Επιστροφή στη λίστα

Hong Kong Disneyland Hotel

Hong Kong Disneyland Resort

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hongkongdisneyland.com/hotels/hong-kong-disneyland-hotel/

Τηλέφωνο 3510-6000
Οδική βοήθεια + 852 3974 0251

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.