Επιστροφή στη λίστα

Sunstar Hotel Davos

  • Destination Charging
1 Oberwiesstrasse 3 7270 Davos
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://davos.sunstar.ch

Τηλέφωνο +41 8183 61212

Οδική βοήθεια 061 855 30 21

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.