Επιστροφή στη λίστα

Restaurante Via de la Plata

7 Poligono Industrial el Prado, Calle las Palmas 6800 Merida, Badajoz
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://m.facebook.com/RestauranteViadelaPlata/

Τηλέφωνο +34 6911 48 953

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.