Επιστροφή στη λίστα

Hyatt Regency Hesperia Madrid

57 Paseo de la Castellana 28046 Madrid
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/spain/hyatt-regency-hesperia-madrid/madrm

Τηλέφωνο +34 912 108 800

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.