Επιστροφή στη λίστα

Hilton Helsinki Kalastajatorppa

  • Destination Charging
1 Kalastajatorpantie 330 Helsingfors
Finland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://kalastajatorppa.hilton.com/

Τηλέφωνο +358 94 5811

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.