Forståelse af opladningsstatistikker

Opladningsstatistikker i Tesla-appen hjælper dig med at forstå dit køretøjs opladningsadfærd, og hvordan det relaterer til dine samlede opladningsomkostninger og besparelser ved at oplade et Tesla-køretøj.

Bemærk: For at få adgang til denne funktion skal den primære ejer af køretøjet have Tesla-appen version 4.5.1 eller nyere, og køretøjet skal have softwareversion 2021.44.25 eller nyere.

Opladningshistorik

Vælg "Opladningsstatistik" i Tesla-appen. Få vist dit køretøjs opladningshistorik som omfatter den mængde energi (i kWh), køretøjet er blevet opladet med og den anslåede udgift for dit køretøjs opladningsomkostninger for de foregående 31 dage. For at få vist den samlede mængde energi der er blevet opladet med samt udgifterne for en bestemt dag, skal du trykke på den pågældende dag og holde den inde på grafen. Du kan også få vist procentdelen af dit køretøjs samlede opladning baseret på typen af opladningssted. Typen af opladningssted består i øjeblikket af:

hjem-ikon

Opladning hjemme

Opladningsomkostninger derhjemme beregnes ved hjælp af den takstplan, du har angivet i appen for al opladning, der finder sted i dit hjem.

supercharger-ikon

Supercharger

Supercharging-omkostninger vises ved hjælp af dit Tesla-køretøjs faktureringsdata i løbet af tidsperioden.

andet ikon

Øvrigt

Andet henviser til prisen på al opladning, der finder sted uden for dit hjem eller ved andre lokationer end Tesla Superchargers. Som standard beregnes Andet ved hjælp af de gennemsnitlige anslåede omkostninger til elektricitet i din region. Du kan blot opdatere prisen med dit eget estimat for opladning andre steder.

Brændstof Besparelser

Benzinbesparelserne stammer fra omkostningerne ved opladning af din Tesla og de anslåede omkostninger ved benzin, mens du kører i en sammenlignelig benzinbil* i løbet af den seneste periode på 31 dage. Det samlede forbrug i forbindelse med opladning bestemmes af:

Samlet forbrug i forbindelse med opladning = omkostninger derhjemme + omkostninger ved Superchargere + omkostninger andre steder

Benzinbesparelser er et skøn over, hvor mange penge du sparer ved at køre i en Tesla i modsætning til en sammenlignelig benzinbil. Benzinbesparelser bestemmes af:

Benzinbesparelser = tilsvarende benzinomkostninger til et benzinkøretøj – samlet forbrug i forbindelse med opladning

*Tesla har antaget en brændstoføkonomi på 11,9 km pr. liter for Model 3 og Model Y og 8,9 km pr. liter for Model S og Model X for sammenlignelige benzinbiler.

Gennemsnitlige omkostninger

Du kan få vist de gennemsnitlige omkostninger pr. kWt for hver type opladningssted for dit køretøj.

Ofte er det den billigste løsning at oplade dit Tesla-køretøj derhjemme, og dine besparelser kan stige ved at skifte til en tidsplan, der er beregnet til opladning af elbiler, hvis tilgængelig.

Indstil opladningsomkostninger

For nøjagtig indsigt i dine besparelser og omkostninger kan du angive opladningsomkostninger for de to opladningssteder: Hjemme og andet.

Hjemmeopladning

Andre lokaliteter
Som standard anvender Andre lokaliteter en standardpris baseret på de gennemsnitlige anslåede omkostninger til elektricitet i den relevante region. Den kan justeres ved at tilpasse den brugerdefinerede takst, så den mere nøjagtigt afspejler et pris-pr. kWh-estimat af din opladningsadfærd ved de opladningssteder, du hyppigst benytter.

Tidspunkt for brug derhjemme

Du kan få vist den samlede mængde opladningsenergi i hjemmet, der blev brugt til dit køretøj i % eller kWh i hver af din takstplans tidsrum uden for spidsbelastningsperioderne, tidsrum med middel spidsbelastning og tidsrum med spidsbelastning. Tryk på bjælkerne for at skifte mellem %- eller kWh-visning.

For at optimere dit samlede forbrug skal du prioritere opladning i perioder, hvor elpriserne er lave.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke få vist funktionen Opladningsstatistik i Tesla-appen?
Der kan være flere årsager til, at du muligvis ikke har adgang til Opladningsstatistikkerne

Hvorfor kan jeg ikke få vist alle mine opladningssessioner?
Funktionen Opladningsstatistikker tilføjer alle opladninger, der har fundet sted for hver type opladningssted pr. dag.
Bemærk: Der kan gå op til 24 timer med at opdatere oplysningerne om opladning afhængigt af køretøjets forbindelse på stedet, hvor opladningen foregår.

Hvorfor vises en enkelt opladningssession over to dage på grafen med opladningshistorikken?
For opladningssessioner, der spænder over flere dage, vil grafen vise den samlede mængde energi, der er blevet opladet med for hver enkelt dag. Hvis din bil oplades natten over, vil grafen vise en bjælke for den samlede mængde energi, der er blevet opladet med for den første dag og en anden bjælke for den samlede mængde energi, der er blevet opladet med for den næste dag.

Hvorfor får jeg ikke vist nogen besparelser?
I afsnittet Benzinbesparelser får du ikke vist nogen besparelser, hvis benzinækvivalenten er lig med eller lavere end dit samlede forbrug. Gennemgå, hvor meget dit køretøj oplader i løbet af spidsbelastningsperioden og overvej at planlægge dit køretøjs opladning i tidsrum uden for spidsbelastningsperioderne eller i tidsrum med middel spidsbelastning.

Tilbage til toppen

Del