Fejlfinding af en Wall Connector

Wall Connectorer kan identificeres ved hjælp af delnummeret på sidemærkaten, der vises som TPN: 1529455-##-#.Kunder skal tage et foto af sidemærkaten til deres optegnelser.

For at foretage fejlfinding af din Wall Connector skal du bruge Quickstart-vejledningen, din mobile enhed og adgang til din Wall Connector.

Support til fejlfinding

Følg disse trin for at udføre fejlfinding på din Wall Connector:

 1. Klik på knappen ''Diagnosticer'' nedenfor, hvis du oplever et problem med din Wall Connector.
 2. Du vil blive bedt om at logge ind på din Tesla-konto og gennemføre et par indledende fejlfindingstrin.
 3. Hvis dit problem stadig ikke er løst, så sætter vi dig i forbindelse med en supporttekniker.

Bemærk: Hvis du har mistet din adgangskode og ikke har adgang til din Quickstart-vejledning, skal du benytte knappen Diagnosticer nedenfor. Sørg for, at have dit Tesla-reservedelsnummer og dit Tesla-serienummer parat.

Tesla-app til Wall Connector

Benyt Tesla-appen til at styre, planlægge og få data vedrørende din Wall Connector, hvad enten du ejer en Tesla- eller en ikke-Tesla-elbil.For at fuldføre opsætningen af din Wall Connector skal du følge de anbefalede trin for at registrere din Wall Connector og tilslutte den til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

Ibrugtagning og tilslutning til Wi-Fi

Nedenfor er der en trinvis vejledning til hjælp til Quickstart-ibrugtagningen og Wi-Fi-tilslutningsprocessen.Hvis du allerede har registreret og tilsluttet din Wall Connector i Tesla-appen, er det ikke nødvendigt at fortsætte nedenfor.

Wall Connectorer modtager automatisk firmware-opdateringer, når de er forbundet til Wi-Fi. Det første trin til al fejlfinding er at sikre, at din Wall Connector er konfigureret korrekt, så den kan oplade korrekt og downloade den nyeste firmware for at få den bedste ydelse og de nyeste funktioner.

Bemærk: Inden du følger nedenstående trin, skal du have din Quickstart-vejledning og adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk i hjemmet parat og sikre dig, at din Wall Connector er frakoblet fra dit køretøj. Sørg for, at din Wall Connector er frakoblet fra dit køretøj under hele ibrugtagningsprocessen. Hvis du har mistet din adgangskode og ikke har adgang til din Quickstart-vejledning, skal du benytte knappen Diagnosticer nedenfor. Sørg for, at have dit Tesla-reservedelsnummer og dit Tesla-serienummer parat.

Følg disse trin for at tage din Wall Connector i brug:

 1. Anmod din Wall Connector om at udsende sit Wi-Fi-signal.
 • Gå til dit afbryderpanel, og sluk for afbryderen i fem sekunder. I denne periode skal du bemærke strømstyrken for den afbryder, som din elektriker har installeret til enheden.
 • Hvis afbryderen ikke er tilgængelig, skal du trykke og holde på kabelhåndtagsknappen i fem sekunder for at anmode din Wall Connector om at udsende sit Wi-Fi-signal.Når alle lysene er tændt, kan du slippe knappen.
 1. Sørg for, at din Wall Connector udsender et signal.
 • Stå ved siden af din Wall Connector under hele processen. Når tænd/sluk-knappen eller ovenstående tryk på knappen er udført, vil din Wall Connector vise en lysende grøn LED og udsende sit eget Wi-Fi-adgangspunkt i op til femten minutter afhængigt af firmware-versionen.
 1. Find og vælg Wall Connectorens Wi-Fi-netværk ved hjælp af din mobile enhed.
 • Find og vælg din Wall Connectors Wi-Fi med navnet TeslaWallConnector_XXXXXX på din mobile enhed under "Indstillinger". Tilslut derefter din mobile enhed, tablet eller laptop til din Wall Connector.
 • Hvis dit Wall Connector-netværk ikke vises, skal du returnere til trin 1. Hvis du slukker for afbryderen, skal du returnere til din Wall Connector for at sikre dig, at lyset er slukket. Derefter skal du tænde for afbryderen igen og vende tilbage til din Wall Connector.
 1. Opret forbindelse til din Wall Connectors Wi-Fi
 • Indtast den 12-cifrede WPA2-adgangskode på forsiden af Wall Connector Quickstart-vejledningen for at forbinde din mobile enhed eller anden enhed til din Wall Connector. I adgangskoden er der forskel på store og små bogstaver. Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til TeslaWallConnector_XXXXXX-netværket, bliver du muligvis ikke bedt om en adgangskode, og din enhed kan muligvis oprette forbindelse til netværket automatisk.
 • Hvis du har mistet din adgangskode, og din Quickstart-vejledning ikke er tilgængelig, skal du benytte diagnosticeringsværktøjet. Sørg for, at have dit Tesla-reservedelsnummer og dit Tesla-serienummer parat.
 • Bemærk: Hvis den enhed, der benyttes, giver en advarsel om, at Wi-Fi ikke er forbundet til internettet, er det OK og forventeligt. Fortsæt ved at opretholde forbindelsen til din Wall Connectors Wi-Fi. Hvis enheden automatisk vender tilbage til en kendt Wi-Fi-forbindelse, kan det være nødvendigt at aktivere flytilstand eller slette hjemmenetværket fra enheden, indtil ibrugtagningen er afsluttet.
 1. Scan QR-koden med din mobile enheds kamera, eller indtast IP-adressen nedenfor i en hvilken som helst webbrowser.
 • Mens du er forbundet til din Wall Connectors Wi-Fi, skal du scanne ovennævnte QR-kode med din mobile enheds kamera eller indtaste IP-adressen http://192.168.92.1 i din webbrowser for at konfigurere din Wall Connector, inklusive tilslutning til dit lokale Wi-Fi.
 • Bemærk: Sørg for, at du bruger en webbrowser - som f.eks. Google Chrome eller Safari - og ikke en søge-app.
 • Der skal vises en side med nedenstående muligheder:
 1. Gå derefter til "Installation".
 • Vælg dit land i rullemenuen med lande.Fra rullemenuen til afbrydere skal du bekræfte og vælge den afbryderstørrelse, som din Wall Connector er installeret på, og trykke på "Gem".
 1. Opret forbindelse til dit Wi-Fi for at afslutte opsætningen af din Wall Connector.
 • Hvis forsiden af guiden ikke kan indlæses helt igen, skal du ændre URL'en til http://192.168.92.1/wifi og trykke på "Start".
 • På forsiden skal du vælge "Wi-Fi" og vente på, at feltet med dit hjemme-Wi-Fi udfyldes. Hvis dette ikke vises, skal du trykke på "Rescan". Du bliver bedt om at indtaste din adgangskode til dit hjemmenetværk.
 • Når du har oprettet forbindelse til dit hjemme-Wi-Fi, vises en side med dine netværksoplysninger. For at bekræfte, at din Wall Connector er fuldt tilsluttet, skal du sikre dig, at der er sat kryds ud for "Connected to Tesla" og "Connected to Internet."
 • Hvis du ikke kan se dit netværk på listen efter at have trykket på "Rescan" eller ikke får markeringer, der bekræfter dine forbindelser efter at have forsøgt at oprette forbindelse, skal du gennemgå dine netværkssikkerhedsindstillinger for at sikre dig, at nedenstående indstillinger er korrekte:
  • 2,4 GHz Wi-Fi: Intet delt 5.0- eller 6.0 GHz-netværk
  • WPA2-sikkerhed: Ingen delte WPA2/3-netværk
  • Ingen filtrering af MAC-adresser
  • Intet indholdsfiltrering
 • Bed evt. din internetudbyder eller routerproducent om at bekræfte disse sikkerheds- og netværksindstillinger.
Offline firmwareopdateringer

Den bedste måde at holde din Wall Connector opdateret på er ved at oprette forbindelse til et lokalt Wi-Fi-netværk.Hvis dette ikke er muligt, kan firmware-opdateringer installeres manuelt ved at følge disse trin:

 1. Download den nyeste firmware-fil.
  Gem filen lokalt på den enhed, du vil benytte til at oprette forbindelse til din Wall Connector. Vi anbefaler, at du benytter en mobil enhed, tablet eller bærbar computer. Download nedenfor:
  Firmware 23.8.2
 2. Opret forbindelse til din Wall Connectors Wi-Fi-adgangspunkt.
 • Følg trin 1 - 6 ovenfor for at tage installationen i brug.Netværksnavnet (SSID) og adgangskoden (WPA2) findes i Quickstart-vejledningen, der fulgte med din Wall Connector.
 • Bemærk: Hvis Quick Start-vejledningen ikke er tilgængelig, og du ikke kan finde din adgangskode, skal du benytte diagnosticeringsværktøjet.Sørg for, at have dit Tesla-reservedelsnummer og dit Tesla-serienummer parat.
 1. Naviger til opdateringssiden.
 1. Installer firmware-filen.
 • Vælg "Vælg fil", og upload derefter Wall Connector-firmware-filen. Klik på "Upload" og vent i op til et minut.
 1. Bekræft firmware-opdateringen.
 • En meddelelse om at handlingen lykkedes vises, hvis den manuelle firmware-opdatering lykkes. Din Wall Connector vil muligvis genstarte.
 • Hvis en fejlmeddelelse vises, så skal du genstarte din Wall Connector ved at slukke for strømafbryderen og tænde den igen. Prøv derefter at uploade firmware-opdateringen igen.
Fejlfinding af fejlkoder for Wall Connector

Nedenstående tabel viser almindelige fejlkoder og deres løsninger. Brug disse koder til at diagnosticere problemet med din Wall Connector.

Alle røde blinkekoder holder pause i et sekund og gentages derefter.

Lysstatus Problem Løsning
Ingen lys Strømforsyningsproblem, opladning deaktiveret Kontroller, at strømforsyningen er tændt. Hvis problemet fortsætter, skal du bede en elektriker fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og bekræfte, at der er spænding på terminalblokken ved hjælp af et multimeter. Registrer spændingsaflæsningerne:

1. Linje 1 til linje 2
2. Linje 1 til jord
3. Linje 2 til jord
Konstant rød Intern fejl, opladning deaktiveret Sluk for afbryderen, vent 5 sekunder, og tænd den igen. Hvis konstant rødt lys forbliver tændt, skal du dokumentere reservedelsnummer og serienummer og kontakte Tesla.
Ét rødt blink Afbrydelse af jordfejlkredsløb på grund af usikker strømsti, opladning deaktiveret. Undersøg håndtaget, kablet, Wall Connector og køretøjets ladeindgang for skader eller tegn på vandindtrængning. Få en elektriker til at kontrollere, at jordforbindelsen ikke er direkte forbundet med en ledningstråd i kredsløbet.
To røde blink Jordsikringsfejl, høj jordmodstand registreret, opladning deaktiveret. Kontroller, at Wall Connector er korrekt jordforbundet. Jordforbindelsen skal være forbundet til opstrømsstrømforsyningen for korrekt drift. Kontroller alle fysiske forbindelser, inklusive ledningsboksterminaler, elektriske paneler og forbindelsesbokse. I strømforsyninger i boliger skal du kontrollere forbindelsen mellem jord og neutral på hovedpanelet. Hvis transformatoren er tilsluttet en step-down-transformer, skal du kontakte transformerens producent for at få vejledning i, hvordan jordforbindelsen skal tilsluttes.
Tre røde blink Høj temperatur registreret; opladning begrænset eller deaktiveret Tilslut Wall Connectoren til Wi-Fi, så firmwaren kan blive opdateret til den nyeste version.
Kontroller om frontpladen og kabelhåndtaget er for varme. Få en elektriker til at fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og kontrollere, at de anvendte ledere er dimensioneret korrekt, og at terminalblokken er tilspændt iht. specifikationerne.
Tre røde blink blink med grøn farve Høj temperatur registreret; opladning er begrænset Opladningsstrømstyrken er blevet reduceret på grund af høje temperaturer.
Tilslut din Wall Connector til Wi-Fi, så firmwaren kan blive opdateret til den nyeste version.
Fire røde blink Internetforbindelse mistet, onlinefunktioner deaktiveret Kontroller for objekter, der kan forstyrre områdets Wi-Fi-signalstyrke. Bekræft, at den lokale Wi-Fi-router er i drift. Hvis Wi-Fi-adgangskoden blev ændret for nylig, skal du følge opsætningsprocessenpå din mobile enhed for at opdatere Wi-Fi-indstillingerne.
Fem røde blink Strømdelingskommunikationsproblem, opladning reduceret Kontroller for objekter, der kan forstyrre områdets Wi-Fi-signalstyrke. Følg opsætningsprocessen på din mobile enhed for at genforbinde Wall Connectors til strømdeling.
Seks røde blink Overspænding eller dårlig elnetkvalitet registreret, opladning deaktiveret Kontroller, at strømforsyningen er normeret til 200-240 volt. Hvis problemet fortsætter, skal du bede en elektriker fjerne Wall Connectoren fra ledningsboksen og bekræfte, at spændingsaflæsningerne på terminalblokken er som forventet ved hjælp af et multimeter. Registrer spændingsaflæsningerne:

1. Linje 1 til linje 2
2. Linje 1 til jord
3. Linje 2 til jord
Syv røde blink Overstrøm i køretøjet registreret Reducer køretøjets ladestyrkeindstilling. Hvis problemet fortsætter, og det tilknyttede køretøj er fremstillet af Tesla, skal du registrere køretøjets stelnummer (VIN) og det omtrentlige tidspunkt for fejlen og kontakte Tesla. Hvis køretøjet ikke er fremstillet af Tesla, skal du kontakte køretøjets producent.

Lær mere om Wall Connector-installationer, eller hvordan du udskifter en Wall Connector. Kontakt Kundesupport, hvis du har yderligere spørgsmål.