Fejlfinding af en Wall Connector

Wall Connectorer kan identificeres ved hjælp af delnummeret på sidemærkaten, der vises som TPN: 1529455-##-#.Kunder skal tage et foto af sidemærkaten til deres optegnelser.

For at foretage fejlfinding af din Wall Connector skal du bruge Quickstart-vejledningen, din mobile enhed og adgang til din Wall Connector.

Support til fejlfinding

Følg disse trin for at udføre fejlfinding på din Wall Connector:

 1. Klik på knappen ''Diagnosticer'' nedenfor, hvis du oplever et problem med din Wall Connector.
 2. Du vil blive bedt om at logge ind på din Tesla-konto og gennemføre et par indledende fejlfindingstrin.
 3. Hvis dit problem stadig ikke er løst, så sætter vi dig i forbindelse med en supporttekniker.

Bemærk: Hvis du har mistet din adgangskode og ikke har adgang til din Quickstart-vejledning, skal du benytte knappen Diagnosticer nedenfor. Sørg for, at have dit Tesla-reservedelsnummer og dit Tesla-serienummer parat.

Tesla-apps til Wall Connector

Benyt Tesla-appen til at styre, planlægge og få data vedrørende din Wall Connector, hvad enten du ejer en Tesla-bil eller en anden elbil. For at fuldføre opsætningen af din Wall Connector skal du følge de anbefalede trin for at registrere din Wall Connector og tilslutte den til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

Installatører kan gennemføre opsætningsprocessen i Tesla One-appen, herunder valg af indstillinger for afbrydere, konfigurering af strømdeling og oprettelse af forbindelse til Wi-Fi.

Ibrugtagning og tilslutning til Wi-Fi

Nedenfor finder du en trinvis vejledning til ibrugtagning og tilslutning til Wi-Fi. Hvis du eller din installatør allerede har registreret og tilsluttet din Wall Connector i Tesla-appen, er det ikke nødvendigt at fortsætte nedenfor.

Wall Connectorer modtager automatisk firmware-opdateringer, når de er forbundet til Wi-Fi. Det første trin til al fejlfinding er at sikre, at din Wall Connector er konfigureret korrekt, så den kan oplade korrekt og downloade den nyeste firmware for at få den bedste ydelse og de nyeste funktioner.

Bemærk: Inden du følger nedenstående trin, skal du have din Quickstart-vejledning og adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk i hjemmet parat og sikre dig, at din Wall Connector er frakoblet fra dit køretøj. Sørg for, at din Wall Connector er frakoblet fra dit køretøj under hele ibrugtagningsprocessen. Hvis du har mistet din adgangskode og ikke har adgang til din Quickstart-vejledning, skal du benytte knappen Diagnosticer nedenfor. Sørg for, at have dit Tesla-reservedelsnummer og dit Tesla-serienummer parat.

For at tage din Wall Connector i brug skal du først gennemføre opsætningen i Tesla One-appen.

For at gennemføre opsætningen af din Wall Connector skal du scanne QR-koden, der findes på forsiden af installationsvejledningen, som følger med emballagen. Denne QR-kode giver de unikke legitimationsoplysninger til at oprette forbindelse til enheden, aktivere strømdeling, oprette forbindelse til Wi-Fi og indstille afbryderens klassificering og udgangsstrømstyrke.

Når opsætningen er gennemført i Tesla One-appen, kan privatkunder registrere deres Wall Connector i Tesla-appen for at få adgang til flere funktioner, herunder opladningsstatistikker og historik.

Se videoen nedenfor for yderligere oplysninger om, hvordan man tager en Wall Connector i brug.

Tilslut Wall Connectoren til dit lokale Wi-Fi-netværk for at modtage firmwareopdateringer automatisk. Nye funktioner og funktionaliteter vil blive tilføjet med tiden.

Offline firmwareopdateringer

Den bedste måde at holde din Wall Connector opdateret på er ved at oprette forbindelse til et lokalt Wi-Fi-netværk.Hvis dette ikke er muligt, kan firmware-opdateringer installeres manuelt ved at følge disse trin:

 1. Download firmware-filen.
  Gem filen lokalt på den enhed, du vil benytte til at oprette forbindelse til din Wall Connector. Vi anbefaler, at du benytter en smartphone, tablet eller bærbar computer. Download herunder:
  Firmware 23.24.4
 2. Opret forbindelse til din Wall Connectors Wi-Fi-adgangspunkt.
 • Følg trin 1 - 6 ovenfor for at tage installationen i brug.Netværksnavnet (SSID) og adgangskoden (WPA2) findes i Quickstart-vejledningen, der fulgte med din Wall Connector.
 • Bemærk: Hvis Quick Start-vejledningen ikke er tilgængelig, og du ikke kan finde din adgangskode, skal du benytte diagnosticeringsværktøjet.Sørg for, at have dit Tesla-reservedelsnummer og dit Tesla-serienummer parat.
 1. Naviger til opdateringssiden.
 1. Installer firmware-filen.
 • Vælg "Vælg fil", og upload derefter Wall Connector-firmware-filen. Klik på "Upload" og vent i op til et minut.
 1. Bekræft firmware-opdateringen.
 • En meddelelse om at handlingen lykkedes vises, hvis den manuelle firmware-opdatering lykkes. Din Wall Connector vil muligvis genstarte.
 • Hvis en fejlmeddelelse vises, så skal du genstarte din Wall Connector ved at slukke for strømafbryderen og tænde den igen. Prøv derefter at uploade firmware-opdateringen igen.
Fejlfinding af fejlkoder for Wall Connector

Nedenstående tabel viser almindelige fejlkoder og deres løsninger. Brug disse koder til at diagnosticere problemet med din Wall Connector.

Alle røde blinkekoder holder pause i et sekund og gentages derefter.

Lysstatus Problem Løsning
Ingen lys Strømforsyningsproblem, opladning deaktiveret Kontroller, at strømforsyningen er tændt. Hvis problemet fortsætter, skal du bede en elektriker fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og bekræfte, at der er spænding på terminalblokken ved hjælp af et multimeter. Registrer spændingsaflæsningerne:

1. Linje 1 til linje 2
2. Linje 1 til jord
3. Linje 2 til jord
Konstant rød Intern fejl, opladning deaktiveret Sluk for afbryderen, vent 5 sekunder, og tænd den igen. Hvis konstant rødt lys forbliver tændt, skal du dokumentere reservedelsnummer og serienummer og kontakte Tesla.
Ét rødt blink Afbrydelse af jordfejlkredsløb på grund af usikker strømsti, opladning deaktiveret. Undersøg håndtaget, kablet, Wall Connector og køretøjets ladeindgang for skader eller tegn på vandindtrængning. Få en elektriker til at kontrollere, at jordforbindelsen ikke er direkte forbundet med en ledningstråd i kredsløbet.
To røde blink Jordsikringsfejl, høj jordmodstand registreret, opladning deaktiveret. Kontroller, at Wall Connector er korrekt jordforbundet. Jordforbindelsen skal være forbundet til opstrømsstrømforsyningen for korrekt drift. Kontroller alle fysiske forbindelser, inklusive ledningsboksterminaler, elektriske paneler og forbindelsesbokse. I strømforsyninger i boliger skal du kontrollere forbindelsen mellem jord og neutral på hovedpanelet. Hvis transformatoren er tilsluttet en step-down-transformer, skal du kontakte transformerens producent for at få vejledning i, hvordan jordforbindelsen skal tilsluttes.
Tre røde blink Høj temperatur registreret; opladning begrænset eller deaktiveret Tilslut Wall Connectoren til Wi-Fi, så firmwaren kan blive opdateret til den nyeste version.
Kontroller om frontpladen og kabelhåndtaget er for varme. Få en elektriker til at fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og kontrollere, at de anvendte ledere er dimensioneret korrekt, og at terminalblokken er tilspændt iht. specifikationerne.
Tre røde blink blink med grøn farve Høj temperatur registreret; opladning er begrænset Opladningsstrømstyrken er blevet reduceret på grund af høje temperaturer.
Tilslut din Wall Connector til Wi-Fi, så firmwaren kan blive opdateret til den nyeste version.
Fire røde blink Internetforbindelse mistet, onlinefunktioner deaktiveret Kontroller for objekter, der kan forstyrre områdets Wi-Fi-signalstyrke. Bekræft, at den lokale Wi-Fi-router er i drift. Hvis Wi-Fi-adgangskoden blev ændret for nylig, skal du følge opsætningsprocessenpå din mobile enhed for at opdatere Wi-Fi-indstillingerne.
Fem røde blink Strømdelingskommunikationsproblem, opladning reduceret Kontroller for objekter, der kan forstyrre områdets Wi-Fi-signalstyrke. Følg opsætningsprocessen på din mobile enhed for at genforbinde Wall Connectors til strømdeling.
Seks røde blink Overspænding eller dårlig elnetkvalitet registreret, opladning deaktiveret Kontroller, at strømforsyningen er normeret til 200-240 volt. Hvis problemet fortsætter, skal du bede en elektriker fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og bekræfte, at spændingsaflæsningerne på terminalblokken er som forventet ved hjælp af et multimeter. Registrer spændingsaflæsningerne:

1. Linje 1 til linje 2
2. Linje 1 til jord
3. Linje 2 til jord
Syv røde blink Overstrøm i køretøjet registreret Reducer køretøjets ladestyrkeindstilling. Hvis problemet fortsætter, og det tilknyttede køretøj er fremstillet af Tesla, skal du registrere køretøjets stelnummer (VIN) og det omtrentlige tidspunkt for fejlen og kontakte Tesla. Hvis køretøjet ikke er fremstillet af Tesla, skal du kontakte køretøjets producent.

Lær mere om Wall Connector-installationer, eller hvordan du udskifter en Wall Connector. Kontakt Kundesupport, hvis du har yderligere spørgsmål.