Επιστροφή στη λίστα

Hotel & Restaurant Forsthaus Friedrichsruh

Ödendorfer Weg 5 21521 Friedrichsruh
Γερμανία

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.forsthausfriedrichsruh.de/

Τηλέφωνο +49 (0) 410 4699 2899
Tesla Support +49 (0) 89 2109 3303

Φόρτιση
1 Tesla Connector, up to 22kW.
Available for customers. Please call ahead.
Seasonal availability. Please call ahead.