Επιστροφή στη λίστα

Quality Hotel Grand Kristiansund

1 Bernstorffstredet 6509 Kristiansund
Norway

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.choice.no/quality/grandkristiansund

Τηλέφωνο +47 71 57 13 00

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 13 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.