Επιστροφή στη λίστα

Lee Tung Avenue 利東街

200 Queen's Rd E Wan Chai

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.leetungavenue.com.hk/

Τηλέφωνο 3791-2304

Φόρτιση
6 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.