Επιστροφή στη λίστα

Peak Galleria

  • Destination Charging
118 Peak Rd Peak

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.thepeakgalleria.com/en/home.aspx

Τηλέφωνο 2849-4113

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.