Φόρτιση οποιαδήποτε στιγμή

Φορτίστε στο σπίτι

Φορτίστε στο σπίτι

40.000 +

Supercharger παγκοσμίως

Supercharger παγκοσμίως

35.000 +

Wall Connector σε τοποθεσίες Destination Charging

Wall Connector σε τοποθεσίες Destination Charging

Ορισμένες λειτουργίες του οχήματος με υψηλή χρήση δεδομένων απαιτούν τουλάχιστον Standard συνδεσιμότητα όπως π.χ. χάρτες, εντολές πλοήγησης και φωνητικές εντολές. Η πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και άδειες χρήσης τρίτων υπόκειται σε αλλαγές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Standard συνδεσιμότητα και τους τυχόν περιορισμούς.