Επιστροφή στη λίστα

Hotel Husa President Park

44 Boulevard du Roi Albert II 1000 Brussels
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.presidentbrusselshotel.be/

Τηλέφωνο +32 22 03 20 20

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.