

Model 3 og Model Y (Stelnummer (VIN), der begynder med LRW): under højre forsæde

Model 3 og Model Y (Stelnummer (VIN), der begynder med 5YJ): under øverste B-stolpebeklædning i højre side

Model Y (Stelnummer (VIN), der begynder med XP7) og Model X: under bageste dørkarmsbeklædning i højre side

Model S produceret til og med september 2015: under det bageste skørt under motorhjelmen på den forreste tværstang

Model S produceret efter september 2015: forreste dørkarmsbeklædning i højre side

Deaktivering af PIN-kode til kørsel

Når kunden bringer bilen ind til test, skal du sørge for, at funktionen "PIN-kode til kørsel" er deaktiveret af kunden. Når "PIN-kode til kørsel" er aktiveret, kan visse tests ikke udføres, hvis ikke du har kundens PIN-kode.

Løfteprocedure (Model S/Model X)

Advarsel: Brug passende udstyr, mens du udfører denne handling, for at reducere risikoen for personskader.

Advarsel: Løft aldrig bilen, når der er tilsluttet et ladekabel, også selv om opladningen ikke er i gang.

Advarsel: Du må ikke arbejde på et forkert understøttet køretøj. Dette kan medføre alvorlige skader, legemsbeskadigelse eller dødsfald.

Benyt nedenstående retningslinjer for at sikre dig, at du løfter bilen på sikker vis:

 1. Identificer, om køretøjet er udstyret med luftaffjedring.

  Advarsel: "Donkraft-tilstand" skal være aktiveret på køretøjer, der er udstyret med luftaffjedring, før køretøjet løftes. Manglende overholdelse af dette kan medføre skader på affjedringen samt forårsage alvorlige personskader.

 2. Sådan identificerer du, om køretøjet er udstyret med luftaffjedring:

  • I Model S skal du trykke på Betjeningsknapper (køretøjsikon) i nederste venstre hjørne (venstrestyret) eller nederste højre hjørne (højrestyret) på touchskærmen. Hvis køretøjet er udstyret med luftaffjedring, vises fanen Affjedring i menuen til venstre på touchskærmen.
  • Alle Model X-køretøjer er udstyret med luftaffjedring.

  Hvis køretøjet er udstyret med luftaffjedring, så nivellerer det automatisk, også når strømforsyningen er afbrudt. Benyt touchskærmen til at aktivere "Donkraft-tilstand" for at deaktivere automatisk selvnivellering:

  1. Sørg for, at køretøjet er tændt (bilens nøgle genkendes).

  2. Tryk på Betjeningsknapper > Affjedring på touchskærmen.

  3. Træd på bremsepedalen, og tryk derefter på Meget høj for at maksimere affjedringens højde.

  4. Hold bremsepedalen nede, og tryk derefter på Betjeningsknapper > Service > Donkraft-tilstand for at deaktivere selvnivellering.

  For at kontrollere, om "Donkraft-tilstand" er aktiv, skal du trykke på Betjeningsknapper > Affjedring. Displayet viser et afmonteret hjul, når Donkraft-tilstand er aktiveret. Donkraft-tilstand kan annulleres ved at trykke på knappen "Donkraft-tilstand" igen eller ved at køre køretøjet med en hastighed på over 7 km/t.

 3. Placer køretøjet centralt mellem løftestolperne.

 4. Placer løftearmstøtterne under karosseriskinnerne på de fire steder, der er angivet nedenfor (placeringer med grønt, figur 1). UNDLAD at placere løftearmstøtterne under batteriet eller sideskinnerne (placeringer med rødt, figur 1).

 5. Figur 1: Løftepunkter - Model S/Model X

  Forsigtig: Sørg for, at løfteudstyret ikke kommer i kontakt med højspændingsbatteriet andre steder end ved de dedikerede løftepunkter. Hvis du løfter køretøjet andre steder end ved de angivne løftepunkter, kan det beskadige højspændingsbatteriet.

 6. Juster løftearmstøtternes højde og position for at sikre dig, at de er placeret korrekt.

 7. Få hjælp til at hæve liften, og sørg for, at løftearmstøtterne forbliver i deres korrekte positioner.

Løfteprocedure (Model 3/Model Y)

Advarsel: Brug passende udstyr, mens du udfører denne handling, for at reducere risikoen for personskader.

Advarsel: Løft aldrig bilen, når der er tilsluttet et ladekabel, også selv om opladningen ikke er i gang.

Advarsel: Du må ikke arbejde på et forkert understøttet køretøj. Dette kan medføre alvorlige skader, legemsbeskadigelse eller dødsfald.

Benyt nedenstående retningslinjer for at sikre dig, at du løfter bilen på sikker vis:

 1. Placer køretøjet centralt mellem løftestolperne.

 2. Anbring løftearmstøtterne under køretøjets fire løftepunkter på højspændingsbatteriet (HV) som vist (grønne placeringer, figur 2).
  UNDLAD AT PLACERE løftearmstøtterne ved nogen anden position på HV-batteriet eller sideskinnerne (rødt område, figur 2).

 3. Figur 2: Løftepunkter på HV-batteri - Model 3/Model Y

  Forsigtig: Sørg for, at løfteudstyret ikke kommer i kontakt med højspændingsbatteriet andre steder end ved de dedikerede løftepunkter. Hvis du løfter køretøjet andre steder end ved de angivne løftepunkter, kan det beskadige højspændingsbatteriet.

 4. Juster løftearmstøtternes højde og position for at sikre dig, at de er placeret korrekt.

 5. Få hjælp til at hæve liften, og sørg for, at løftearmstøtterne forbliver i deres korrekte positioner.

Sådan holdes køretøjet i frigear

Som standard er Tesla-køretøjer udstyret med en sikkerhedsfunktion, der automatisk aktiverer parkeringsbremsen, når de registrerer, at føreren forlader køretøjet, også selv om der er valgt frigear. Aktiver Bugseringstilstand (Model S/Model X) eller Transporttilstand (Model 3/Model Y) for at sikre dig, at hjulene ruller frit uden en passager i bilen.

Advarsel: Inden du aktiverer Bugseringstilstand/Transporttilstand, skal du sikre dig, at køretøjet er placeret på et fladt underlag, og at hjulene er blokerede for at undgå, at køretøjet bevæger sig. Arbejd aldrig på et køretøj, hvor hjulene ikke er blokerede. Dette kan medføre alvorlige skader, legemsbeskadigelse eller dødsfald.

Aktivering af Bugseringstilstand (Model S/Model X)

 1. Sørg for, at bilnøglen er inde i bilen.

 2. Skift til Park.

 3. Træd på bremsepedalen

 4. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Bugseringstilstand på touchskærmen
  Meddelelsen "[N] Bugseringstilstand aktiveret. Bilen kan rulle frit" vises på instrumentpanelet.

TIP: Køretøjet skifter til Bugseringstilstand, når du hører den bageste parkeringsbremse frakoble.

BEMÆRK: I Bugseringstilstand skifter køretøjet ikke til noget køregear.

For at forlade Bugseringstilstand skal du trykke på knappen Bugseringstilstand igen og følge instruktionerne på pop op-skærmbilledet Aktiver bremse (tryk på den RØDE knap og hold den nede for at aktivere parkeringsbremsen).

Aktivering af transporttilstand (Model 3/Model Y)

Som standard er Tesla-køretøjer udstyret med en sikkerhedsfunktion, der automatisk aktiverer parkeringsbremsen, når de registrerer, at en fører forlader køretøjet, også selv om der er valgt frigear. Aktiver Transporttilstand for at sikre, at hjulene kan rulle frit uden en passager i bilen.

 1. Sørg for, at nøglekortet er inde i køretøjet

 2. Skift til Park.

 3. Træd bremsepedalen ned, og hold den nede.

 4. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Bugsering på touchskærmen.
  Bugseringsskærmbilledet vises.

 5. Tryk på Transporttilstand, og hold knappen inde.
  Når parkeringsbremsen er slået fra, vises "Skifter til Transporttilstand. Træd på bremsepedalen for at fortsætte" på touchskærmen.

 6. TIP: Køretøjet skifter til Transporttilstand, når du hører den bageste parkeringsbremse frakoble.

  BEMÆRK: I Transporttilstand skifter køretøjet ikke til et køregear.

  For at forlade Transporttilstand skal du enten:

  • Skifte til Parkering ved hjælp af gearvælgeren
  • Trykke på knappen Transporttilstand igen

Test af elektronisk parkeringsbremse (EPB)

For at teste effektiviteten af den uafhængige parkeringsbremse skal dynamisk EPB-tilstand være aktiveret. Denne tilstand er designet til at bremse køretøjet til et stop ved en moderat hastighed ved kun at benytte parkeringsbremsekaliberne og ikke de hydrauliske bremsekalibre. Dette er en nødfunktion i tilfælde af tab af hydraulisk tryk.

Sådan aktiverer du den dynamiske EPB-tilstand:

 1. Placer køretøjet på et rullefelt.

 2. Skift til frigear.

 3. Tryk på knappen Park på gearvælgeren og hold den inde, indtil baghjulene holder op med at rulle.

For at frigive parkeringsbremsen skal du skifte til Drive.

Bremseservotest

Kun tidlige Model S-køretøjer, der ikke var udstyret med Autopilot (produceret før september 2014), var udstyret med en vakuumassisteret bremseforstærker (4 i figur 3).

Figur 3: Vakuumassisteret bremseforstærker

For at identificere, om køretøjet er udstyret med Autopilot, skal du trykke på Betjeningsknapper (køretøjsikon) i nederste venstre hjørne (venstrestyret) eller nederste højre hjørne (højrestyret) på touchskærmen. Hvis køretøjet er udstyret med Autopilot, vises fanen Autopilot i menuen til venstre på touchskærmen.

Udførelse af bremseservotest:

 1. Træd bremsepedalen ned. Køretøjet tænder, og bremseservoen aktiveres.

 2. Sørg for, at køretøjet ikke tændes fuldstændigt: Flyt bilnøglen mere end 2 meter væk fra køretøjet.

 3. Når "Nøglen er ikke i bilen" vises på touchskærmen, er bremseservoen ikke længere aktiveret, og bremsepedalens tryktest kan derefter udføres.

For at genaktivere bremseservoen skal bilnøglen bringes inden for rækkevidde igen. Dette vil fuldføre testen.

Del