Επιστροφή στη λίστα

Congres Hotel Mons

Avenue Mélina Mercouri 7 7000 Mons
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotelmons.eu/

Τηλέφωνο +32 65 39 02 07

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.