Επιστροφή στη λίστα

Bessa Hotel Boavista

111 R. Dr. Marques de Carvalho 4100-325 Porto
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://boavista.bessahotel.com/

Τηλέφωνο +351 226 050 000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.