Επιστροφή στη λίστα

Hotel La Perla

14 Strada Collina 6612 Ascona
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.laperla.ch/

Τηλέφωνο +41 9179 13577

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.