Επιστροφή στη λίστα

Admiral Casino & Lodge

Km 124 Carretera Cadiz-Malaga 11360 San Roque
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.casinoadmiralsanroque.es/es/

Τηλέφωνο +34 956 926 513

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.