Επιστροφή στη λίστα

Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza

2 Plaza Jesus de la Redencion 41003 Sevilla
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hospes.com/es/hotel-boutique-hotel-lujo-hospes-sevilla-casas-rey-baeza-espana/

Τηλέφωνο +34 954 561 496

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.