Επιστροφή στη λίστα

Hotel Akelarre (Restaurante Akelarre)

56 Paseo Padre Orcolaga, 56 20008 Donostia
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.akelarre.net/en/

Τηλέφωνο +34 943 31 12 09

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.