Επιστροφή στη λίστα

Powerscourt Hotel

  • Destination Charging
Powerscourt Hotel & Spa, Powerscourt Estate Enniskerry
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.powerscourthotel.com/

Τηλέφωνο +353 1 274 8888

Οδική βοήθεια 01 513 4727

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.