Επιστροφή στη λίστα

Hotel Wellington Madrid

8 Calle Velazquez 28001 Madrid
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotel-wellington.com/es/index.html

Τηλέφωνο +34 915 754 400

Φόρτιση
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε σε valet.