Επιστροφή στη λίστα

Hotel Nimma Nijmegen

478 Weurtseweg 6541 BE Nijmegen
Netherlands

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelnimma.nl/home

Τηλέφωνο +31 24 84 44 007
Οδική βοήθεια 013 799 9525

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.