Επιστροφή στη λίστα

Dutch Design Hotel Artemis Amsterdam

2 John M. Keynesplein 1066 EP Amsterdam
Netherlands

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.artemisamsterdam.com

Τηλέφωνο +31 207141000
Οδική βοήθεια 013 799 9525

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.