Ενέργεια για επαγγελματική χρήση

50+

Χώρες με
βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Χώρες

6 GWh+

Αναπτυγμένος
χώρος αποθήκευσης

Αναπτυγμένος
χώρος αποθήκευσης

1.000+

Βιομηχανικές τοποθεσίες
σε λειτουργία

Τοποθεσίες σε
λειτουργία

Εφαρμογές Αύξηση εξοικονόμησης

Οι πρόσθετοι έλεγχοι συμβάλλουν στην αποτροπή των διακοπών ρεύματος, στην αύξηση της βιώσιμης παραγωγής, στη συμμετοχή των στοιχείων αποθήκευσης σε βοηθητικές υπηρεσίες κ.ά.

 • Εξοικονόμηση σε ώρες αιχμής
  Χρήση του αποθηκευμένου φορτίου κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής για αποφυγή ή μείωση των χρεώσεων υψηλής ζήτησης
 • Μετατόπιση φόρτωσης
  Χρονική μετακίνηση της κατανάλωσης ενέργειας από μια στιγμή σε άλλη για αποφυγή των υψηλών τιμών
 • Απόκριση ζήτησης
  Ανταπόκριση στα σήματα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας όταν η ζήτηση ενέργειας είναι υψηλή, η οποία σας εξασφαλίζει χρηματικό κέρδος
 • Εφεδρική ισχύς
  Χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας για την ηλεκτρική τροφοδοσία των εγκαταστάσεών σας κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος
 • Αυτοκατανάλωση ηλιακής ενέργειας
  Παροχή ρεύματος στην επιχείρησή σας τη νύχτα από τη δική σας αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια
 • Grid Services
  Προσφορά υποστήριξης συχνότητας και τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο 
 • Μικροδίκτυο
  Παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας με ή χωρίς σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο

Ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για επαγγελματική χρήση