Reparation og vedligeholdelse af dæk

Tesla-dæk er konstrueret til at opnå den bedst mulige ydeevne, sikkerhed, pålidelighed og holdbarhed. Fordi dæk nedbrydes over tid som følge af ultraviolet lys, ekstreme temperaturer, høje belastninger og miljømæssige forhold, skal du altid følge den anbefalede dækrotationsplan. For yderligere oplysninger om måder, hvorpå du kan optimere dit køretøjs ydeevne, skal du se den anbefalede fremgangsmåde for vedligeholdelse af køretøjet.

Muligheder, når du har et beskadiget dæk

Vejhjælp

Vejhjælp er til rådighed for dig 24 timer i døgnet og 365 dage om året i hele din garantiperiode. Hvis dit dæk er beskadiget, og dit køretøj ikke fungerer, kan du anmode om vejhjælp. Lær mere om vores politik for vejhjælp.

Bugsering og lånehjulsservice

Transporttjenester er gratis til dit hjem eller den nærmeste tredjeparts værksted inden for 80 km fra køretøjets placering. Kontakt Vejhjælp for at lære mere. I nogle regioner har vores uddannede vejhjælpsudbydere et begrænset antal lånehjul til hurtig udskiftning af det beskadigede hjul eller dæk. Et nyt dæk monteres på dit originale hjul for din regning og kan afhentes ved nærmeste tredjeparts værksted.

Punkterede dæk

I tilfælde af en punktering vil dækket på et tidspunkt miste trykket, og derfor er det vigtigt ofte at tjekke dæktrykket. Udskift punkterede eller beskadigede dæk så hurtigt som muligt. Slangeløse dæk taber måske ikke luft, hvis der går hul i dem, hvis den genstand, der har forårsaget punkteringen, bliver siddende i dækket.

Hvis du mærker pludselige vibrationer eller forstyrrelse under kørslen, eller du har mistanke om, at et dæk er punkteret, skal du med det samme sætte farten ned. Kør langsomt og undgå at bremse hårdt op eller at dreje skarpt, og stands køretøjet på et sikkert sted. Sørg for, at dit køretøj bliver transporteret til det nærmeste dækværksted, eller kontakt dit nærmeste Tesla-servicecenter for at høre om tilgængeligheden af dæk.

Bemærk: Hvis du bemærker, at dit dæk er punkteret, og du er i stand til at opretholde kontrollen over dit køretøj, skal du prøve at pumpe dit dæk op og køre forsigtigt til nærmeste tredjepartsdækværksted eller Tesla-servicecenter. Dækket mister muligvis kun langsomt luft. Overvåg dit dæktryk nøje, mens du kører. Hvis dit dæk ikke er i stand til at holde luft, skal du afbryde kørslen og kontakte vejhjælp.

Flade områder på dæk

Hvis dit køretøj er parkeret i længere tid ved høje temperaturer, kan der danne sig flade områder på dækkene. Når du kører i køretøjet, kan disse flade områder medføre vibrationer, som gradvist forsvinder, efterhånden som dækkene varmes op og igen får deres oprindelig form. For at minimere risikoen for flade områder skal du ved lang tids parkering pumpe dækkene op til det maksimale tryk, der er angivet på siden af dækkene. Inden du kører i køretøjet igen, skal du så lukke luft ud igen for at justere trykket i dækkene til det anbefalede niveau.

Vedligeholdelse af dæktryk

Sørg for, at dækkene er pumpet op til de dæktryk, der er angivet på informationsmærkaten om dæk og belastning, også selv om trykkene skulle være anderledes end dem, der er angivet på selve dækkene. Informationsmærkaten om dæk og belastning er placeret på den midterste dørstolpe, og den er synlig, når førerdøren er åben.

  1. Informationsmærkaten om dæk og belastning
  2. Mærkat med køretøjets typegodkendelse
Kontrol og justering af dæktryk

Følg disse trin, når dækkene er kolde, og hvis køretøjet har holdt stille i mere end tre timer:

  1. Tag ventilhætten af.
  2. Pres en nøjagtig dæktryksmåler mod ventilen for at måle trykket.
  3. Tilføj eller fjern om nødvendigt luft, indtil det korrekte tryk er opnået. Du kan lukke luft ud ved at trykke på metaltappen midt i ventilen.
  4. Kontroller trykket igen med dæktryksmåleren.
  5. Gentag trin 3 og 4 efter behov, indtil dæktrykket er korrekt.
  6. Sæt ventilhætten på igen for at forbygge, at der kommer snavs i ventilen. Kontroller jævnligt, om ventilen er beskadiget eller utæt.

For lavt dæktryk er den mest almindelige årsag til dækfejl og kan føre til, at et dæk overophedes, revner, slidbanen løsrives eller dækket eksploderer, så føreren mister kontrollen over køretøjet til fare for sig selv og andre. For lavt dæktryk reducerer også køretøjets rækkevidde og slidbanernes levetid.

Dækrotation, afbalancering og hjulsporing

Fejljusterede hjul og ubalancerede dæk kan have en negativ indvirkning på køretøjets håndtering, ydeevne og styring. For at vedligeholde dit dæk og hjul skal du altid følge den anbefalede Tesla-dækrotationsplan.

Ofte Stillede Spørgsmål

Jeg har en fladt/utæt dæk – hvad skal jeg gøre?

Kontroller, om dækket er helt fladt, eller om det stadig kan holde luft. Hvis dækket kan holde luft, og du mener, at det er sikkert at køre hen til det nærmeste dækværksted, kan du gøre det. Kontakt Vejhjælp for at høre, hvilke muligheder der er for service.

Hvilket tryk skal der være i mit dæk?

Afhængigt af køretøjets konfiguration skal dit dæktryk være mellem 40-45 psi. Du kan kontrollere det korrekte dæktryk for dit specifikke køretøj ved at åbne førerdøren og se på mærkaten på køretøjets chassis. På denne mærkat er angivet dæktrykkene ved kolde dæk. For at opnå det mest præcise resultat skal du kontrollere dæktrykket, når køretøjet er parkeret hjemme og ikke netop har været ud at køre, eller det har kørt kortest muligt ved den lavest mulige hastighed.

Kan jeg indlevere beskadigede dæk hos et tredjeparts-dækcenter?

Ja. Beskadigede Tesla-dæk kan bringes til nærmeste tredjepartsdækværksted med henblik på udskiftning.