Επιστροφή στη λίστα

Sundvolden Hotel

Dronningveien 2 3531 Krokkleiva
Νορβηγία

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.sundvolden.no/

Τηλέφωνο +47 32 16 21 00
Tesla Support +47 23 96 02 85

Φόρτιση
4 Tesla Connectors, up to 8kW.
Available by reservation only. Please see front desk.