Επιστροφή στη λίστα

Hotel Haikko Manor & Spa

114 Haikkoontie 6400 Porvoo
Finland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.haikko.fi

Τηλέφωνο +358 19 57601

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.