Επιστροφή στη λίστα

Olaias Park Hotel

9 Avenida Eng Arantes Oliveira 1900-221 Lisboa
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.olaiasparkhotel.com/en/olaias-park-hotel

Τηλέφωνο +351 218 434 200

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.